po adavky esk ho trhu pr ce na technick obory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Požadavky českého trhu práce na technické obory PowerPoint Presentation
Download Presentation
Požadavky českého trhu práce na technické obory

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Požadavky českého trhu práce na technické obory - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Požadavky českého trhu práce na technické obory. Ing. Jiří Braňka branka @nvf.cz Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání www. nvf.cz / observatory www. budoucnostprofesi.cz. Malá země v globální ekonomice. Hlavní faktory růstu. ČESKÁ REPUBLIKA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Požadavky českého trhu práce na technické obory' - shaeleigh-aguirre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
po adavky esk ho trhu pr ce na technick obory

Požadavky českého trhu práce na technické obory

Ing. Jiří Braňka

branka@nvf.cz

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

www.nvf.cz/observatory

www.budoucnostprofesi.cz

hlavn faktory r stu
Hlavní faktory růstu

ČESKÁ REPUBLIKA:

Čtvrtá nejotevřenější ekonomika EU

Zaměstnanost v průmyslu dosáhla 1,43 miliónu, 28 % pracovních míst ekonomiky (2008)

Téměř polovina průmyslové produkce exportována

Vysoká citlivost na vývoj světové a zejména německé ekonomiky

Vysoký podíl zaměstnanosti v odvětvích, která jsou nejvíce citlivá na vývoj ceny práce …

… a která jsou nejčastěji předmětem outsourcingu.

co bude d l
Co bude dál?

Demografický vývoj(Počet absolventů škol ale i změny poptávky vlivem stárnoucí populace)

Legislativa(pracovní právo, obchodní zákoník, environmentální právo)

Vývoj zákaznických trhů

Cena práce a energií

Sociokulturní faktory(hodnoty a preference nové generace)

„Co nám dovolí konkurence“

„Business models“ - Outsourcing a spol.

hlavn trendy trhu pr ce1
Hlavní trendy trhu práce

ČESKÝ PRŮMYSL: SESTUP Z VÝŠIN?

Odhadovaný pokles zaměstnanosti 2010-2020: 150 tisíc pracovních míst

Textilní, oděvní a obuvní průmysl (-31 %)

Hutnictví a slévárenství (-29 %)

Výroba stavebních hmot a dalších nekovových výrobků (-20 %)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (-20 %)

Všeobecné strojírenství (-19 %)

Potravinářství a tabákový průmysl (-13 %)

Těžba uhlí a energetických surovin (-13 %)

Automobilový průmysl (-8 %)

nejen kvantita ale i kvalita
Nejen kvantita, ale i kvalita ..

JAKÉ PROFESE A KVALIFIKACE PRO BUDOUCNOST?

p le itosti trhu pr ce1
Příležitosti trhu práce

NA VZESTUPU (2010-2020): TECHNOLOGICKÉ, PODNIKATELSKÉ A OSOBNÍ SLUŽBY

ICT sektor (+37 %)

Podnikatelské služby (+28 %)

Ostatní tržní služby (+24 %)

Zdravotnictví a sociální péče (+18 %)

Bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví (+15 %)

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby (+14 %)

Ubytování a stravování (+12 %)

Výroba elektrických přístrojů, zdravotnické, optické a automatizační techniky (+8 %)

Vzdělávání (+8 %)

2007 8 absolventi u ebn ch obor 2010 nezam stnanost absolvent s vyu en m a 40

Co trh práce potřebuje?

Uchazeči na 1 volné místo

2007-8: Absolventi učebních oborů

2010: Nezaměstnanost absolventů s vyučením až 40 %

slide11

Je v něčem problém?

„První na ráně“ v době recese (propouštěni 4x častěji)

„Poslední na řadě“ po návratu konjunktury

(strach z vysokých nákladů na propouštění vede podniky k tomu,

že dlouho radši ani nepřijímají)

NEZAMĚSTNANÝCH VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

2x více 6x méně

Může – a CHCE – český dělník konkurovat

čínskému / tureckému / malajskému??

2010 krize nekrize

Chybějící technici se SŠ

 • Montážní dělníci v elektrotechnice
 • Obsluha strojů v textilním průmyslu
 • Montéři kovových konstrukcí
 • Obsluha strojů v plastikářství
 • Svářeči
 • Brusiči
 • Obsluha obráběcích a tvářecích strojů
 • ...
 • Stavební řemesla??

2010: Krize nekrize ...

slide14

Co trh práce potřebuje?

