Evropsk syst m kredit pro odborn vzd l v n a p pravu ecvet
Download
1 / 20

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). Ostrava, 15.12.2010. Podpora ECVET na evropské úrovni. Myšlenka vytvořit systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) vyplynula z: Kodaňské deklarace (2002) Maastrichtského komuniké (2004).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)' - shilah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evropsk syst m kredit pro odborn vzd l v n a p pravu ecvet

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

Ostrava, 15.12.2010


Podpora ecvet na evropsk rovni
Podpora ECVET na evropské úrovni přípravu (ECVET)

 • Myšlenka vytvořit systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) vyplynula z:

  • Kodaňské deklarace (2002)

  • Maastrichtského komuniké (2004).

  • oba dokumenty se zabývaly otázkami zvýšení evropské spolupráce v OVP

 • Doporučení Evropského parlamentu a Rady (ze dne 18.6.2009) o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)


 • Souvislosti
  Souvislosti přípravu (ECVET)

  • Systémy odborného vzdělávání a přípravy, jsou přímo spojeny se vzděláváním i s politikou zaměstnanosti a sociální politikou každého členského státu.

  • Svým meziodvětvovým vlivem podporují konkurenceschopnost evropského hospodářství, zaměstnanost a uspokojení potřeb trhu práce.


  Pro koho je ecvet ur en
  Pro koho je ECVET určen…? přípravu (ECVET)

  • Pro studenty, kteří chtějí během studia vycestovat a chtějí, aby jim toto studium bylo uznáno

  • Pro pracující studenty, kteří se připravují na získání kvalifikace

  • Pro instituce OVP – přidaná hodnota zvýhodňující je na trhu


  Co ecvet podporuje
  Co ECVET podporuje…? přípravu (ECVET)

  • Mobilitu

  • Celoživotní vzdělávání

  • Transparentnost

  • Vzájemnou důvěru a spolupráci


  Cesta k dosa en kvalifikace prost ednictv m ecvet
  Cesta k dosažení kvalifikace prostřednictvím ECVET přípravu (ECVET)

  • Kvalifikace lze dosáhnout kombinací těchto vzdělávacích kontextů:

   • školní vzdělávání (formální zdělávání)

   • učení se na pracovišti

   • učení se z relevantních životních zkušeností (neformální vzdělávání)

  • Prostředek umožňující kombinaci – hodnocení a validace výsledků učení


  Pil e syst mu ecvet
  Pilíře systému ECVET přípravu (ECVET)

  • Jednotky učení

  • Kreditní body

  • Proces přenosu, validace a uznávání

  • Dohody o učení a osobní záznam


  Jednotky v sledk u en
  Jednotky výsledků učení přípravu (ECVET)

  • Jednotky jsou souborem „ZDK“ (znalosti, dovednosti, kompetence), které jsou požadované pro určitou kvalifikaci

  • Daná jednotka může být specifická pro konkrétní kvalifikaci nebo může být společná více kvalifikacím

  • Jednotku definují tzv. výsledky učení, kterých může být dosaženo kdekoli a jakýmkoli způsobem (v zahraničí, praxí, dalšími zkušenostmi)


  Proces p enosu a uzn v n v sledk
  Proces přenosu a uznávání výsledků přípravu (ECVET)

  • „Hostující“ instituce ohodnotí dosažené výsledky učení a udělí učícímu se kredit.

  • Dosažené výsledky učení a odpovídající body ECVET jsou zapsány do „osobního záznamu“ studenta.

  • „Domácí“ instituce validuje kredit jako vhodný záznam o výsledcích daného studenta a uzná výsledky učení, jichž bylo dosaženo.

  • Toto uznání je předpokladem pro udělení jednotek a s nimi spojených bodů ECVET podle pravidel „domácího“ systému.


