postavenie siekt v spolo nosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Postavenie siekt v spoločnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Postavenie siekt v spoločnosti

play fullscreen
1 / 12

Postavenie siekt v spoločnosti

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Postavenie siekt v spoločnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Postaveniesiekt v spoločnosti Zuzana Bariaková 3.L

 2. Sektou môže byť nazvaná: • náboženská spoločnosť, ktorej snahou je reformovať náuku alebo praktiky väčšej/ staršej náboženskej spoločnosti • organizovaná skupina s prvkami moderných tradícií, ktorá sa zväčša snaží upozorniť na problémy dnešnej spoločnosti ( scientológia, dianetika) • skupina ľudí, ktorí vyznávajú učenie prírodne - okultného pôvodu atď... • organizácia s politickým zameraním a vplyvom (napr. slobodomurári) • uzavretá náboženská spoločnosť, v ktorej prevláda autoritárstvo , neznášanlivosť, selekcia informácií atd.

 3. Najlepšie predpoklady pre začlenenie do sekty: • osoby, ktorých blízki priatelia, či rodinní príslušníci už sú členmi sekty • adolescenti, mládež ( pridávajú sa väčšinou zo zvedavosti, ktorá je tomuto veku blízka) • ľudia zo sociálne slabších pomerov a problémových rodín • jedinci s problémami zaradiť sa do spoločnosti • psychicky labilní a osobnostne slabí jedinci

 4. „Podozrivé“ znaky sekty : • mocenská štruktúra – pevný rád postavený sa oddanosti „najvyššiemu“ • charizmatizácia vodcu – tvrdí, že má nadprirodzené sily • uzavretosť pred svetom – prebiehajú vlastné obrady bez verejnosti, môžu byť nebezpečné • čierno-biele videnie sveta • hrozba potrestaním • homogenita členov • neustále očakávanie apokalypsy

 5. Odmietajú transfúzie krvi • Nesmú sa zúčastňovať náboženského vyučovania na školách • So smrťou prestáva ľudská duša existovať • Neoslavujú Vianoce , Veľkú noc a ani narodeniny • „Strážna veža“, „Prebuďte sa!“ Svedkovia Jehovovi Učenie tejto celosvetovej náboženskej spoločnosti sa opiera o vlastný preklad Biblie . Počiatky samotného hnutia sa datujú do sedemdesiatych rokov 19. storočia, kedy v Pensylvánii(USA) vzniklo pod názvom Bádatelia Biblie. V súčasnosti sa rozšírilo po celom svete a počet členov narástol až do výšky vyše 7 miliónov ( na Slovensku sa udáva počet okolo 11 tisíc).

 6. Satanská sekta • Zakladateľ- Anton SzandorLaVey • Satanská Biblia • Rôzne smery a chápanie satanizmu • Satan ako: mýtická bytosť vs. prírodné sily • Rituálne obete a vraždy

 7. Satanské devatero: Satanské devätoro: • 1. Satan znamená ukájeníchoutek, nikoliodříkání! • 2. Satan znamená živoucíexistenci, nikolivymyšlenéspirituální báchorky! • 3. Satan znamená neposkvrněnoumoudrost, nikoli pokrytecký sebeklam! • 4. Satan znamená laskavost k těm, kdojizasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky! • 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře! • 6. Satan znamená odpovědnostvůčiodpovědným, nikolipéči o psychické upíry! • 7. Satan znamená člověkajakopouhézvíře, někdylepšího, mnohemčastěji však horšího než ti, cokráčejí po čtyřech, člověka, jenžsedíky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějšímzvířetem! • 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení! • 9. Satan je nejlepšímpřítelem, jakéhokdycírkevměla, jelikožji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

 8. Scientologická cirkev • L.RonHubbard • Dianetika- moderná veda o duševnom zdraví • Analytická a reaktívna myseľ – engramy, clear • V súčasnosti okolo 8 miliónov ľudí • Brainwashing

 9. Vesmírni ľudia Sekta známejšia ako „Vesmírnílídé“ alebo „Andělésvětla“. Jedná sa o skupinu značne sfanatizovaných jedincov veriacich v existenciu mocných, ale láskyplných mimozemšťanov(ich vodca AštarŠeran na obrázku). Propagátor- Ivan Benda.

 10. Samovraždy, vraždy • Nebeská brána – SantaFé, najväčšia hromadná samovražda spáchaná v histórii USA • Svätyňa ľudu – vodca JimJones má na svedomí rekordný počet obetí( 913) – členovia sekty otrvávení pri skúške oddanosti v mesneJonestown

 11. Ďakujem za pozornosť