kara mierci w kontek cie prawa karnego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„KARA ŚMIERCI W KONTEKŚCIE PRAWA KARNEGO” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„KARA ŚMIERCI W KONTEKŚCIE PRAWA KARNEGO”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

„KARA ŚMIERCI W KONTEKŚCIE PRAWA KARNEGO” - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

„KARA ŚMIERCI W KONTEKŚCIE PRAWA KARNEGO”. Radosław Piestrak. KARA ŚMIERCI. Najbardziej kontrowersyjna kara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„KARA ŚMIERCI W KONTEKŚCIE PRAWA KARNEGO”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kara mierci

KARA ŚMIERCI

Najbardziej kontrowersyjna kara

polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa, stosowana najczęściej za czyny uniwersalne pojmowane jako zbrodnie, którymi są m.in. zabójstwo czy też zdrada stanu, bądź za drobniejsze przestępstwa takie jak np. występki obyczajowe czy cudzołóstwo.

Karę tę stosowano już od początków istnienia prawa, różnie w zależności od krajów, systemów prawnych i epok.

Kara śmierci dotyczy bezpośrednio prawa karnego.

Radosław Piestrak

rys historyczny
RYS HISTORYCZNY

BABILON

EGIPT

RZYM

Radosław Piestrak

kara mierci egipt
Kara śmierci - Egipt
 • W Egipcie władza życia i śmierci skupiała się w rękach Faraonów, których uważano za żyjące bóstwa oraz których potęga miała religijne uzasadnienie.

Radosław Piestrak

kara mierci babilon
Kara śmierci - Babilon
 • Kodeks Hammurabiego (ok. 1772 roku p.n.e.) - najważniejsza myśl przewodnia to tzw. prawo talionu czyli „oko za oko, ząb za ząb” co w odniesieniu do omawianego tematu rozumieć można jako „śmierć za śmierć”.

Radosław Piestrak

kara mierci rzym
Kara śmierci - Rzym
 • Rzymianie dysponowali tzw. prawem życia lub śmierci, ius vitae necisque, co oznaczało przyzwolenie ojcu, inaczej zwanemu pater familias, na zabijanie swoich dzieci.

Radosław Piestrak

kara mierci rzym1
Kara śmierci - Rzym
 • Metody wykonywania kary śmierci w starożytnym Rzymie…

W starożytnym Rzymie kara śmierci była wykonywana przez:

- nabicie na pal

- powieszenie (w tym głową w dół)

- zmuszenie do samobójstwa (wykonywanego zwykle za pomocą trucizny lub przez przecięcie żył)

- spalenie (w tym po zakopaniu do połowy ciała)

- ścięcie mieczem

- śmierć na arenie

- rozerwanie końmi

- poena cullei – zaszycie ze zwierzętami w worku i zatopienie (dla ojcobójców)

- zrzucenie ze skały Tarpejskiej (dla zdrajców i osób poświadczających nieprawdę przed sądem)

- ukrzyżowanie (dla przestępców i buntowników – niebędących obywatelami rzymskimi)

Radosław Piestrak

kara mierci w uj ciu filozoficznym
Kara śmierci w ujęciu filozoficznym…

PLATON

 • jest tylko w wyjątkowych sytuacjach takich

jak ciężkie przestępstwa,

 • ponadto filozof ten wierzył w reinkarnację,

czyli wcielenie się duszy po śmierci w nowy byt fizyczny.

 • nie można traktować skazańca przedmiotowo, gdyż

jego dusza jest nieodwracalnie zepsuta i może posłużyć wyłącznie jako przykład dla innych.

Radosław Piestrak

kara mierci w uj ciu filozoficznym1
Kara śmierci w ujęciu filozoficznym…

ARYSTOTELES

 • jest dopuszczalna, a nawet pożądana,

ale tylko wówczas gdy istnieją takie kategorie

przestępstw, w stosunku do których kara ta

jest najbardziej adekwatną, czy nawet proporcjonalną.

 • odniesienie do humanitaryzmu i negatywnego oddziaływania takiej represji.

Radosław Piestrak

kara mierci w staro ytnym rzymie
Kara śmierci w starożytnym Rzymie…

SENEKA

 • Odniósł się do kwestii orzekania

i wykonywania kary śmierci,

 • Twierdził, iż osoby orzekające w takich sprawach

winny traktować je z największą sumiennością, innymi

słowy aprobował karę śmierci, lecz postulował przy tym

humanistyczne jej funkcjonowanie w życiu społecznym

Radosław Piestrak

kara mierci w staro ytnym rzymie1
Kara śmierci w starożytnym Rzymie…

CYCERON

 • Skłaniał się ku tezie, że kara powinna

odpowiadać przewinieniu,

 • Tylko ciężkie przestępstwa należy karać śmiercią.

