Trafiku i drog s n rekordin historik
Download
1 / 18

Trafiku i drogës në rekordin historik - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

300 DITËT. Rilindje e Krimit. RAMA - META. Shembje e Rendit. Trafiku i drogës në rekordin historik . Ivi Kaso . 300 DITËT. Rilindje e Krimit. RAMA - META. Shembje e Rendit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trafiku i drogës në rekordin historik' - hume


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trafiku i drog s n rekordin historik

300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

Trafiku i drogës në rekordin historik

Ivi Kaso


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

Disatreguestëkriminalitetitpërtrafikun e drogësnëperiudhënJanar – Qershor 2014, krahasuar me Janar - Qershor2013

Trafiku i drogës në Shqipëri në këto 300 ditë ka njohur rekordin historik. Janë riaktivizuar kanalet e trafikimit dhe grupimet kriminale.


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

Disatreguestëkriminalitetitpërtrafikun e drogësnëperiudhënJanar – Qershor 2014, krahasuar me Janar - Qershor2013

Në raport më të njëjtën periudhë të një vitit më parë, sasia e lëndëve narkotike të trafikuara nga Shqipëria dhe sekuestruar nga autoritetet Italiane dhe Greke, por edhe vende të tjera të BE-së dhe rajonit, ka kapur kulmin historik në këto 23 vite.


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

Disatreguestëkriminalitetitpërtrafikun e drogësnëperiudhënJanar – Qershor 2014, krahasuar me Janar - Qershor2013

Sasitë e lëndëve narkotike të kapura dhe sekustruara në Itali dhe Greqi, nga janari deri në qershor të këtij viti, janë 300 deri në 315% më shumë, krahasuar me të njëtën periudhë të vitit 2013, si edhe është rritur në mënyrë të ndjeshëm edhe numri i rasteve të kapura të trafikimit.


Trafikimi i l nd ve narkotike me vendet fqinje

300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

Trafikimi i lëndëve narkotike me vendet fqinje


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • SasitëmedhatëlëndëvenarkotiketësekuestruaradhetetrafikuarangaShqiperia, janeraportuaredhengavendetfqinjesiMaliiZi, Kosova, Maqedonia, Kroacia, apo Serbia, pordhengaGjermania, etj.


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • KëtofakteshqetësuesepërmëndenqartaziedhengazyrtarëdhefunksionarëtëlartëtëantimafiasItaliane, kuveçondeklarata e ProkurorittëAntimafiassëLeçes, CataldoMotaicilipohon se Shqipëriaështëshndërruarnënjëautostradë e trafikuttëdrogës me destincaionItalinëdhevendetëtjeratë BE-së.


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Kypërkeqësimisituatës pas shtatorittëvitit 2013 katëbëjë me mungesën e bashkëpunimit me Policinëshqiptaredhemungesën e vullnetittësajpërtëluftuarkëtëfenomen.

 • Tënjëtënshqetësimlidhur me trafikimin e lëndëvenarkotike e kangrituredheProkuroriiGjenevës Yves Bertossa, që e kacilësuarShqipërinë e muajvetëfunditsi “Kolumbinëeuropiane”.


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Arritjet e Shqipërisëderinjëvitmëparënëkëtëdrejtim, iprovonedheRaportiifunditizyrëssëKombevetëBashkuarapërdrogatdhekrimin, bërëpubliknëPrilltë 2014, kunëanalizënpërsituatënnëShqiperigjatëperiudhës 2012-2013 dhepërpjekjeve tëagjenciveshqiptaretëzbatimittë ligjit kundër trafikimit të drogave shkruan:


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • “Raportetitalianetregojnë se Greqiaështëvendikryesorinisjessë heroines përnëItaligjatë 2012. Gjatëkëtijviti, agjensiteitalianeligjzbatuesenukmundën tëidentifikojnërastetëkapjevetëheroinës qëtrafikohejngaShqipëria. Kjotregon se agjencitëshqiptaretëzbatimittëligjitishintëaftaqënëmenyreprogresivetëkapninheroinën, mëparëse ajotëngarkohejpërnëItali. Sasia e heroinës e kapurnëvitin 2012 është 45kg. Shiframë e ulet e heroinës e arritur nëShqipëriështëviti 2010, dheautoritetet e shpjegojnëkëtë me zhvendosjen e rrugëve tëtrafikimitdrejtveriutdhevendevetërejaanëtaretëBE-së,siBullgariadhe Rumania; sidhe me vendosjen e moratoriumit dhe rritjen e kapaciteteve profesionale të agjencive ligjzbatuese»

  (Raporti UNODC).


Shkaqet q kan uar n p rkeq esimin e treguesve t trafikimit t l nd ve narkotike

300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Mungesa e plotë e vullnetit politik dhe lidhjet e segmentëve të Qeverisë me elementët kriminalë.

