slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Historik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Historik - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

Historik. Ringsjön lider av påverkan från övergödning. Denna påverkan yttrar sig bl.a. i algblomningar, dåligt siktdjup och tidvis syrefritt bottenvatten i delar av sjön. Ringsjöns vattenråd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historik' - shlomo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Historik

Ringsjön lider av påverkan från övergödning. Denna påverkan yttrar sig bl.a. i algblomningar, dåligt siktdjup och tidvis syrefritt bottenvatten i delar av sjön.

Ringsjöns vattenråd

För att återskapa en god vattenmiljö krävs bl.a. åtgärder som ytterligare minskar tillförseln av närsalter till sjön.

slide3
Uppdraget

Lokalisera lämpliga platser för restaureringsåtgärder som främst syftar till att minska näringstransporten till Ringsjön.

Ta fram ett planeringsunderlag där översiktlig status på tillrinnande vattendrag i Ringsjöns avrinningsområde ska framgå.

Potentiella projekt ska listas i en GIS-databas.

Göra en översiktlig undersökning av möjligheterna till anläggning av polerdammar vid reningsverken vid Ormanäs (Höör) och Lyby (Hörby)

slide4
Genomförandet

Kartstudier

Historiska kartor

Fastighetskartan

Ortofoton

Fältbesök

Skapande av GIS-skikt

Avrinningsområden

Våtmarksobjekt

Befintliga våtmarker

slide5
Attributdata våtmarksobjekt

Id

Areal

Total yta i hektar

Våtmarkstyp

Beskrivning av våtmarkens form och funktion

Bedömd närsaltsbelastning

Femgradig skala: Ingen  Mycket stor

Översiktlig beskrivning

Sammanfattande beskrivning i text

Potentiella intressekonflikterExv. floristiska värden, fiskeribiologiska intressen,

områdesskydd och dikesföretag

Föreslagen våtmarksyta (%)

Föreslagen våtmarksyta i förhållande till

delavrinningsområdets yta i %

Bedömt medelschaktdjup.

Bedömning av schaktbehovet för anläggande av

föreslagen våtmark

slide7
Fortsättningen

Prioritera objekt

Kontakta markägare

Pengar