pdg dt leila risteli klubien rotarys ti koulutus 6 4 2013 oulu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
shelby-hensley

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet - PowerPoint PPT Presentation

77 Views
Download Presentation
Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PDG, DT Leila Risteli Klubien rotarysäätiökoulutus 6.4.2013 Oulu Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet

 2. Miksi uusi apurahamalli? tavoitteina tehokkuuden lisääminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen kun rotarit ymmärtävät säätiön rahojen käytön paremmin, he ovat innokkaampia sitä käyttämään -> motivaatio lahjoittaa säätiölle ↑ erityisesti Polioplus on osoittanut, että rotareilla on valtava potentiaali

 3. Mikä siis muuttuu? jatkossa vain 3 erilaista hanketyyppiä rotarypiireille entistä enemmän valtaa ja vastuuta -> pienten hankkeiden hallinnointi kansainvälisten hankkeiden minimikoko kasvaa kestävät hyödyt tavoitteina -> 6 keskittymisaluetta -> lähtökohtana yhteisön oma tarvearvio -> kestävyys kuvattava uskottavasti haetaan Rotarysäätiöltä sähköisellä järjestelmällä -> käsittely nopeutuu

 4. Mikä ei muutu? lahjoitukset, eri rahastot, lahjoittajien tunnustukset polion hävittäminen, kunnes sitä ei enää tarvita Share-järjestelmä: vuosirahastoon lahjoitetuista varoista ½ palautuu 3 vuoden kuluttua rotarypiirille (=DDF, District Designated Funds) toinen ½ menee maailmanrahastoon -> tuki globaaleille hankkeille

 5. Vuosirahastolahjoitusten SHARE-systeemi 3 vuoden sijoitusajan jälkeen menee: 50% Maailmanrahastoon (WF)50% Piirin säätiöhankkeiden käyttöön (DDF = District Designated Fund) DDF-varojen käyttötarkoituksen määrittelee piiri; erillisen anomuksen perusteella piiri on voinut käyttää omalla alueellaan vuoden DDF-varoista 20% (DSG=District Simplified Grant); 1.7.2013 -> jopa 50 % DDF:stä näin = piiriapurahat

 6. Kolme hanketyyppiä piiriapurahat globaalit apurahat paketoidut apurahat

 7. Piiriapurahat käyttötarkoituksen sovittava säätiön toiminta-ajatukseen haetaan piiriltä ja raportoidaan sille piiri hakee säätiöltä vuosittain etukäteen näitä varten enintään ½ DDF-varoista – ja raportoi ei kokovaatimuksia hankkeelle

 8. Globaalit apurahat käyttötarkoituksen sovittava ainakin yhdelle kuudesta keskittämisalueesta kansainvälinen toteutus (vrt entinen Matching Grant) kaksinkertaistus (matching) maailmanrahastosta minimikoko 15 000 US$ maailmanrahastosta eli kaikkiaan > 30 000 US$ vaikutusten oltava kestäviä (sustainable)

 9. Rauha ja konfliktien sovittelu Sairauksien ehkäisy ja hoito Vesi ja sanitaatio Äitien ja lasten terveys Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen Keskittymisalueet

 10. Paketoidut apurahat toteutetaan Rotarysäätiön strategisten yhteistyökumppaneiden kanssa periaatteessa valmiiksi suunniteltuja eivät edellytä klubilta tai piiriltä omaa rahoitusta käytettävissä pääsääntöisesti tietyillä maantieteellisillä alueilla (= tietyissä rotarypiireissä)

 11. Paketoidut apurahat

 12. Minkälaisia toimia voidaan rahoittaa? kaikissa hanketyypeissä voi olla humanitaarisia hankkeita opiskelustipendejä ammattikoulutustiimejä (VTT = Vocational Training Team)

 13. Miten käy GSE:n? perinteinen GSE-vaihto edelleen toteutettavissa piiriapurahoilla, ei kuitenkaan globaaleilla VTT:t voidaan rahoittaa globaaleista apurahoista, jos riittävä yhteys keskittämisalueisiin ja kestävät vaikutukset VTT:ssa ei rajoituksia matkan suuntaan, kestoon, osallistujiin

