om seniorer i arbeidslivet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om seniorer i arbeidslivet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Om seniorer i arbeidslivet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Om seniorer i arbeidslivet - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Om seniorer i arbeidslivet. Hva er en senior? Aldersgrenser Hvordan påvirker pensjonsreformen i offentlig sektor seniorenes deltakelse Ved Finn Bjørnar Lund. Hva er en senior?. ”Ved hvilken alder vil du anslå at folk begynner å bli regnet som 'seniorer' i arbeidslivet?”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Om seniorer i arbeidslivet' - shaine-ashley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om seniorer i arbeidslivet
Om seniorer i arbeidslivet
 • Hva er en senior?
 • Aldersgrenser
 • Hvordan påvirker pensjonsreformen i offentlig sektor seniorenes deltakelse
 • Ved Finn Bjørnar Lund
ved hvilken alder vil du ansl at folk begynner bli regnet som seniorer i arbeidslivet
”Ved hvilken alder vil du anslå at folk begynner å bliregnet som 'seniorer' i arbeidslivet?”
 • ”Seniorer” er i snitt +56 år (yrkesaktive 2010)
  • 53,6 (industri),
  • 55,4 i staten
  • 57,3 i kommunal sektor
  • Jo eldre vi er dess høgre senioralder. De som er over 60 setter snittalder for senior til 59 +
 • Seniorer er i snitt + 54,5 år (ledere 2010)

Fra SSP’s seniorbarometer

aldersgrenser
Aldersgrenser
 • Hva slags konstruksjoner er nå det. Hva tjener disse aldersgrensene til. Står de for eksempel i et fornuftig forhold til settingene om at ressurser og kompetanse skal komme til sin rett for de som kan og vil arbeide delmål 3 i IA-avtalen om å heve avgangsalderen?
personalpolitikk anno 1916
Personalpolitikk anno 1916

I en mulktprotokoll for Bergens Elektriske sporvei finnes en protokoll om trikkevognfører Elling H Ramsgro etter å ha gått av med pensjon:

Sluttet 10de okt på sin 70aars fødselsdag- Pensioneret. Han var seig som bare f.. .Kom straks i fyr og flammer, omtrent som naar er fyrstikk kastes op i en krudttønde – ”explosion”. Var altidyderstukorekt med sin kjøring, var ikke tale om klokke. Hans liv var noget av en livsroman som jeg ikke vil paata meg at skrive. Han elsket kvinden, og tog sig mangenfrihedligeoverfor det ”smukke kjøn” selv i tjenesten. Alltid kom han ikke helt fra sine eventyr- han var og er og blir en søndfjoring”

sitater fra en komit innstilling til stortinget i 1917

Sitater fra en komitéinnstilling til Stortinget i 1917

”der vil naturligvis bli enkelte tilfælde, da tjenestemænd som har noget at leve av ved siden av sin løn, trækker sig tilbake med pension i en noget tidligere alder, end de ellers vilde ha gjort. Men man kan ganske visst gaa ut fra; at de tjenestemænd som saaledesgaar av, næstenundtagelsesfrit vil være saadanne som det av hensyn til statstjenestens skjøtsel er bedst at bli kvit. Og den overveiende mængde - praktisk talt alle – vil ønske at bli i tjenesten saalænge som mulig av hensyn til indtægterne” .

Finn Bjørnar Lund, 22.10.2004

slide7

Mener du det bør være en øvre aldersgrense for hvor lenge en arbeidstaker skal ha rett til å fortsette i yrkeslivet, mener du at det ikke bør være det, eller har du ikke gjort deg opp noen bestemt mening om dette?

 • 29 prosent mener det bør være en slik øvre aldersgrense
nske om s raldersgrenser
Ønske om særaldersgrenser?

I noen yrker er det øvre aldersgrenser som gjør at en

må slutte i jobben tidligere enn vanlig pensjonsalder.

Det gjelder f.eks. politi, brannfolk og flygere. I stedet

for en slik felles lav aldersgrense kan man ha

regelmessige tester av helse og arbeidsevne, slik at

de som ønsker det kan arbeide så lenge de er skikket

til jobben.

Mener du det bør være en felles lav aldersgrense for

alle i slike yrker, mener du at yrkesutøvelse bør være

basert på tester av helse og arbeidsevne, eller har du

ikke noen bestemt mening om dette?

slide9

Hvordan påvirker pensjonsreformen i

offentlig sektor seniorenes deltakelse i

arbeidslivet?

pensjonsreformen m lsettinger i tillegg til v re b rekraftig
Pensjonsreformen: målsettinger i tillegg til å være ”bærekraftig”
 • Et enklere pensjonssystem slik at folk bedre kunne forstå sine rettigheter
 • En stimulans til å jobbe lenger og bidra til å øke avgangsalderen
 • En bedre samordning mellom pensjonsordningene i offentlig og privat sektor
et motsetningsforhold
Et motsetningsforhold?
 • Rett til pensjon i motsetning til retten til arbeid for 62 +?
 • Eller er det mulig å ivareta begge hensyn?
 • Jeg mener det er mulig å kombinere begge hensyn, men da må vi ha en annen pensjonsordning
han lars sir e s nn av sverre therkelsen pensjonert l rer 70
Han Lars sir’e sånn av SverreTherkelsen, pensjonert lærer 70 +:

-Te deg som snart er oppi det,

kan jeg si det; ellers

prater vi lite om det.

Vi later som det er no småtteri.

Og samtidig

kjenner’u deg som utstøtt:

På jobben kan’u se innom,

men du er no luftig,

som ikke påvirker nonting.

For bedriften er’uhisstorie.

Og du er uten nøkkel.

Men d’er store ting.

Men d’er store ting.

Å bli pangsjonist

det ruska i meg, serru.

Jeg følte jeg var

”meddelt ansvarsfrihet”.

Det var nesten som en salig død.

Kampen var over.