Download
arvuti ajalugu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arvuti ajalugu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arvuti ajalugu

Arvuti ajalugu

345 Views Download Presentation
Download Presentation

Arvuti ajalugu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arvuti ajalugu Kuusik Maria 10B

  2. Arvuti on masin, midakõigelaiemasmõistes võib kirjeldadaaparaadina, mille abil on võimalikarvutada ja sedapaljukiireminikuipeastarvutades. Esimenemasinmida võib nimetadaarvutiks, sest see aitasinimestelarvutadaoliabakus. Abakusleiutati 3000 aastatekr. tagasiarvatavastiMesopotaamias. Selle abilsaitehaarvutusilükatespulkadeotsasolevaidkettaidpulgaühestotsastteise. Pulgadolidkinnitatudraamile. Abakustkasutasidarvutamiseks ka esimesedkaupmehed. Euroopaskaotasabakusomatähtsusesiis, kuihakkasilevimapaber ja kirjutamine.

  3. Системный блок (неправильное название - "процессор") • Монитор (дисплей, телевизор) • Клавиатура • Мышь (манипулятор "мышь") • Колонки (динамики)

  4. Aastal 1694täiustas Saksa matemaatik ja filosoof Gottfried Wilhem von Leibniz liitmismasinat, luues masina, mille abil oli võimalik ka korrutada. Nagu liitmismasin töötas ka see masin hammasrataste ja ketastega. Kuigi masin oli valmis ei hakatud seda laialdaselt tootma ega kasutama • Alles aastal 1820 hakkasid levima mehhaanilised arvutusmasinad -- kalkulaatorid. Sellel ajal leiutas prantslane Charles Xavier Thomas de Colmar masina, mis suutis liita, lahutada, korrutada ja jagada. See masin oli laialdaselt kasutusel kuni esimese maailmasõjani. • Aastal 1822 tegi Babbage oma esimese sammu selle probleemi lahendamise suunas, kui ta hakkas valmistama mehhaanilist arvutusmasinat, mille ta nimetas differentsiaal-mootoriks. • Masinale andis energiat aurumasin ja see oli lokomotiivi suurune. Masin suutis teha vajalikud arvutused ja ka vastuse trükkida. • Selle tootmist alustas Babbage 1883 aastal Briti valitsuselt saadud rahade abil. Peale kümmet aastat Diferentsiaal-mootoril töötamist akkas Babbage välja töötama maailma esimest arvutit, mille ta nimetas Analüütiliseks mootoriks. Ajalugu

  5. Aastal 1980 nimetas USE kaitseministeerium ühe programmeerimiskeele tema järgi ADA-ks. • Aastal 1889 hakkas Herman Hollerith (1860-1929) välja töötama arvutit, et arvutada USA rahvaloenduse tulemusi. • Aastal 1896 asutas Hollerith firma, millest tuli pärast mitmeid firmade ühinemisi aastal 1924 firma nimega IBM, mis oli ja on ka tänapäeval üks suurim Arvutite ja muude kontorimasinate tootja maailmas. • Aastal 1931 valmistas Vannevar Bush (1890-1974) kalkulaatori diferentsiaal arvutusteks. Masin oli väga kompleksne ja koosnes sadadest hammasratastest. • John V. Atansoff (1903), kes oli Iowa Osariigi Ülikooli professor ja tema abiline Clifford Berry välja töötama täis-elektroonilist arvutit, mis kasutas arvuti vooluringis juba kahendmuutujaid ehk loogikamuutujaid, mille väärtus võis olla kas tõene või mitte-tõene. • Aastal 1945 John von Neumann kirjutas paberile kirjelduse kuidas binaarkood programmi saab elktrooniliselt salvestada arvutisse. Ajalugu

  6. Aastal 1947 leiutasid Belli laboratooriumid tarnsistori. Aastal 1971 valmistas Intel esimese mikroprotsessori, nimega Intel4004. Aastal 1976 ehitasid Steve Jobs ja Steve Wozniak esimese Apple arvuti ühes Garaaþis Kalifornias 1981 aastal valmistas IBM esimese personaalarvuti (PC) mida võis kasutada nii kodus, koolis kui ka töökohtades. Aastal 1992, kuigi see leiutati juba 1962 aastal, hakkas laiemalt levima ka ülemaailme arvutivõrk, ehk internet, millel on tänapäeval rohkem kui 100 miljonit kasutajat üle maailma.

  7. Esimesed sõna otseses mõttes elektronarvutid • Arvutite mõõtmed kahanesid järsult peale uut tüüpi elektronlülituste, transistorite kasutuselevõttu • Ilmusid esimesed laialt levinud personaalarvutid:  Apple II (1979) ja IBM PC (1981) panid aluse kahele enamlevinud personaalarvutiarhitektuurile • Tormilise arengu kümnend. Kujunes välja just see arvuti, mida meie praegu arvutiks peame Mõtlemiseks:

  8. 1940-ndad aastad • 1950-60-ndad • 1970-80-ndad • 1990-ndad Õiged vastused:

  9. http://www.arvutiweb.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=9http://www.arvutiweb.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=9 • http://www.zone.ee/arvutiajalugu/sissejuh.htm • http://home.tkug.tartu.ee/~zolki/materjalid/Indrek_Kuuse/arvuti/index.htm Info:

  10. Tänan tähelepanu eest!