 14. Siirtyminen uuteen järjestelmään kokeiltiin 2010 – 2013 pilottipiireissä (Future Vision Plan / Tulevaisuussuunnitelma) 1.7.2013 -> säätiön normaaliksi toimintatavaksi piirin oltava säätiön kelpoiseksi toteama (qualified) – OK! yhteistyösopimus (Memorandum of Understanding) klubin oltava piirin kelpuuttama, jos se haluaa olla päätoimijana globaaleissa tai paketoiduissa hankkeissa yhteistyösopimus piirin järjestämä koulutus ja valvonta piirillä on oikeus edellyttää tätä myös vain piiriapurahoja käyttäviltä klubeilta (ja D1400 edellyttää)

 15. Mitä tämä tarkoittaa klubin kannalta piirin organisoimaan globaaliin hankkeeseen voi osallistua ilman kelpoisuutta jos klubi aikoo tehdä hankkeen piiriapurahalla ensi rotaryvuonna, sen on tehtävä yhteistyösopimus -> kelpoisuus (kvalifiointi) esitettävä alustava suunnitelma aiotusta hankkeesta piirille 31.5.2013 mennessä -> jatkosuunnittelu yhdessä piirin rotarysäätiökomitean kanssa jatkossa piiriapurahojen suunnittelu ja hakeminen aikaistuvat

 16. Meillä on idea – globaali vai piiriapuraha? missä hanke tehdään ja onko yhteistyökumppaneita? kotimaassa, vain kotimaisia kumppaneita -> piiriapuraha kotimaassa, myös ulkomaisia rotarykumppaneita -> voi olla globaali ulkomailla, ei yhteistyökumppaneita -> piiriapuraha ulkomailla, myös ulkomaisia rotarykumppaneita -> voi olla globaali

 17. Meillä on idea – globaali vai piiriapuraha? kriteereinä muunlaiset hankkeen ominaisuudet kohdistuuko hanke yhdelle tai useammalle keskittymisalueelle ovatko hankkeen vaikutukset kestäviä vastaako hankkeen koko minimivaatimusta Minkälaiset seikat lisäävät hankkeen vaikutusten pitkäkestoisuutta?

 18. Kestävyys (sustainability): Säätiön määritelmä A project is sustainable if it provides long-term solutions to community needs that the benefiting community can maintain after grant funding ends.

 19. Mikä on olennaista kestävyydessä? kaikki lähtee yhteisön omasta tarveharkinnasta -> mitä oikeasti ja eniten tarvitaan? hankinnat mieluiten paikan päältä -> takuut, varaosat, huolto käyttökoulutus – kenelle? kuka sitoutuu huolehtimaan järjestelmän toimivuudesta? miten käyttäjät sitoutetaan? koulutus eri ryhmille: käyttäjät, opettajat, vanhemmat… yhteistyö paikallisten organisaatioiden kanssa

 20. Globaali vai piiriapuraha? Ota kantaa! Tarkoituksena on varmistaa puhtaan veden saanti 297 maalaiskoulun oppilaille ja 7 orpokodille Belizessä - hankitaan vesisäiliöitä ja suodattimia - annetaan tietoa veden kautta leviävistä sairauksista - annetaan koulutusta suodattimien käytöstä ja huollosta

 21. Globaali vai piiriapuraha? Ota kantaa! 2. Tarkoituksena on toimittaa vedenpuhdistuslaitteisto Pakistaniin

 22. Globaali vai piiriapuraha? Ota kantaa! Tarkoituksena on tukea psykologian opiskelijaa, joka on menossa Espanjaan opiskelijavaihtoon yhdeksi lukuvuodeksi

 23. Globaali vai piiriapuraha? Ota kantaa! 4. Tarkoituksena on hankkia ortopedien tarvitsemaa kirurgista välineistöä Intiassa sijaitsevaan sairaalaan

 24. Globaali vai piiriapuraha? Ota kantaa! Tarkoituksena on lahjoittaa urheiluvälineitä sellaisten perheiden lapsille ja nuorille, jotka eivät muuten pystyisi niitä hankkimaan, ja täten mahdollistaa heidän osallistumisensa monipuolisiin ja kehittäviin urheiluharrastuksiin