Technické mo žnosti nášho pracoviska - PowerPoint PPT Presentation

shana
technick mo nosti n ho pracoviska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technické mo žnosti nášho pracoviska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technické mo žnosti nášho pracoviska

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Technické mo žnosti nášho pracoviska
138 Views
Download Presentation

Technické mo žnosti nášho pracoviska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Technické možnosti nášho pracoviska Ing. V. Bednář www.radioterapia.szm.com Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 2. Komplexný proces RT liečby • Potreba ožiariť požadovaný objem požadovanou dávkou pri maximálnom šetrení zdravých tkanív • Tesná nadväznosť na ostatné liečebné modality a diagnostiky • Úzka spolupráca s rádiodiagnostickým oddelením Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 3. Lineárny urýchľovač Varian Clinac 600C Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 4. Lineárny urýchľovač Varian Clinac 600C • Výhodnejšia dávková distribúcia oproti kobaltovým ožarovačom Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 5. Multileaf kolimátor • umožňuje tvarovať nepravidelné ožarovacie polia a tak šetriť zdravé tkanivá Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 6. Portálový zobrazovač PortalVision • verifikácia správnosti nastavenia priamo počas liečby na urýchľovači Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 7. Digitálny simulátor Varian Acuity iX • Presné nastavenie a zameranie polohy pacienta pred ožarovaním • Pravidelné kontroly presnosti nastavenia počas ožarovania spravidla raz týždenne Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 8. Plánovací systém Varian Eclipse • Konformálne 3D plánovanie do CT, možnosť fúzie CT/MR/PET • Široké možnosti konturácie cieľových objemov, rizikových štruktúr, hodnotenia a porovnávania plánov pomovou DVH... • Dva rôzne výpočtové algoritmy individuálne nakonfirurované podľa meraní priamo na našom urýchľovači Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 9. Verifikačný systém ARIA • Prepája a zjednocuje jednotlivé časti ožarovacieho procesu – CT, plánovací systém, simulátor, urýchľovač; zrýchľuje prácu a eliminuje možnosť chýb pri manuálnom zadávaní údajov Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 10. Fixačné a polohovacie pomôcky firmy Medtec • Pre oblasť hlavy, krku, hrudníku, brucha, panvy Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 11. Vyrezávačka Par Scientific • Automatická, počítačom riadená štvorosová vyrezávačka s príslušenstvom pre výrobu individuálnych vykrývacích blokov Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 12. Zariadenie na QA a QC • Na pracovisku máme kompletné vybavenie pre absolútnu a relatívnu dozimetriu, ako aj pre ďalšie testy pravidelne vykonávané v rámci QA a QC na našich zariadeniach. Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 13. Vybavenie nie len máme, my ho aj používame !!! Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 14. Kvalifikovaný a zanietený tím odborníkov je základ Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 15. Prečo to všetko? Zvýšenie presnosti ožarovania Šetrenie zdravých tkanív Zvýšenie tumorovej dávky Vyšší terapeutický pomer = pár percent nádeje navyše Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota

 16. Sme nie len odborníci, sme aj ľudia... • Snažíme sa minimalizovať čakacie doby do niekoľkých dní • Minimalizácia nežiadúcej prolongácie liečby vplyvom technických problémov – väčšinu porúch riešime „on-line“ • Podľa stavu pacientov poskytujeme ambulantnú liečbu aj hospitalizáciu • Príjemné zrekonštruované prostredie PRO aj oddelenia, nadštandardná izba... Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota