Download
ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ajalugu PowerPoint Presentation

Ajalugu

213 Views Download Presentation
Download Presentation

Ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ajalugu Kert kaljusaar , Hardi Roosi ja Martin Salf 8.B Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium

 2. Teemad • Ameerika ühendriikide sünd • Eurooplased aafrikas ja Ladina-Ameerikas

 3. Ameerika ühendriikide sünd • Euroopa kolonistid • Punanahad ja kahvanäod • Inglise kolooniad Põhja-Ameerikas 18.saj • Iseseisvuse väljakuulutamine • Iseseisvussõda • Ameerika ühendriikide loomine

 4. Euroopa kolonistid • Avastajatele ja kaupmeestele järgnesid välja rändajad üle kogu euroopa • 17.sajandi algul oli Põhja-Ameerikas kolooniaid paljudel riikidel • Seitsmeaastase sõja tagajärjel kaotasid prantslased oma asumaad Põhja-ameerikas inglastele

 5. Punanahad ja kahvanäod • Indiaanlased said oma nime ameeriklastelt • Esialgu suhtusid indiaanlased eurooplastesse heatahtlikult • 17.saj algasid indiaanisõjadneed kestsid umb.150a • 19.saj alguseks olid indiaani kultuurid idarannikul hävitatud ja põliselanikud kaugele läände tõrjutud

 6. Inglise kolooniad Põhja-Ameerikas 18.sajandil • 18.saj keskpaigas oli põhja ameerikas idarannikul 13 inglise kolooniat • 1775 aastaks elas põhja-ameerika kolooniates umbes 2.miljonit valget ja o.5 miljonit mustanahalist • Maa oli odav ja seda oli võimalik saada igalühel • Kuninga võimu esindas kuberner

 7. Iseseisvuse väljakuulutamine • Inglismaa valitsus soovis kolonistide maksukoormust tõsta. • Inglise võimud püüdsid ameeriklaste vastupanu relvajõul maha suruda. • Loodi üle kogu maa kolonistide relvaüksus. • Umbes 15 000-meheline vägi. • 4.juuli 1776 võeti vastu iseseisvusdeklaratsioon.

 8. Iseseisvussõda • Iseseisvus tuli kätte võidelda. • Inglise armee oli suurem ja paremini relvastatud ning parema väljaõppega. • Ameeriklastel vabatahtlike salgad. • Ameeriklased kasutasid indiaanlaste taktikat. • 1783 kuulutati rahu.

 9. Ameerika Ühendriikide Loomine • 1787 hakati välja töötama põhiseadust, mis kehtib tänaseni. • Osariikide võimkonda jäid majandus, õiguskord ja koolihariduse andmine. • Föderaalvõimud tegelesid riigi rahanduse, kaitse, välispoliitika ja maailmakaubanduse küsimustega.

 10. Eurooplased Aafrikas ja Aasias • Troopiline ja lõuna-Aafrika • Põhja aafrika ja lähis ida • India ja Kagu-aasia • Kaug-ida

 11. Troopiline ja lõuna-aafrika • 15.sajandil leitsid eurooplased uusi mereteid. • aafrika elas euroopast eraldatuna • 16.-18. kaotas aafirika u 15 miljonit inimest orjakabanduse tõttu • 18. sajandil surid orjad kõige rohkem • Lõuna aafrika peatuspunkt

 12. Põhja Aafrika ja lähis ida • Osmanid vallutasid põhja Aafrika ja Lähis-Ida • Islam valitses • 17.-18 sajand nõrgenes osmanid • Elavnes kaubandus, euroopa ei saanud Mekasse ega Mediinasse

 13. India ja Kagu-Aasia • Portugallased esimesena Indias • India oli killustunud sel ajal • Mogul riik põhja-Indias • TadžMahali mausoleumi ehitasid mogulid • Portugallased läksid itta • 17.sajandil inglased said India endale

 14. Kagu-ida • Portugallased jõudsid 1514.aastal Hiinasse • Hiinas võeti halvasti vastu • Jaapanlased võtsid paremini vastu • Nad tahtsid õppida, nad olid sõjakad

 15. Kasutatud allikad • Uusaeg õpik 8.klassile

 16. Aitäh kuulamast Küsimused?