1 / 7

Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda 230 277 01 Liběchov

Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda 230 277 01 Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0974 Šablona:IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Předmět: Matematika Název materiálu: Výuková prezentace

shika
Download Presentation

Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda 230 277 01 Liběchov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Střední odborné učiliště LiběchovBoží Voda 230277 01 Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0974 Šablona:IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Předmět: Matematika Název materiálu: Výuková prezentace Téma: Nepřímá úměra Autor: Bc. Ivana Francová Ověřeno ve výuce dne: 25.2.2014/ č. hodiny 22 Třída: 1.OB/ 12 žáků Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_42_INOVACE_M.1.09

  2. Nepřímá úměra • Pokud platí, že „čím více … tím méně“, jedná se o nepřímou úměru. Příklad: • Čím více stránek knihy přečteme, tím méně nám jich zbývá do konce. • Čím rychlejší máme internet, tím dříve stáhneme film. • Čím rychleji pojedeme, tím dříve se dostaneme do cíle. • Čím více pracovníků pracuje na domu, tím dříve bude dům postavený.

  3. Příklad • Na svém počítači máte internet o rychlosti 2 MB za sekundu a záznam koncertu Dády Patrasové jste si stáhli za 450 sekund. Za jak dlouho byste stáhli stejný koncert, pokud byste měli internet o rychlosti 6 MB za sekundu? • Jako první si zapíšeme co známe. Využijeme k tomu následující tabulku, která nám zpřehlední, co známe a co chceme vypočítat:

  4. 2MB/s ……….……….450 sekund 6MB/s … …………….x sekund Pak jednoduše napíšeme: 2 : 6 = x : 450 • Následně vypočítáme rovnici 2. 450= x 6 X = 150

  5. Příklady • Pokoj v jednom luxusním hotelu stojí na sedm nocí deset tisíc pět set korun. Kolik nás bude stát stejný pokoj, pokud bychom tam chtěli jet na dvanáct dní? • 10 brigádníků sbírá jahody a za den posbírá 50 kilo jahod. Kolik kilogramů jahod posbírá za den 7 brigádníků?

  6. výsledky • Pokoj by nás na 12 dní stál 18 000 korun • Sedm brigádníků za den nasbírá 35 kilo jahod

  7. odkazy • http://www.matematika.cz/trojclenka

More Related