 • Hapja e korridoreve të reja dhe përfshirja në to e hapësirës ajrore dhe avionëve, për herë të parë në këtë aktivitetit kriminal. Opozita e ngriti këtë shqetësim dhe kërkoi transparencë nga qeveria për trafikun e drogës përmes avionëve dhe përdorimin e insfrastrukturës së forcave të armatosura. Qeveria reagoi me cinizëm dhe tallje, derisa u provua me rënien e avionit në Divjakë, se denoncimet e opozitës qëndronin.

SHKAQET QË KANË ÇUAR NË PËRKEQËESIMIN E TREGUESVE TË TRAFIKIMIT TË LËNDËVE NARKOTIKE


Shkaqet q kan uar n p rkeq esimin e treguesve t trafikimit t l nd ve narkotike1

300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Megjithë presionin dhe krijimin e aleancës kombëtare kundër drogës dhe marshimit qytetar kundër këtij fenomeni, sërish qeveria nuk lejoi as hetim parlamentar dhe as nuk dha llogari për këtë fenomen.

 • Emërimi në poste kyçe në strukturat e Policisë së Shtetit, të personave të inkriminuar dhe implikuar në aktivitete kriminale të trafikut të lëndëve narkotike dhe jo vetëm, të cilët kanë riaktivizuar korridoret e vjetra të trafikimit të lëndëve narkotike dhe lidhjet me organizatat kriminale që veprojnë në këtë drejtim.

SHKAQET QË KANË ÇUAR NË PËRKEQËESIMIN E TREGUESVE TË TRAFIKIMIT TË LËNDËVE NARKOTIKE


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Largimi i punonjëve të policisë të trainuar dhe kualifikuar, e zëvendësmi i tyre më militantë politikë dhe me preçedentë kriminalë, ka penguar funksionimin e menaxhimit të integruar të kufijve, kontrollin mbi sistemin TIMS, MEMEX.

 • Nxjerrja jashtë loje e sistemit të kontrollit të kontenierëve nëpërmjet skanerave në Portin e Durrësit, mungesa e plotë e bashkëpunimit mes agjencive ligjzbatuese, si dhe përjashtimi i punonjësve të mirëtrainuar edhe në këtë sektor, ka mundësuar trafikimin për herë të parë të drogave të forta me kontenierë, nga Kolumbia, Venezuela dhe Ekuadori.


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Sasia rekord e kokainës, 250 kg në Mal të Zi, por edhe në Ekuador dhe Venezuelë, me destinacion Shqipërinë, janë prova të pakundërshtueshme të kësaj rruge të re të trafikimit dhe implikimit të drejpërdrejtë të segmenteve kriminale në nivelet më të larta të Qeverisë.

 • Heqja e moratoriumit për mjetet lundruese nuk u shoqërua me një plan masash të përshatshëm dhe efikase për luftën në vijimësi të trafikimit të lëndëve narkotike nëpërmjet detit, çka mundësoi përdorimin e gomoneve dhe anijeve të peshkimit në këtë trafik.


300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Kemi raste të raportuara si nga Guardia di Finanzia ashtu dhe mediat e vendeve fqinje.

 • Stigmatizimi dhe keqpërdorimi i medias për zona si Lazarati, ka favorizuar shpërhapjen dhe kultivimin në sasi rekord të këtyre lëndëve në zona të tjera të Shqipërisë nga elementë kriminalë me lidhja të forta me individë të emëruar në të gjitha nivelet e strukturave të shtetit shqiptar, fakte të denocuara publikisht nga PD.


Konkluzione

300 DITËT

Rilindje e Krimit

RAMA - META

Shembje e Rendit

 • Nisur nga argumentat e mësipërm dhe faktatet e paraqituara, askush nuk ka dyshime se në 300 ditët e qeverisjes së Edi Ramës, trafikimi i lëndëve narkotike jo vetëm ka arritur në rekorde historike, por provon qartë implikimin e strukturave më të larta të shtetit shqiptar në këtë trafik.

 • Për fat të keq, puna, angazhimi dhe sakrificat e mijëra efektivëve të Policisë së Shtetit të angazhur në luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike, rezulton e pavlerë, pasi shumë drejtues të tyre janë pjesë integrale dhe kokat e këtij trafiku.

 • Mungesa e plotë e operacioneve të përbashkëta ndërkombëtare në luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike, është një tjetër argument për shtimin e këtij trafiku të paligjshëm dhe në këndvështrimin tonë, humbje e besimit të agjensive ligjzbatuese të BE-së, tek drejuesit e lartë të Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme.

KONKLUZIONE


ad