2008-10 (a dále?): Absolventi technických a přírodovědných oborů VŠ

(Západ stále častěji outsourcuje i výzkum a vývoj)

2008 10 a d le absolventi technick ch a p rodov dn ch obor v

Co trh práce potřebuje?

2008-10 (a dále?): Absolventi technických a přírodovědných oborů VŠ

2010 14 p rodov dn a technick obory situace se zlep uje alespo v kvantit

Absolventi VŠ

2010-14, přírodovědné a technické obory: Situace se zlepšuje. Alespoň v kvantitě.

slide18

Stále víc a víc!

2012: vysokoškoláci budou tvořit 46 % příchozích absolventů na trh práce (2007 – 29 %)!

Sníží to celkovou nezaměstnanost – vysokoškoláci z principu nacházejí uplatnění snadněji – avšak výkonnost podniků, inovační potenciál a konkurenceschopnost ekonomiky ...?

Přizpůsobení VŠ studia (stále klesajícímu) kvalitativnímu průměru studentů ohrožuje potenciál škol vychovávat skutečné talenty.

Uplatnitelnost absolventůpřír. a tech. VŠ v hlavní specializaci klesá (uplatňují se stále častěji mimo obor) – chemici, elektrotechnici až 90 %!

nal havost za kolen absolvent p r a tech obor po p ijet do praxe

Kvalita: rostoucí problém?

Naléhavost zaškolení absolventů přír. a tech. oborů po přijetí do praxe

slide20

Kvalita: rostoucí problém?

 • Průměrné známky kvality:

- Bakalářský stupeň 3,3 z 5

- Magisterský stupeň 2,6 z 5

- Doktorský stupeň 2,3 z 5

 • Hodnocení bakalářů většinou podprůměrné
 • Vnímání bakaláře = nedostudovaný magistr?
 • Bakalářské studium svůj význam má, je však třeba ho
 • jinak pojmout!
nal havost za kolen absolvent p r a tech obor po p ijet do praxe1

Kvalita: rostoucí problém?

Naléhavost zaškolení absolventů přír. a tech. oborů po přijetí do praxe

slide22

Hodnocení škol

„U mnoha škol – i učitelů - je odtrženost od praxe obrovská.“

„Vysoké školy často podávají studentům správné vzdělání nesprávným způsobem“.

 • Školy nedrží tempo s rozvojem technologií a procesů
 • V čem by se školy měly zlepšit?
 • - Jazykové znalosti 54 %
 • - Praktické zkušenosti, stáže apod. 46 %
 • - Oborové znalosti 39 %
proto e esk v dec je

A proč tam jdou?

Protože český vědec je ...

slide26

Jak využíváme talenty?

„Naší největší výzvou bylo nastavit systém ŘLZ ve firmě tak, abychom na středoškolskou práci získali kvalitní absolventy VŠ“.

slide27

Jak využíváme talenty?

 • Trh práce vysáván velkými hráči s malým lokálním
 • zakotvením, navíc s potenciálně značným rizikem odchodu
 • Výchova specialistů – velké firmy s pokročilým procesním
 • řízením potřebují úzce vymezené kompetence
 • Segment MsP nepřitáhne tolik mladých talentů, inovační
 • potenciál je oslabován
slide28

Důsledky

 • Mladý a talentovaný absolvent: po několika letech v
 • databázovém centru „ztracen“ pro práci vývojáře
 • Potenciál perspektivní generace není využíván, rizika pro
 • dlouhodobou konkurenceschopnost
 • Uzavírá se kruh započatý vzdělávacím systémem: příliš
 • mnoho zaměstnanců, málo podnikatelů a lidí s vizí
 • Necháváme tvorbu nových pracovních míst na zahraničním kapitálu?
slide29

Závěrem

 • Školství se nezhoršuje, avšak požadavky firem rostou
 • Často není problém to, co školy učí, ale jak učí
 • Školy: problém zachytit nové trendy v procesech a technologiích (strojírenství/plastikářství)
 • Jazyky – ne jeden, ale dva!
 • Kvalitu VŠ absolventů rozhodujícím způsobem ovlivňuje počáteční a sekundární vzdělávání
 • Školství chybí vize – na trh práce jen reaguje, nedokáže příležitosti pro pracovní místa vytvářet. Klíčová otázka:
 • JAKÉ ZAMĚSTNAVATELE CHCEME A JAKÉ ZDE MŮŽEME UDRŽET?
slide30

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST ...

Ing. Jiří Braňka

branka@nvf.cz

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

www.nvf.cz/observatory

www.budoucnostprofesi.cz