  P klad p enosu a uzn v n v sledk
  Příklad přenosu a uznávání výsledků přípravu (ECVET)

  • Pepa studuje, plní úkoly, čímž směřuje k dosažení „výsledků učení“

  • Tyto výsledky učení musí být ohodnoceny jako úspěšné

  • Pepovi je udělen kredit a výsledky jsou zapsány do jeho osobního záznamu

  • Pepa by rád nasbíral nové zkušenosti a vyjel v rámci studia do zahraničí

  • Domácí instituce mu umožní uskutečnit část studií na partnerské instituci

  • Výsledky jsou validovány a uznány jako součást požadavků na kvalifikaci, kterou se Pepa snaží získat

  • Získané výsledky jsou nyní součástí Pepovy kvalifikace


  Body ecvet
  Body ECVET přípravu (ECVET)

  • Poskytují informace o kvalifikacích a jednotkách v číselné podobě

  • Podle konvence má být výsledkům učení, jichž bude dosaženo během jednoho roku formálního denního OVP přiděleno 60 bodů.

  • Systém přidělování bodů jednotkám:

   • nejprve jsou body ECVET přiděleny kvalifikaci jako celku

   • jednotce jsou přiděleny body ECVET podle její relativní váhy v rámci kvalifikace


  P klad skl d n kvalifikace
  Příklad skládání kvalifikace přípravu (ECVET)

  Jednotky získané za 1 rok přípravy

  Celkový počet kreditů 60

  10 bodů

  1. jednotka

  Kvalifikace OVP –1 rok řádného denního studia

  30 bodů

  2. jednotka

  20 bodů

  3. jednotka


  P nos pro jednotliv akt ry
  Přínos pro jednotlivé aktéry přípravu (ECVET)

  • Studenti

   • pomoc při sebehodnocení

   • zodpovědnost za vlastní studijní proces

  • Lektoři

   • pomoc při vedení studentů a hodnocení jejich dovedností

  • Pro podniky

   • zajištění požadavků na kvalifikaci


  Ecvet tc net
  ECVET TC NET přípravu (ECVET)

  • ECVET TC NET → European Credit System for Vocational EducationalTraining for Tourism and Catering Network

  • Model tvořící základ pro vzájemné uznávání a srovnatelnost kompetencí a výsledků učení

  • Délka trvání projektu: 3 roky

  • Partnerství se účastní 11 institucí ze 14 evropských zemí: AT, CZ, DE, ES, FI, HU, SL, RO, TR, UK a CH


  Cíle přípravu (ECVET)

  • Vypracování ECVET modelu určeného pro oblast cestovního ruchu a pohostinství

  • Vypracování příručky, jak pracovat s ECVET modelem

  • Příručka pro vypracování studijních programů vyhovujících modelu ECVET

  • Pilotní testování modelu


  Kdo bude m t z projektu prosp ch
  Kdo bude mít z projektu prospěch… přípravu (ECVET)

  • Školy cestovního ruchu a stravování v Evropě

  • Poskytovatelé OVP v oblasti cestovního ruchu a stravování

  • Společnosti podnikající v těchto oblastech

  • Instituce působící na trhu práce

  • Obchodní komory

  • A další…


  Kompeten n matice
  Kompetenční matice přípravu (ECVET)

  • Nástroj pro srovnávání ZDK

  • Založeno na rámci pro jazykové hodnocení znalostí a dovedností Europass 

  • Pro účely ECVET modelu jsou použity pouze úrovně do B2          


  Konkr tn profese pro kter byly kompeten n matice zpracov ny
  Konkrétní profese, pro které byly kompetenční matice zpracovány

  Klasické profese v odvětví

  Inovativní profese

  • Kuchař

  • Pomocný kuchař

  • Číšník

  • Pomocný číšník

  • Barman

  • Recepční

  • Pokojská

  • Asistent pro styk s hosty

  • Asistent marketingu a prodeje


  Kontaktn informace
  Kontaktní informace zpracovány

  • V ČR je partnerem projektu společnost

   TEMPO TRAINING & CONSULTING a. s.

  • Kontaktní osoba:

   Ing. Gabriela Vlčková

   email: [email protected]

   tel.: 272 937 187


  Děkuji za pozornost zpracovány

  Ing. Martin Koval

  [email protected]

  www.tempo.cz


  ad