dystrofie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dystrofie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dystrofie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Dystrofie - PowerPoint PPT Presentation


 • 623 Views
 • Uploaded on

Dystrofie. Dystrofie. Regresivní změny Získané – proteiny, tuky, glycidy,voda, elektrolyty Vrozené – enzymopatie, tezaurizmózy (glykogenózy, mukopolysacharidózy, sfingolipidózy). Dystrofie proteinů. Hyalinní zkapénkovatění Hyalinní dystrofie Inkluze Hlenové dystrofie Amyloidóza Dna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dystrofie' - taran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dystrofie1
Dystrofie
 • Regresivní změny
 • Získané – proteiny, tuky, glycidy,voda, elektrolyty
 • Vrozené – enzymopatie, tezaurizmózy (glykogenózy, mukopolysacharidózy, sfingolipidózy)
dystrofie protein
Dystrofie proteinů
 • Hyalinní zkapénkovatění
 • Hyalinní dystrofie
 • Inkluze
 • Hlenové dystrofie
 • Amyloidóza
 • Dna
hyalin
Hyalin
 • Extra- i intracelulární homogenní eosinofilní hmota
 • Různé chemické složení a ultrastruktura
 • Hyalinní zkapénkovatění - intracelulárně
 • Hyalinní dystrofie - extracelulárně
hyalinn zkap nkovat n
Hyalinní zkapénkovatění
 • Malloryho hyalin – v hepatocytech u alkoholiků (cytokeratinová filamenta)
 • Alfa 1 antitrypsin – v hepatocytech při jeho defektu (PAS+ globule)
 • Russelova tělíska – imunoglobuliny v plasmocytech
 • Crookovy změny – hypofýza u Cushingova syndromu (cytokeratinová filamenta)
hyalinn dystrofie
Hyalinní dystrofie
 • Hromadění extracelulárního hyalinu (z přeměny vaziva)
 • Připomíná chrupavku
 • Hyalinizace jizev
 • Hyalin na serozních blanách – polevové orgány (Curschmanova choroba)
 • Ehlers-Danlosův syndrom: defektní tvorba prokolagenu – hyperelasticita kůže + ohebnost v kloubech, oční vady, disekující aneurysma
 • Sklon ke zvápenatění
 • Dif. dg. - amyloid
inkluze
Inkluze
 • Cytoplasmatické nebo jaderné
 • Rozdílná velikost
 • Eosinofilní i bazofilní
 • Virové infekce - virové částice (herpes, cytomegalovirus, Negriho tělíska)

Pozn.

 • In situ hybridizace, ELMI
hlenov dystrofie
Hlenové dystrofie
 • Dystrofie
 • Mukosubstancí epitelu (chybí hyaluronová kyselina)
 • Mukosubstancí pojiva (glykosaminoglykany syntetizovány fibroblasty,přítomna hyaluronová kyselina)

Pozn.

 • PAS (neutrální mukopolysacharadidy)
 • Alciánová modř (kyselé mukopolysacharidy)
hlenov dystrofie mukosubstanc epitelu
Hlenové dystrofie - mukosubstancí epitelu
 • Mukoviscidóza – vazký hlen, bronchiektázie, dilatace vývodů, mekoniový ileus
 • Alopecia mucinosa – vakuolární degenerace vlasových folikulů
hlenov dystrofie mukosubstanc pojiva
Hlenové dystrofie - mukosubstancí pojiva
 • Ganglion (pseudocystická, myxoidní degenerace pojiva v oblasti úponů šlach)
 • Myxedém (hromadění hlenu ve škáře - hypothyreóza)
 • Cystická medionekróza (hromadění kyselých mukosubstancí v médii – aneurysma – ruptura)
amyloid za
Amyloidóza
 • Makroskopicky – poloprůsvitná, matná, pružná hmota
 • Mikroskopicky – extracelulární homogenní, eosinofilní (hyalinní) hmota
amyloid za pr kaz
Amyloidóza - průkaz
 • Makroskopicky – Virchowova reakce I, II (amyloid – škrobu podobný)
 • Mikroskopicky – pozitivita při barvení Kongo oranží – zelená birefringence v polarizovaném světle (dichroismus)
 • ELMI – spleť jemných fibril
amyloid za slo en
Amyloidóza - složení
 • Fibrilární složka
 • Proteinová složka – důležitá pro klasifikaci
amyloid za komplikace
Amyloidóza - komplikace
 • Srdeční selhání
 • Selhání ledvin
amyloid za star d len
Amyloidóza – starší dělení
 • Primární amyloidóza
 • Sekundární amyloidóza
 • Lokalizovaná amyloidóza

pozn.

