cvi en z p edm tu management zdravotnick ch za zen procvi ov n v programu efa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cvičení z předmětu Management zdravotnických zařízení procvičování v programu EFA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cvičení z předmětu Management zdravotnických zařízení procvičování v programu EFA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Cvičení z předmětu Management zdravotnických zařízení procvičování v programu EFA - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Cvičení z předmětu Management zdravotnických zařízení procvičování v programu EFA. Ing. V. Filipcová vera.filipcova@fnmotol.cz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Cvičení z předmětu Management zdravotnických zařízení procvičování v programu EFA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cvi en z p edm tu management zdravotnick ch za zen procvi ov n v programu efa

Cvičení z předmětu Management zdravotnických zařízeníprocvičování v programu EFA

Ing. V. Filipcová

vera.filipcova@fnmotol.cz

slide2

Výuka ve cvičeních předmětu je zařazena jako součást projektu OPVK Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský techniks účastí cílové skupiny – studentů FBMI, 3. ročníku v rámci oboru Biomedicínský technik. Podrobné informace o projektu a jeho průběhu lze nalézt na www stránce zde.

Na výuce se podílí partner projektu Fakultní nemocnice v Motole (Ing. Jiří Petráček, Ing. Věra Filipcová, Ing. Ivana Juřičková).

sw pro spr vu zp
SW pro správu ZP
 • Pro je potřeba?
 • Kdo do něj zasahuje?
 • Kdo spolupracuje?
 • Co ušetří?
koly tohoto cvi en
Úkoly tohoto cvičení
 • založit kartu nového zdravotnického prostředku (ZP),
 • naplánovat legislativně významné činnosti,
 • u měřidel naplánovat metrologickou konfirmaci,
 • u zdrojů ionizujícího záření sepsat potřebnou dokumentaci a pak ji vložit do příloh,
 • vyhledat a přidat všechny důležité přílohy k ZP.
1 zalo it kartu nov ho zdravotnick ho prost edku zp
1) založit kartu nového zdravotnického prostředku (ZP)
 • HLAVNÍ OKNO - NOVÝ
 • Otevře se karta ZP – vyplníte potřebné údaje
 • Viz další slide
2 napl novat legislativn v znamn innosti
2) naplánovat legislativně významné činnosti,
 • Jaké to jsou činnosti?
 • Které musí poskytovatel zdravotní péče provádět?
 • Z jakého dokumentu tyto informace vyčtete?
 • V MENU – ČINNOSTI – PROVÁDĚNÉ ČINNOSTI
 • Vyfiltrujete dané BTK nebo El. Revizi, přidáte k přístroji
2 napl novat legislativn v znamn innosti1
2) naplánovat legislativně významné činnosti,
 • V kartě ČINNOSTI KLIENTA vyberete příslušnou legislativně významnou kontrolu
 • Napravo v kartě SEKCE,OBJEKTY,… vyberte nově založený přístroj (je možno filtrovat, zkuste)
 • Vpravo dole v kartě PLÁN A REALIZACE ČINNOSTI , dole na liště stiskněte VYTVOŘIT PLÁN vyjede okénko s datem. Naplánujte, potvrďte.
3 u m idel napl novat metrologickou konfirmaci
3) u měřidel naplánovat metrologickou konfirmaci
 • Jaké ZP patří do měřidel?
 • Co to znamená metrologická konfirmace?
 • Jaké kontroly u měřidel máme?
 • Jaká legislativa se metrologií zabývá a kde zjistíte, do jaké skupiny se řadí měřidla?
 • Postup je stejný jako u legislativně významných činností, jen si vyberete metrologické kontroly.
4 u zdroj ionizuj c ho z en sepsat pot ebnou dokumentaci a pak ji vlo it do p loh
4) u zdrojů ionizujícího záření sepsat potřebnou dokumentaci a pak ji vložit do příloh,
 • Jaké ZP patří do ZIZ?
 • Jaké kontroly, zkoušky, testy se dělají?
 • Jaká legislativa se ZIZ zabývá a kde zjistíte, do jakých skupiny se dělí?
 • Vyhledejte si ZIZ, ve spodní části se přesuňte na záložku PŘÍLOHY. Ve spodní části této tabulky stiskněte NOVÝ.
 • V první řádce vyhledáte cestu k souboru, kde je uložena příloha.
5 vyhledat a p idat v echny d le it p lohy k zp
5) vyhledat a přidat všechny důležité přílohy k ZP.
 • Jaké přílohy nahrajete k jednotlivým ZP?
 • Návod, CE, servisní výkazy, protokol o BTK, záruční listy,…
 • Najděte v příslušné složce a přidejte k přístrojům.
z v r
Závěr
 • Pro dnešek je to vše.