EDUCA Ț IE ANTREPRENORIAL Ă PROTEC Ț IA MEDIULUI - PowerPoint PPT Presentation

shea-oneill
educa ie antreprenorial protec ia mediului n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EDUCA Ț IE ANTREPRENORIAL Ă PROTEC Ț IA MEDIULUI PowerPoint Presentation
Download Presentation
EDUCA Ț IE ANTREPRENORIAL Ă PROTEC Ț IA MEDIULUI

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
EDUCA Ț IE ANTREPRENORIAL Ă PROTEC Ț IA MEDIULUI
118 Views
Download Presentation

EDUCA Ț IE ANTREPRENORIAL Ă PROTEC Ț IA MEDIULUI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂPROTECȚIA MEDIULUI

 2. “Frumosul este simbolul binelui moral”Immanuel Kant Eco-etichetareașipolitica de mediu • Eco-etichetareaaparținenoilorinstrumente ale politicii de mediu, alături de convențiilevoluntare, eco-taxe șipermise de comerț. Utilizarealorîn Europa a cresutconsiderabilîn ultimiiani. • Eco-etichetelesuntinstrumentecomplementare, relativ la politicatradițională de mediusau la alteinstrumente de bază ale pieței. Se bazeazămaimultpeconvingerea morală, prininfluențarea consumatoruluiîn sensulprotecțieimediuluiși al alegeriiproduselorecologicesau a acelorproduse care au un impact redusasupramediului.

 3. ECO-ETICHETA • Eco-etichetele sunt mult bazate pe stabilirea ciclului de viață (SCV) al unui produs. SCV informează consumatorul despre impactul pe care îl are asupra mediului un produs în diferitele etape de producție al acestuia. • Eco-etichetarea voluntară, care nu implică Guvernul are două sub-categorii: una în care criteriile sunt impuse de o a treia parte și alta care se bazează pe propria declarație a producătorilor

 4. Toateființele au nevoie de un mediucurat • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii de Guvern Nr. 918 din 30 august 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

 5. TEHNOLOGIILE CURATE • Conform definiției oficiale din anul 1979 tehnologiile curatesunt tehnologii care permit reciclarea substanțelor, deșeurilor sau valorificarea poluanților ca materii prime secundare. Ulterior în această definiție au fost incluse și tehnologiile care folosesc materii prime reînnoibile (în primul rînd de origine agricolă) care permit economisirea resurselor fosile și nu duc la creșterea efectului de seră.

 6. Cum protejăm mediul? Lumeaanimalelorare din ceîn cemaimultănevoie de protecțieșiconservare, deoarecevânătoareaexcesivă, defrișărileșidezechilibrelebiologice create de om o amenință cu maridistrugeri. Toatespeciile de planteșianimaleaflateîn perimetrulrezervațiilordevinîn mod automat monumente ale naturii. Protecțiamediuluiînconjurător a apărut ca problemă a omeniriinumaiîn zilelenoastre, respectivatunci cândomul a cuceritîntregul spațiu al Terreiprielnic vieții.

 7. CUM PUTEM PROTEJA SPAȚIILE VERZI? • Protejarea spațiilor verzi este o problemă care apare în toate orașele țării, aceasta fiind mult prea răspândită din cauza nepăsării oamenilor. Problema poate fi rezolvată de către autorități, părinți și cadre didactice deoarece depinde de oameni dacă aceasta situație va fi ameliorată sau nu! Fiecare dintre noi ar trebui să ia responsabilitatea soluționării acestei probleme încercând să progresăm spre un mediu mai sănătos.

 8. Avantajeșidejavantaje ale poluării spațiilorverzi: • Avantaje :- sănătatea populației- aspectul estetic al orașului- asigurarea unui echilibru între ...existente- informarea și educarea populațieiDezavantaje :- lipsa fondurilor necesare- dezinteresul populației- poluarea mediului

 9. Motto: Fiecarepui de omsaplanteze un pui de pom • SOLUȚII:Fiecare om ar trebui să planteze cel puțin un copac.Fiecare om este dator de a proteja mediul în care trăiește căci el ne poate influența ăn mod direct sau indirect viața.Atenționarea autorităților publice pentru a contribui și informarea corectă a cetășenilor asupra cosecințelor și urmărilor deteriorării mediului.

 10. Avemnevoie de un mediucurat. • Oamenii sunt datori de a reduce poluarea prin introducerea unor mijloace de transport care să utilizeze combustibili ecologici.Ar trebui amplasate mai multe coșuri de gunoi în oraș, în parcuri, pentru respectarea și menținerea curățeniei. • Greșeala cetățeanului este generatăși de informarea insuficientăși mentalitatea diferită, deoarece acesta considera că e mai bine dacă sunt construite blocuri , căi ferate, decât să amenajeze spații verzi.

 11. 5 iunie Ziua mondiala a mediului • Construind fabrici și uzine, dezvoltând orașele și transporturile, defrișând pădurile pentru a folosi lemnul și a mari suprafețele agricole, aruncând nepăsător în apa și în aer cantități mari de deșeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în mediul înconjurător, așa încât uneori și-a pus în pericol însăși viața lui.

 12. Ce fac eu pentru a proteja mediul, sau ce fac eu în dauna mediului ? Cum aș putea opri eu poluarea mediului și cum aș putea eu proteja mediul • În asemenea situație, ființa umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs și să treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecția mediului înconjurător, pentru menținerea în natura a unui echilibru normal între toți factorii care compun mediul. 

 13. Natura înseamnă sănătate!

 14. Poluarea mediului

 15. Poluarea chimică • Constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.

 16. Poluarea fizică • este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând, poluarea radioactivă ca urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie, medicină etc. Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere.

 17. Daca ar fi sa pleci, maine te-ai intoarce.Daca ar fi sa ramai, maine ti-ai dori sa pleci.Daca ar fi sa simti durerea cuiva,nu ti-ar pasa.Daca ar fi sa suferi, ai dori ca celorlalti sa le pese de tine. Si natura sufera..Tie iti pasa • Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă Supraaglomerarea şi traficul, doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului psihomatic al individului.

 18. Poluarea apelor afecteaza calitatea vietii la scara planetara. Apa reprezinta sursa de viata pentru organismele din toate mediile. Fara apa nu poate exista viata. Calitatea ei a inceput sa se degradeze ca urmare a modificarilor de ordin fizic, chimic si bacteriologic. Cauzele poluarii apei: Scurgeri accidentale de reziduuri de la diverse fabrici, dar si deversarile deliberate de poluanti; Scurgeri de la rezervoare de depozitare si conducte de transport subterane, mai ales produse petroliere; Pesticidele si ierbicidele administrate in lucrarile agricole care ajung pana la panza freatica; Ingrasamintele chimice si scurgerile provenite de la combinatele zootehnice; Deseurile si reziduurile menajere; Sarea imprastiata in timpul iernii pe sosele, care ajunge in sol datorita zapezii topite si ploii topita

 19. Poluareaapelor

 20. Poluarea apelor

 21. Avem nevoie de apă curată.

 22. Chestionar Eco •     1. Ce este pentru voi mediul înconjurător ? •     2. Credeți că plantele și animalele trebuie protejate ? •     3. Cum ați putea proteja fauna și flora dintr-o pădure ? •     4. Ce ați putea face voi pentru a proteja mediul ? •     5. Cum ați putea voi împiedica poluarea naturii ?