Nádorový amyloid – vzhled tumoru - pseudotumor

dna arthritis uratica
Dna (arthritis uratica)
 • Charakterizována hyperurikémií
 • Primární – 80%, defekt hypoxantin guanin fosforibosyl transferázy (HGPRT) nebo excesivní aktivita 5-fosforibosyl-1- pyrofosfátu (PRPP)
 • Sekundární – hyperurikémie díky rozpadu tkání, u leukémií, chronických renálních onemocnění
hyperurik mie
Hyperurikémie
 • Ukládání krystalů močanů do tkání!!
 • Akutní forma
 • Chronická forma
 • Acidurický infarkt

Pozn.

 • Lesch-Nyhanův syndrom – vrozený defekt metabolismu – mentální retardace, neurologické příznaky, kloubní potíže, urátová nefrolithiáza
dna akutn forma
Dna – akutní forma
 • Dnavé artritidy
 • Dnavé tofy
 • Podagra (palec u nohy)
 • Chiargra (ruka)
 • Omagra (rameno)
 • Gonagra (koleno)
dna chronick forma
Dna – chronická forma
 • Dnavá artritida – recidivující
 • Dnavá ledvina – v intersticiu dřeně depozita krystalů s okolí granulomatózní reakcí, vysrážené urátové soli v luminech kanálků, kameny v pánvičce
dna acidurick infarkt
Dna – acidurický infarkt
 • Léčba cytostatiky event. novorozenci
 • Krystalky močanů ve sběrných kanálcích - bělavé proužky v papilách ledvin
dna l ba
Dna – léčba
 • Inhibice xantin oxidázy – allopurinol (viz. schéma)
dystrofie tuk
Dystrofie tuků
 • Steatóza
 • Lipomatóza
steat za
Steatóza

Intra- i extracelulární hromadění lipidů

Intracelulární

 • Žírná
 • Toxická (mitochondriální dysfunkce)
 • Ischemická - retentivní (mitochondriální dysfunkce)
 • Dysfunkce lysozomů – zrnéčkové buňky, jahodový žlučník, pozánětlivý pseudoxantom
 • Steatóza v nádorech

Extraceluární

 • Atheroskleróza
 • Lipidózy (vrozené) – Nieman-Pick, Fabry, Gaucher

Pozn.

 • Hyperlipoproteinémie (xantelasma)
hyperlipoproteinemie
Hyperlipoproteinemie
 • Primární (90%)
 • Hypercholesterolémie
 • Kombinované hyperlipoproteinémie
 • Hypertriacylglycerolémie
 • Sekundární
 • Diabetes
 • Nefrotický syndrom
 • Alkoholismus
lipomat za
Lipomatóza
 • Nakupení zralé tukové tkáně (adipocytů)
 • Myokard
 • Slinné žlázy
 • Pankreas
 • Pánvička ledvinná
 • Lipomatózní pseudohypertrofie
metodika pr kazu lipid
Metodika průkazu lipidů
 • Zpracování nazmrzlo – bez acetonu
 • Sudan oranž, Sudan čerň
dystrofie glycid
Dystrofie glycidů
 • Glykogen
 • Glykogenózy
glykogen
Glykogen
 • Průkaz – PAS natrávený amylázou – mizí pozitivita
 • Glykogen v nádorech – clear cell tumors (světlebuněčný karcinom ledviny – Grawitz, svělebuněčný nádor plic…)
 • pozn.- dif.dg.: adenokarcinomy
 • Armaniho zóna (Armaniho buňky) – u diabetiků v pars proximalis Henleyovy kličky
glykogen zy
Hepatický typ (von.-Gierke)

Myopatický typ (McArdle)

Ostatní (Pompe – postižen myokard)

Glykogenózy
kalcifikace
Kalcifikace
 • Průkaz – Kossa (černé zbarvení)
 • Dystrofické – do tkání předem již patologicky změněných (nekróza)
 • Metastatické
 • zvýšená sérová hladina kalcia (hyperparathyroidismus, chron. renální choroby)
 • postiženy plíce (pemzová plíce), žaludek, ledviny…