postavenie zamestnancov v r vz n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Postavenie zamestnancov v RÚVZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Postavenie zamestnancov v RÚVZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Postavenie zamestnancov v RÚVZ. Daniela Pochybová Vyhne 26.-27. 09. 2013. Štátna služba a verejný záujem. zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Postavenie zamestnancov v RÚVZ' - shaw


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
postavenie zamestnancov v r vz

Postavenie zamestnancov v RÚVZ

Daniela Pochybová

Vyhne 26.-27. 09. 2013

t tna slu ba a verejn z ujem
Štátna služba a verejný záujem
 • zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 400/2009 Z.z. – štátna služba
odme ovanie
Odmeňovanie
 • verejný záujem
 • katalóg pracovných činností
 • 14 platových tried, 12 platových stupňov
 • 1. trieda = 246,50 – 341,50 Eur

zdravotníci = 206,50 – 284,50 Eur

 • 14. trieda = 554,50 – 805,20 Eur

zdravotníci = 776 – 1 123,50 Eur

 • minimálna mzda v SR je 377,70 Eur
odme ovanie1
Odmeňovanie
 • štátna služba
 • opis činností štátnozamestnaneckého miesta
 • 11 platových tried (referent, radca)
 • 1. trieda = 322,50 Eur
 • 11. trieda = 935,50 Eur
 • ŠŠ – 411, resp. 490 Eur; VŠ – 520, resp. 588,50, alebo 631,50 Eur
 • priemerná mzda na RÚVZ je 677 Eur
pr platky k platu
Príplatky k platu

Štátna služba

Verejný záujem

 • Rozdielový príplatok
 • Doplatok
 • Vyrovnanie
 • Služobná prax – 1 %
 • Sťažený výkon práce
 • 2.k – 1,0 až 10 %
 • 3.k – 1,6 až 16,2 %
 • 4.k – 4,6 až 29,8 %
 • Vozidlo – do 13 Eur
 • NV – do 2 mesiacov
 • Za zastupovanie po 2 týždňoch
 • Kreditový príplatok
 • Sťažený výkon práce
 • 2.k – 10 až 23 %
 • 3.k – 20 až 35,2 %
 • 4.k – 20 až 42 %
 • Vozidlo – do 20 Eur
 • NV – do 3 mesiacov
 • Za zastupovanie po 4 týždňoch
rozdiely
Rozdiely

Štátna služba

Verejný záujem

 • Podmienky prijatia
 • Výberové konanie, výber
 • Odpis z registra trestov
 • Majetkové priznanie
 • Preloženie bez súhlasu
 • Výpovedná doba 2 mesiace
 • Odchodné – do 1 mesiaca
 • Odborná prax bez PN, RD...
 • Stravovanie – 65 % ceny
 • Zákaz inej zárobkovej činnosti
 • Pohovor
 • Výberové – vedúci
 • Výpis z registra trestov
 • Majetkové priznanie – vedúci
 • Preradenie - § 55 ZP
 • Výpovedná doba – 1, 2 (1-5 rokov), 3 mesiace (5 a viac)
 • Odchodné – do 10 dní
 • Odborná prax – započítateľná
 • Stravovanie – 55 % ceny jedla
 • Zákaz - vedúci
odstupn
Odstupné
 • Zákonník práce
 • 1 mesiac – 2 – 5 rokov pracovný pomer
 • 2 mesiace – 5 – 10 rokov pracovný pomer
 • 3 mesiace – 10 – 20 rokov pracovný pomer
 • 4 mesiace – 20 rokov a viac pracovný pomer
 • dohodou – o 1 mesiac naviac
 • štátna služba
 • 2 mesiace – do 2 rokov pracovný pomer
 • 3 mesiace – od 2 rokov pracovný pomer
 • je možná dohoda v KZ + 2 mesačné platy