Sadašnje i buduće mogućnosti financiranja MSP iz EU fondova
Download
1 / 17

Koordinacijsko tijelo za pretpristupne programe EU Programiranje I. komponente programa IPA - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Sadašnje i buduće mogućnosti financiranja MSP iz EU fondova Konferencija ˝Financiranje i poticanje malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj ˝ Zagreb, 1. prosinca 2009 . Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) Ana Krvarić.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koordinacijsko tijelo za pretpristupne programe EU Programiranje I. komponente programa IPA' - wanda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sadašnje i buduće mogućnosti financiranja MSP iz EU fondovaKonferencija ˝Financiranje i poticanje malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj ˝Zagreb, 1. prosinca 2009. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF)Ana Krvarić


Nadležnosti SDURF-a u kontekstu fondova EU fondova

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • Koordinacijsko tijelo za pretpristupne programe EU

 • Programiranje I. komponente programa IPA

 • Strateški i programski dokumenti:

  • Strateški okvir za razvoj

  • Okvir za usklađenost strategija 2007. – 2013.

 • Pregovori o pristupanju EU u poglavlju 22 – regionalna politika

 • Priprema za instrumente kohezijske politike EU

 • Edukacija i informiranje


Uvodno… fondova

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Što:

 • bespovratna sredstva EU za su-financiranje radova, usluga, nabave opreme

 • tehnička pomoć

Tko:

 • tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, nevladine organizacije, pravne osobe, javne ustanove, poduzetnici i drugi koji prijavljuju projektne prijedloge na mjere (grant sheme) koje osmisle tijela na nacionalnoj razini

 • izvor informacija i su-financiranja: resorna tijela

Kome:

 • prijava projektnih prijedloga na natječaje koje raspisuju provedbena tijela

 • propisana EU pravila za proceduru prijave i odabira projektnih prijedloga, isplate sredstava i pod-ugovaranja od strane krajnjih korisnika

Kako:


Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Pretpristupni programi

Dobivanjem statusa zemlje kandidatkinje

CARDS

(2001. - 2004.)

Phare

(2005. - 2006.)

ISPA

(2005. - 2006.)

SAPARD

(2006.)

IPA

(od 2007.)


Phare 2005 koordinaciju fondova EU"Shema dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu˝ (1)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Financijska alokacija:

 • 9 543 700€ (Phare 5280197 €)

 • 7 projekata

 • pojedinačna vrijednost potpore (granta):

 • 500 000 € – 1 000 000 €

 • Sufinanciranje od korisnika iznosilo min.

  25 % vrijednosti projekta

 • natječaj zatvoren u veljači 2007.; provedba

  započela u studenom 2007.

 • projekti završeni (osim jednog)

Status:


Phare 2005 koordinaciju fondova EU"Shema dodjele bespovratne pomoći za poslovnu infrastrukturu˝ (2)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • Modernizacija/proširenje infrastrukture

  vezane uz mala i srednja poduzeća

 • Izgradnja komunalne infrastrukture

  povezane s turističkom djelatnošću

 • Izgradnja turističke infrastrukture

 • Izgradnja infrastrukture za istraživanje i

  razvoj te informacijsku i komunikacijsku

  tehnologiju

Aktivnosti:


Phare 2006 koordinaciju fondova EU“Podrška povećanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzeća u RH” (1)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • 2 700 000 € (Phare 2 000 000 €)

 • 24 projekata

 • pojedinačna vrijednost potpore (granta):

  50 000 € - 100 000 €

 • sufinanciranje od strane poduzetnika od min.

  25% vrijednosti projekta (15% za poduzeća

  koja se nalaze u područjima od posebne

  državne skrbi)

Financijska alokacija:

Status:

 • natječaj zatvoren krajem travnja 2008.; u tijeku je

  provedba projekata;


Phare 2006 koordinaciju fondova EU“Potpora podizanju konkurentnosti i izvoza malih i srednjih poduzeća u RH“ (2)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Aktivnosti:

 • savjetodavne usluge neophodne za

  povećanje konkurentnosti i izvoza

  (standardi, akreditacija, certifikacija itd.);

 • marketinške i promotivne aktivnosti u cilju

  povećanja konkurentnosti proizvoda;

 • promidžba i plasiranje proizvoda (izrada

  brošura, kampanje, prezentacije);

 • obuka zaposlenika;

 • informiranje, istraživanje tržišta, e-trgovina;

 • sudjelovanje na međunarodnim sajmovima.


SAPARD koordinaciju fondova EU(Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)

 • unapređenje poljoprivrednog sektora kroz povećanje konkurentnosti i održivosti proizvodnje

 • pomoć kod uvođenja acquis-a o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici te drugih mjera ruralnog razvoja

Cilj:

 • ulaganja u poljoprivredna gospodarstva: unapređenje kvalitete proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje, modernizacija sustava proizvodnje s ciljem veće okolišne održivosti, unaprjeđenje veterinarskih i higijenskih standarda

 • unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda: modernizacija pogona za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, unaprjeđenje stanja u upravljanju životinjskim otpadom, olakšan pristup primarnim poljoprivrednim proizvođačima pogonima za preradu

Odabrane mjere:


IPA ( koordinaciju fondova EUInstrument for Pre-Accession Assistance) – nova generacija pretpristupne pomoći

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Zbog učinkovitije provedbe osnovnih ciljeva...

