1 / 16

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Minden jog fenntartva.

Mediátor képzés ontológiai alapú mediáció 1. Dr. Kollár józsef pHD . mester-mediátor Dr. Kollárné déri kriszti akkred . igazságügyi mediátor, mediátor kiképző tréner. Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Minden jog fenntartva.

shino
Download Presentation

Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány Minden jog fenntartva.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mediátor képzésontológiai alapú mediáció 1.Dr. Kollár józsefpHD. mester-mediátorDr. Kollárné déri krisztiakkred. igazságügyi mediátor, mediátor kiképző tréner Magyar Coachszövetség Közhasznú AlapítványMinden jog fenntartva. mediátor képzés, mediáció, mediátor, mediátorok, ontológiai mediáció, coach, coahok, coaching

 2. Coaching és MediációCoaching vagy mediáció? Hasonlóság • Van közös területük • Válságmegoldásra alkalmas eljárások, módszerek • Működőképes világok létrehozására használhatók • Mindkét modellben léteznek közös eszközök • Coachingban is használjuk a mediációt =mcdonalizáció! • Adott keretben „végleges” megoldást eredményeznek

 3. Coaching és Mediáció 2.Coaching vagy mediáció? Más • Alapszituáció Mediáció- mindig válság válság miatt nem tudnak megegyezni, vagy a megegyezés hiányában jön létre a válság Coaching- nincs mindig válság • Döntési modell (szemetesláda modell) Mediáció-problémamegoldási metódust ajánlunk (pl. erőszak, jogi út, kvázi jogi megoldás=mediáció) van egy konfliktusnarratíva, erre ajánlunk megoldást, nem tehető fel bármilyen kérdés (Miért nem szeret a férjem? Mi okozta a krízist?) Coaching- személyben lévő forrásokat, tartalékokat mozgósítjuk ez a megoldás, erre lehet kérdéseket feltenni Az ontológiai coachingban tilos kérdés: mi az, ami miatt ide jutott(ak)?

 4. Coaching és Mediáció 3.Coaching vagy mediáció? Más • Környezet Mediáció- jogi környezetben vagy annak árnyékában működik l. igazságügyi akkreditáció cél, hogy az állami/jogi gépezet ne induljon be Ontológiai mediációban tilos hivatkozni a bíróságra Coaching- nincs speciális jogszabályi rendszer és támogatottság • Forgatókönyv Mediáció- explicitté tett forgatókönyv pl.a törvény, a mediációs megbízási és/vagy megállapodási szerződés Coaching- kreativitás kimeríthetetlen tárháza fontos azalgoritmizáltság megteremtése l. szerződések/terápiás,konzultációs ajánlat, stb.

 5. Coaching és Mediáció 4.Coaching vagy mediáció? Más • Időtényező Mediáció-gyors beavatkozás, nagyon korlátozott a rendelkezésre álló idő Coaching- gyors módszer, de rugalmas időkeret vigyázni kell az algoritmizáltságra • Algoritmus Mediáció-visszafordítható coachingba Coaching- átmenetileg használható a mediáció mint eszköz a válság kanalizálására, vagy végérvényesen átfordulhat mediációba (válás) • Cél Mediáció-kríziskezelés Coaching- laterális gondolkodással megvalósított kreatív (konstruktív) destrukció

 6. Coaching és Mediáció 5.Coaching vagy mediáció? Más • Hatás Mediáció- a konkrét krízisszituáció végleges megoldása Coaching- • a hozott problémák átkeretezése az emlékek újrakonstruálása, új aspektus, új narratíva • a téves heurisztikák által mozgatott, életképtelen ontológiák lerombolása (destrukció) • metaontológia, inkubátorvilág létrehozása (konstrukció) • új készségek és képességek aktiválása • új világok belakása Téves heurisztika: rövidtávú(?) hatás(?) nem coaching és nem mediáció(?)