Radosław Piestrak

kara mierci w staro ytnym rzymie2
Kara śmierci w starożytnym Rzymie…

MARCIANUS

 • Przestępstwo uprowadzenia

kobiety.

 • Ten kto dopuszcza się procederu uprowadzenia wolnej bądź zamężnej kobiety, winien zostać skazany na karę śmierci

Radosław Piestrak

kara mierci redniowiecze
Kara śmierci - Średniowiecze

ZEMSTA - karą sprawiedliwą jest taka, której

dolegliwość przewyższa krzywdę pokrzywdzonego.

ODWET - opierał się na tym, że kara sprawiedliwa była

ściśle dopasowana do wyrządzonej krzywdy, a sam odwet

stanowi zemstę posiadającą jednak pewne granice. Odwet rozumiany

był jako forma realna opierająca się na prawie talionu lub jako

forma symboliczna, której przykładem było ucięcie ręki przestępcy.

W średniowieczu w okresach zemsty i odwetu karę wymierzał

sam pokrzywdzony lub jego krewni, bez ingerencji państwowej.

Radosław Piestrak

kara mierci redniowiecze1
Kara śmierci - Średniowiecze

Kazimierz Wielki

Statuty Kazimierza Wielkiego zasądzały

karę śmierci m.in. za:

- wyłudzanie nienależnych świadczeń

z żup królewskich,

- zagarnięcie podatków ,

- obracanie obcą monetą,

- czyny przeciwko moralności i dobrym obyczajom,

- czyny przeciwko porządkowi publicznemu,

- spiski przeciwko władzom miejskim,

- porwania czy też za zabójstwa umyślne.

Radosław Piestrak

kara mierci redniowiecze2
Kara śmierci - Średniowiecze

Formy kary śmierci

ZWYKŁA – wykonywana poprzez ścięcie bądź powieszenie

KWALIFIKOWANA – łączyła się ze szczególnymi

udręczeniami; wykonywana m.in. poprzez:

- obcięcie członków,

- ukrzyżowanie,

- ćwiartowanie,

- palenie żywcem na stosie,

- łamanie kołem

Radosław Piestrak

kara mierci redniowiecze3
Kara śmierci - Średniowiecze

ŚW. TOMASZ Z AKWINU

Akwinata uważał, że zabicie złoczyńcy może

dokonać się wyłącznie za sprawą tych, którzy sprawują

władzę państwową i tylko wtedy, kiedy ma to na celu

bezpieczeństwo całej społeczności.

Radosław Piestrak

kara mierci nowo ytno
Kara śmierci - Nowożytność

Rzeczpospolita Szlachecka

- Stosowanie okrutnych kar działających na ludzką wyobraźnię np. szarpanie rozżarzonymi obcęgami, piętnowanie, chłosta,

- Szlachecką karą śmierci było ścięcie, natomiast nieszlachecką – powieszenie

Radosław Piestrak

kara mierci nowo ytno1
Kara śmierci - Nowożytność

KARA ŚMIERCI W OKRESIE ZABORU PRUSKIEGO…

Wiodącą rolę odgrywało tu prawo pruskie opowiadające się za stosowaniem kary śmierci oraz dwa kodeksy znoszące karę śmierci.

Kodeksami znoszącymi karę śmierci były:

- Toskańska Leopoldina z 1786 r. nieprzewidująca stosowania tej represji,

- Austriacka Józefina z 1787 znosząca karę śmierci w czasie pokoju.

Radosław Piestrak

kara mierci nowo ytno2
Kara śmierci - Nowożytność

KARA ŚMIERCI W OKRESIE ZABORU PRUSKIEGO

Najważniejsze dokumenty:

- Landrecht Pruski z 1794 r. utrzymujący w mocy karę śmierci głównie za czyny przeciw państwu

i zabójstwa,

- Kodeks Karny Ogólnoniemiecki obowiązywał od 1871 r. do 1932r., karano w nim śmiercią tylko za morderstwo lub jego usiłowanie na osobie monarchy.

Radosław Piestrak

kara mierci nowo ytno3
Kara śmierci - Nowożytność

KARA ŚMIERCI W OKRESIE ZABORU AUSTRIACKIEGO

Najważniejsze dokumenty :

- Księga Ustaw na Zbrodnie i Ciężkie Policyjne Przestępstwa (1804 r.) - przewidywała ona śmierć za morderstwo, zabójstwo rabunkowe, zbrodnicze podpalenie, fałszowanie państwowych papierów kredytowych i pieniędzy,

- Kodeks karny z 1852 r.

- Austriacka Józefina z 1787 znosząca karę śmierci w czasie pokoju.