… podijeljen na pet komponenti

Za sve korisnike:

 • Pomoć u tranziciji i jačanju institucija

 • Prekogranična suradnja

  Za države kandidatkinje: svenavedeno +

 • Regionalni razvoj

 • Razvoj ljudskih potencijala

 • Ruralni razvoj

Financijske alokacije

Ukupna alokacija od 2007. do 2012. iznosi 910,1 mil €


IPA III C – Regionalna konkurentnost (Operativni program za razdoblje 2007-2009)

Prioriteti:

 • poboljšanje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja

 • jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

 • ulaganja u poslovnu infrastrukturu u područjima koja zaostaju u razvitku (shema dodjele bespovratnih sredstava - grant shema)

 • poboljšanje poslovne klime

 • transfer tehnologije i podrška novoosnovanim pouzećima utemeljenima na znanju

Mjere:

Aktivnosti:

 • poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini

 • obuka potpornih institucija za poduzetništvo i savjetodavna pomoć poduzetnicima

 • promicanje investicijske klime

 • potpora razvoju klastera

 • komercijalizacija i transfera tehnologije

 • infrastruktura za inkubaciju i komercijalizaciju u sektoru bioznanosti


IPA V – Plan za poljoprivredu i ruralni razvitak (2007-2009)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Prioriteti:

 • jačanje tržišne učinkovitosti i usklađivanje sa standardima EU

 • priprema za provedbu poljoprivredno-ekoloških mjera u lokalne strategije za ruralni razvoj

 • razvoj ruralnog gospodarstva

Mjere:

 • ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

 • ulaganja u preradu i trženje proizvoda

 • aktivnosti unapređenja okoliša i krajolika

 • izrada i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

 • razvoj ruralne infrastrukture

 • diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti


Programi Zajednice (2007-2009)(Community Programmes)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Cilj:

 • Upoznati buduće zemlje kandidate s načinom funkcioniranja unutarnjih politika EU

 • Promicanja sektorskih politika EU suradnjom među zemljama članicama (promicanje EU interesa)

Specifičnosti:

 • Projekti s partnerima iz zemalja članica EU

 • Izravno prijavljivanje Europskoj komisiji

 • Sredstva za najkvalitetnije projekte na EU razini (načelo izvrsnosti!)

 • Programi “otvoreni” za RH od lipnja 2003.

 • Okvirni sporazum s EZ, 22. studenog 2004.

 • Za pojedine Programe nadležni pojedini resori

Način provedbe:


Program za inovacije i konkurentnost ( (2007-2009)Competitiveness and Innovation Programme, CIP)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Ciljevi programa

Suradnjom čim većeg broja ZČ postići:

 • Jačanje konkurentnosti poduzeća (MPS!)

 • Promoviranje svih oblika inovacija (tehnološke, eko-inovacije, inovacije u poslovanju…)

 • Razvoj društva informacija kao konkurentnog, inovativnog, održivog i inkluzivnog

 • Promicanje učinkovitog korištenja energije te novih i obnovljivih izvora energije u svim sektorima, uključujući promet

 • I. stup – Poticanje poduzetništva i inovacija

  - MINGORP, Uprava za poduzetništvo

 • II. stup – Informacijske i komunikacijske tehnologije U

  Europi

  - e-Hrvatska

 • III. stup – Inteligentna energija

  -MINGORP, Uprava za energetiku

Provedba


Zaključno... (2007-2009)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Poslovni sektor:

 • susreće se s ograničenim mogućnostima direktnog sudjelovanja u pretpristupnim fondovima EU

 • poboljšanje institucionalne sposobnosti posrednika zaduženih za unaprjeđenje politika i podrške razvoju MSP

 • pravovremeno upoznavanje s načinom upravljanja i korištenja EU fondova

 • sudjelovanje na natječajima za provedbu odobrenih projekata kroz ugovore o uslugama (poslovno savjetovanje), nabavu opreme i izvođenje radova

 • u trenutku ulaska u EU iznos raspoloživih sredstava namijenjenih direktno MSP znatno će se povećati i funkcionirat će na principu shema za dodjelu bespovratnih sredstava

Mogućnosti:


Korisne stranice (2007-2009)

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

 • http://www.strategija.hr

  Ministarstvo financija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

 • http://www.mfin.hr , http://cfcu.mfin.hr

  Delegacija Europske komisije i Europska komisija

 • http://www.delhrv.cec.eu.int/en

  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 • http://www.mingop.hr

  Europska poduzetnička mreža

 • http://www.een.hr


Hvala na pažnji! (2007-2009)


ad