hj rtstopp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hjärtstopp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hjärtstopp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hjärtstopp - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Hjärtstopp. S 58-årig man kommer på larm pga hjärtstopp. B Arbetar som bilmekaniker, hittas av arbetskamrater inne i en bil. De bedömer att han har hjärtstopp, oklart exakt sedan när men det kan inte vara lång tid enligt arbetskamraterna. Rökare, viss övervikt, i övrigt frisk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hjärtstopp' - shepry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hj rtstopp

Hjärtstopp

S 58-årig man kommer på larm pga hjärtstopp.

B Arbetar som bilmekaniker, hittas av arbetskamrater inne i en bil. De bedömer att han har hjärtstopp, oklart exakt sedan när men det kan inte vara lång tid enligt arbetskamraterna.

Rökare, viss övervikt, i övrigt frisk

vad r definitionen p hj rtstopp
Vad är definitionen på hjärtstopp?
 • Medvetslöshet, frånvaro av puls.
 • Medvetslöshet, frånvaro av normal andning.
 • Medvetslöshet, frånvaro av puls och normal andning.
slide3

B Mannen dras ut ur bilen, HLR startas omedelbart.

Ambulans befinner sig precis runt knuten, infinner sig på 1 minut.

Mannen kopplas direkt upp på defibrillatorn

vad g r du och din ambulanskollega nu
Vad gör du och din ambulanskollega nu?
 • Fortsätter HLR 30:2 i 2 minuter, sätter nål och ger Adrenalin 1mg iv.
 • Fortsätter HLR 30:2 i 2 minuter, sätter nål och ger Adrenalin 1mg iv samt Atropin 3mg iv.
 • Fortsätter HLR 30:2 i 2 minuter, sätter nål och ger Adrenalin 1mg iv samt Bikarbonat 50mg/ml 100 ml iv.
ang ende hlr vilket p st ende r r tt
Angående HLR…Vilket påstående är rätt?
 • Bröstkompressioner skall utföras med 4-5 cm djup, i takten 100-120/min.
 • Bröstkompressioner skall utföras med 5-6 cm djup, i takten 100/min.
 • Bröstkompressioner skall utföras med 5-6 cm djup, i takten 100-120/min.
du lyckas inte med att s tta pvk p f rsta f rs ket vad g r du nu
Du lyckas inte med att sätta PVK på första försöket. Vad gör du nu?
 • Försöker igen.
 • Intuberar patienten och administrerar läkemedlen endotrakealt.
 • Sätter en intraosseös nål och administrerar läkemedlen intraosseöst.
vad g r du nu
Vad gör du nu?
 • Def x3 i följd, ger därefter ytterligare adrenalin 1mg iv under HLR.
 • Def x1, ger därefter ytterligare adrenalin 1mg iv samt Cordarone 300mg under HLR.
 • Def x1, väntar med adrenalin tills efter 3:e defibrilleringen, ger då också Cordarone 300mg iv.
slide9

Hjärtstopp:

Medvetslös, frånvaro av normal andning

Starta omedelbart bröstkompressioner

Analys av EKG

Asystoli/PEA

VT/VF

Fortsatt HLR 2 min

Adrenalin 1mg iv direkt,

upprepas var 4:e minut

Defibrillera, fortsatt HLR 2 min

Efter 3:e defibrilleringen:

Adrenalin 1mg iv,

upprepas var 4:e minut

Cordarone 300mg iv,

Ytterliggare 150 mg efter 4 min

efter f rsta defibrilleringen f r patienten cirkulationsb rande rytm rosc
Efter första defibrilleringen får patienten cirkulationsbärande rytm (ROSC)

S Ambulansen anländer till akutrummet.

B Du lyssnar noggrant på anamnesen som kommer att vara avgörande för framtida beslut….

A Du undersöker patienten enligt ABCartärgasDE för att hitta åtgärdbara bakomliggande orsaker till hjärtstoppet. (Vid pågående HLR görs detta parallellt med HLR algoritmen).

abcart rgasde
ABCartärgasDE

A: Intubation. Utesluter främmande kropp som orsak till hjärtstoppet.

B: Övertryckspneumotorax

C: Ultraljud (vid PEA):

-övertryckspneumotorax

-akinesi (AMI)

-perikardvätska med tamponad

-högerkammardilatation talande för massiv lungemboli

-hypovolemi , intraperitoneal blödning eller BAA

Artärgas:

-hypoglykemi

-hypo/hyperkalemi

-hypoxi

-acidos

-hypokalcemi

D: Bidrar inget.Frånvaro av vida ljusstela pupiller kan innebära skäl för fortsatt återupplivning.

E: -Hypotermi

-Tecken till blödning

slide12

A

A: Pat intuberad.

B: Sidlik andning, slembiljud bilat. SpO2 99% på 10 liter syrgas.

C: Övervak visar RR, omväxlande bred och smal morfologi, 90-100/min. BT 100/50. Ingen halsvenstas. Sidlika pulsar radialis, femoralis. Kapillär återfyllnad 4 sekunder. EKG-alldeles strax...

pH 6,96, pCO2 8,5, BE -20, st-bik 10 mmol/l, p-glukos 22 mmol/l.

D: GCS 4, pupiller normalstora, reagerar normalt på ljus

E: Temp 37,4. Blåmarmorerad hud.

sv rtolkat ekg kort vt p fyra slag du fokuserar p st str ckan
Svårtolkat EKG! Kort VT på fyra slag. Du fokuserar på ST-sträckan:
 • RBBB med tillhörande normala STT-förändringar.
 • Patologisk R-vågsprogression samt ospecifika STT-förändringar generellt.
 • ST-höjning inferiort, reciproka förändringar lateralt.
slide19
Kardiologjouren behöver även ta ställning till initiering av terapeutisk hypotermi. Vad är målet med den åtgärden?
 • Rädda hjärnan.
 • Rädda hjärtat.
 • Rädda njure och lever.
r terapeutisk hypotermi aktuellt f r denna patient
Är terapeutisk hypotermi aktuellt för denna patient?
 • Ja, han uppfyller alla indikationskriterier: ROSC inom 30 minuter, sannolikt kardiell genes, GCS<8.
 • Nej, han uppfyller inte alla indikationskriterier: Bevittnat hjärtstopp, initial rytm VT/VF, ROSC inom 30 minuter, GCS<8.
slide21

Patienten genomgick PCI mot ockluderad RCA. Därefter till CIVA där han var fortsatt djupt medvetslös, utredning med CT och EEG efter 72 timmar visar svår anoxisk hjärnskada. Ådrar sig pneumoni. Intensivvården avvecklas i samråd med anhöriga, pat avlider stilla något dygn därefter.

fakta hj rtstopp
Fakta hjärtstopp
 • Prehospitalt initial rytm VT/VF 29% jmf hospitalt EKG övervakade 42% VT/VF, ej EKG övervakade 19% VT/VF.
 • Ej defibrilleringsbara rytmer 69% asystoli, 30% PEA.
 • Överlevnad vid prehospitalt hjärtstopp 9,8% jmf 28% hospitalt.
 • Hospitalt överlevnad VT/VF 58%, asystoli/PEA 17%.
slide23

Tid från hjärtstopp till defibrillering

Andelen patienter som skrevs ut levande från sjukhus i relation till tid mellan hjärtstopp och första defibrillering vid kammarflimmer