 7. Amiről szó lesz… ami nekünk bevált, tudjuk, értjük, használjuk! Erős és gyenge ontológiák. Feltárásuk módszertana. Gyakorlati eszközök. Döntéselméleti modellek. Hatásuk és hasznuk a gyakorlatban. Statikus és dinamikus idő kérdése a mindennapi problémamegoldás vonatkozásában. Grice-maximák és a kreatív megsértésük. Speciális tárgyalási módszerek. Téves heurisztikák felismerése és kezelése a mediációs folyamat kézbentarthatósága, sőt irányíthatósága érdekében. Érdekek és érdekeltek megkülönböztetése és mozgatása. Rendszerszemlélet kialakítása és megtartása a mediáció során. Holonikus szisztémák. Magyar Coachszövetség KA

 8. …és amiről nem azt folytatjuk a következő konzultációkon… A mediáció és a coaching nem titokzatos, okkult tudomány -tehát erről biztosan nem ejtünk szót. Tanulható, gyakorolható, mester lehetsz magad is. De „nincs királyi út”! Magyar Coachszövetség KA

 9. Mediáció helye INTERVENCIÓS SZAKASZ Közvetlen tárgyalás Facilitáció lehetséges Mediáció lehetséges Mediáció Beszélő körök, konferenciák Magyar Coachszövetség KA

 10. Bevezetés az ontológiák feltárásának módszertanába • Feltérképezzük a mediáló felek felsőszintű ontológiáját, vagyis azt, ahogyan a lét végső kérdéseihez viszonyulnak (én, Isten, világ). Így átfogó képet alkothatunk arról, hogy milyennek látják önmaguk és világuk határait. • Majd azokra a középszintű ontológiákra irányítjuk a figyelmünket, amelyek a mediátorhoz forduló különböző valódi és lehetséges énjeihez tartozó világokat alapozzák meg (a vitázó fél mint apa, munkavállaló, szerető, focirajongó, rocksztár stb). • A fent leírt algoritmus logikai sorrendet és nem időbelit jelez. • A megalapozó ontológiák láthatóvá tétele lehetővé teszi a hozzánk forduló számára, hogy szembesüljön különféle, olykor egymást kizáró ontológiai előfeltételezéseivel. Az általunk közösen rekonstruált, tehát konszenzuson alapuló konceptualizáció nem célozza (és nem eredményezi) a valóság („igazság”) kiderítését és bemutatását. • „Kuka-ontológia” Magyar Coachszövetség KA

 11. Keresd a … „szemeteskosárban” … problémát! • A választási lehetőségek problémák után kutatnak. • Kérdések és érzelmek, amelyek döntési helyzeteket keresnek, hogy „fényre derüljenek”. • „Idő van!” Magyar Coachszövetség KA

 12. A „problémamegoldó” idő Magyar Coachszövetség KA

 13. Grice-maximákkal, vagy nélkülük?! • Ha egy autó megszerelése közben segítesz nekem, hozzájárulásodtól azt várom, hogy se több, se kevesebb ne legyen, mint amire szükség van; ha például egy meghatározott szakaszban négy csavarra van szükségem, akkor azt várom, hogy négyet adj, s ne kettőt vagy hatot… Magyar Coachszövetség KA

 14. Szép múlt vár ránk… Csapdában a mediátor? • Visszatekintő torzítás (utólag minden érthető) • Kalibrálási heurisztika (mindenki jól értesült…) • Hozzáférhetőségi heurisztika • Reprezentativitási heurisztika • Lehorgonyzási és kiigazítási heurisztika • …

 15. A rendszerről holonikusan Krízis, válság • A probléma forrása az, hogy a holonikus rendszer különféle csomópontjain található én-helyzetekből kommunikálunk, állandóan változó körülmények között. • Akkor keletkezik a holarchián belüli zavar, ha egy holon nem a hierarciában elfoglalt helyéhez igazítja viselkedését, vagyis olyan problémát akar megoldani, amire nincsenek meg a képességei, az adott nehézséget pl. csak a következő szinten található holon tudná kiküszöbölni. • Mechanizálódás (erős ontológiák) <->komplexitás, rugalmasság (gyenge ontológiák) Magyar Coachszövetség KA

 16. Órai, közös gyakorlatok Az első órához tartozó páros és csoportos gyakorlatok „Ki megy Londonba?” (páros mediáció) „Kit viszek a bunkerbe?” (csoportos mediáció) Magyar Coachszövetség KA

More Related