PROJEKT: SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ” - PowerPoint PPT Presentation

projekt system doskonalenia zawodowego nauczycieli w europie wymiana do wiadcze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT: SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT: SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ”

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
PROJEKT: SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ”
143 Views
Download Presentation

PROJEKT: SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program Leonardo da Vinci Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO03-37273 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” PROJEKT: SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W EUROPIE - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ”

 2. Centro de Formação de Associação de Escola Calvet de Magalhães 26Marca 2014 Kształcenie nauczycieliw Portugali Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 3. Kształcenie Nauczycieli • Kształcenie nauczycieli ma na celu wyposażenie przyszłych nauczycieli w narzędzia ( wiedzę, umiejętności, postawy) , które pozwolą im na efektywne wykonywanie swoich zadań. • Wyróżniamy tutaj dwa etapy: • Przygotowanie nauczycieli do zawodu ( kurs kwalifikacyjny) • Doskonalenie zawodowe nauczycieli • Czasami występuje także etap wprowadzający, w trakcie którego organizowane są szkolenia i pomoc dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela, lub rozpoczynających pracę w nowej szkole.

 4. Rozporządzenie 249/92 Określa zasady doskonalenia zawodowego nauczycieli Cele: • Doskonalenie nauczania i uczenia się • Doskonalenie umiejętności metodycznych i pedagogicznych • Motywowanie do podejmowania innowacji edukacyjnych • Wspomaganie w zmianie ścieżki zawodowej Regulacje prawne Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 5. Określa, że doskonalenie zawodowe nauczycieli to prawo i obowiązek każdego nauczyciela i konieczny warunek awansu zawodowego. • Określa, że doskonalenie zawodowe nauczycieli odgrywa ważną rolę w rozwoju jakości pracy szkół i promowaniu lepszego uczenia się . Rozporządzenie249/92 Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 6. Powołano dwa rodzaje instytucji: • Naukową i Pedagogiczną Radę ds. Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (CCPFC) • Centra Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli dla Zespołów Szkół (CFAE) Rozporządzenie249/92 Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 7. W skład wchodzi 9 członków , jeden z nich jest przewodniczącym . • Członkowie wybierani są przez Ministerstwo Edukacji i są to osoby zasłużone dla edukacji ( mogą być na emeryturze) • Dzieli się na dwie sekcje: • Sekcja ds.doskonalenia zawodowego nauczycieli • Sekcja ds. specjalistycznego doskonalenia Naukowa i Pedagogiczna Rada ds. Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

 8. a) Certyfikacja : kursów doskonalenia zawodowego, szkoleń w ramach programów europejskich, b) Certyfikacja przyszłych nauczycieli-trenerów oraz ekspertów w dziedzinie kształcenia nauczycieli c) Uznawanie kwalifikacji uzyskanych poza krajem. d) Wyjaśnianie problematycznych sytuacji dotyczących ważności, certyfikowania i ewaluacji szkoleń. Sekcja ds.doskonalenia zawodowego nauczycieli Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 9. a) Opracowywanie regulaminu certyfikowania szkoleń dla instruktorów, trenerów b) Certyfikowanie specjalistycznych szkoleń c) Certyfikowanie kwalifikacji , które osoba nabyła w kraju lub poza Portugalią. d) Akceptowanie i rekomendowanie specjalistycznych szkoleń związanych z zarządzaniem szkołą. Sekcja ds. specjalistycznego doskonalenia Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 10. Zasięgiem swoim obejmują zespoły szkół działających na podległym im obszarze geograficznym. Opracowują roczne plany pracy na podstawie wyników badań potrzeb nauczycieli i szkół. Centra Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 11. Przygotować roczny plan pracy na podstawie informacji zebranych ze szkół , który akceptowany jest przez Komisję Pedagogiczną (Dyrektor Centrum i dyrektorzy podległych zespołów szkół) • Przekazanie kursów do walidacji przez Radę ds. Doskonalenia zawodowego Nauczycieli. • Znajdowanie partnerów w celu efektywniejszego organizowania szkoleń. • Wydawanie zaświadczeń dla uczestników kursów Zadania Centrum Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 12. Punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. • Dzielić się z innymi nauczycielami zdobytą wiedzą • Wybrać szkolenia najbardziej odpowiednie dla własnego rozwoju zawodowego • Uczestniczyć w darmowych szkoleniach , które są wymagane do awansu zawodowego. • Otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu Prawa i obowiązki nauczycieli

 13. Centro Calvet de Magalhãesod 1993 Obszar działania: 5 szkół i 5 zespołówszkół

 14. 1993 Ewolucjafinansowania Centrów Samo-finansowanie Przez nauczycieli Pierwsze CFAE zaczęły funkcjonować 2009 2010 2011 Środki Unijne Środki z budżetu państwa Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 15. Rozporządzenie 22 / 2014 (11.02.2014) - innowacje • Kontekstualizuje roczne plany doskonalenia zawodowego • Darmowe szkolenia dla nauczycieli ( jeśli konieczne są do awansu zawodowego) • Tworzy listę trenerów • Centra mogą obsługiwać prywatne szkoły • Przynajmniej 50% doskonalenia musi dotyczyć zagadnień naukowych i pedagogicznych • Krótkie formy szkoleń (3/6 h) z zaświadczeniami wydawanymi przez Centra • Zachęca do nauczania na odległość. Nowe prawo Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 16. Kursy Warsztaty Seminaria Krótkie szkolenia Typy szkoleń Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 17. Kursy doskonalenia zawodowego oceniane są przez uczestników, nauczyciela prowadzącego oraz organizację oferującą szkolenie. Instytucja organizująca szkolenie jest odpowiedzialna za stworzenie odpowiednich narzędzi do ewaluacji kursu, zabezpieczenia danych i weryfikacji końcowych wyników. Ewaluacja szkoleń

 18. Centra Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (CFAE) • College/ Instytucje szkolnictwa wyższego (HEI) • Zawodowe i Naukowe Stowarzyszenia Non-profit • Centralne szkolenia zarządzane przez Ministerstwo Edukacji • Publiczne lub prywatne organizacje non-profit posiadające odpowiednie uprawnienia. Instytucje oferujące szkolenia Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 19. Wnioski • Wydaje się, że doskonalenie zawodowe nauczyciele nie przyczynia się do wzrostu jakości nauczania i uczenia się. • Doskonalenie zawodowe nie jest zgodne ani z aspiracjami nauczycieli ani potrzebami szkół. XII Spotkanie of CFAE13/15 Marzec2014 Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 20. Przygotowanie rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli we współpracy ze szkołami objętymi doradztwem w oparciu o ich planowane projekty edukacyjne i monitorowanie przebiegu i rezultatów tych projektów. • Walidacja i certyfikowaniekrótkich szkoleń • Stworzenie listy nauczycieli , którzy otrzymali stypendium, aby zdobyć tytuł magistra lub doktora • Koordynowanie zewnętrznej ewaluacji pracy nauczycieli. Nowe zadanie dla Centrum

 21. Zarządzanie ( liderzy) Biblioteki TIK Nowe zadania Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 22. Każdy rozwój zawodowy łączy się z pracą projektową mającą na celu zmiany . • Nie ma projektu bez opcji do wyboru. • Głównym celem powinno być docenianie osób/grup , które walczą o wprowadzanie innowacji do szkół i systemu edukacji . (António Nóvoa, 2009) Nowe Podejście Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva

 23. Dziękuję za uwagę Escola Secundária Marquês de Pombal Margarida Saraiva