Radosław Piestrak

kara mierci nowo ytno4
Kara śmierci - Nowożytność

KARA ŚMIERCI W OKRESIE ZABORU ROSYJSKIEGO

Najważniejsze dokumenty :

 • Kodyfikacja rosyjska z 1845 r.,
 • Kodeks Kar Głównych i Poprawczych (1848 r.), który poena capitis przewidywał za targnięcie na cesarza, bunt i zdradę państwa.

Radosław Piestrak

kara mierci nowo ytno5
Kara śmierci - Nowożytność

KODEKS KARNY z 1932 r.

zwany inaczej

KODEKSEM MAKAREWICZA

Założenia:

 • art. 37 Kodeksu stanowi katalog kar, w którym na pierwszym miejscu jest kara śmierci (wykonywana przez powieszenie),
 • przez powieszenie karano za zamach na państwo (art. 93), zamach na życie i zdrowie prezydenta (art. 94), kwalifikowany typ zdrady wojennej (art. 101), dywersję (art. 102) i zabójstwo (225)

Radosław Piestrak

kara mierci nowo ytno6
Kara śmierci - Nowożytność

KODEKS KARNY z 1969 r. zwany inaczej

KODEKSEM ANDREJEWA…

Założenia:

- art. 30 § 2 – przewidywał karę śmierci za najcięższe zbrodnie .

Radosław Piestrak

moratorium w rp
MORATORIUM W RP!!!
 • 21.04. 1988 ROK, KRAKÓW – OSTATNI WYROK ŚMIERCI ,W POLSCE – spowiedź kata!!!
 • Sąd Najwyższy zaczął konsekwentnie zamieniać orzekaną przez Sądy Wojewódzkie karę śmierci na kary 25 lat pozbawienia wolności,
 • Moratorium ustawowe 12 lipca 1995 r. dotyczyło zmiany ustaw karnych ( kk i kkw),
 • 06.06.1997 r. – obowiązujący kk

Radosław Piestrak

kara mierci dzi
KARA ŚMIERCI DZIŚ…
 • W Polsce nie obowiązuje,
 • Obowiązuje w takich krajach jak: Białoruś, Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Indie, Arabię Saudyjską, Kuwejt, Iran, Katar, Liban, Egipt, Indonezja.
 • Nie obowiązuje w Europie

Radosław Piestrak

argumenty za kar mierci
ARGUMENTY ZA KARĄ ŚMIERCI…
 • sprawiedliwość,
 • odstraszający charakter,
 • często zgodna ze zdaniem obywateli,
 • zaspokaja pragnienie zadośćuczynienia rodzinie ofiary za cierpienie,
 • żadna kara nie jest w stanie jej zastąpić,
 • może być stosowana wobec różnych grup społecznych,
 • służy ochronie społeczeństwa,
 • stanowi pokutę,
 • posiada charakter eliminacyjny,
 • może pozytywnie wpływać na kształtowanie kultury prawnej i aksjologicznej,
 • jest pozytywną agresją prospołeczną,
 • nawet jeżeli jest zniesiona to i tak będzie wykonywana z pogwałceniem prawa w sposób nieoficjalny.

Radosław Piestrak

argumenty przeciw karze mierci
ARGUMENTY PRZECIW KARZE ŚMIERCI…
 • niezgodność z zasadą humanitaryzmu i sprawiedliwości,
 • negatywne i demoralizujące oddziaływanie na społeczeństwo,
 • nieodwracalność, powodująca brak sprostowania pomyłek,
 • nie posiada działania odstraszającego nawet dla fanatyków,
 • brak moralnego prawa państwa i jednostki do odbierania życia człowiekowi,
 • nieproporcjonalność do winy - oczekiwanie na karę jest dodatkową karą,
 • można ją zastąpić karą dożywotniego pozbawienia wolności,
 • pozbawia skazanego prawa do godnej śmierci,
 • życie ludzkie jest wartością nadrzędną,
 • V przykazanie Dekalogu ,,NIE ZABIJAJ”,
 • może prowadzić do nadmiernej gloryfikacji przestępców,
 • godzi w cel wychowawczo-resocjalizacyjny,

Radosław Piestrak

nauka ko cio a a kara mierci
Nauka Kościoła a kara śmierci…
 • Powszechna nauka Kościoła Katolickiego od zawsze sprzeciwiała się stosowaniu kary śmierci…
 • Często jednak rodzi się pytanie, dlaczego Kościół ingeruje w sprawy związane z poena capitis?

Pierwsze i zarazem podstawowe stanowisko Kościoła oparte na Dekalogu, a konkretniej V jego przykazaniu mówi ,,NIE ZABIJAJ!”.

Wiemy jednak, iż przykazanie to, zostało złamane przez Kaina, który odebrał życie swemu bratu Ablowi o czym mowa w Biblii. Również w Starym Testamencie wskazany jest pewien katalog przestępstw, za które przewidywano karę śmierci.

Radosław Piestrak

b ogos awiony jan pawe ii o karze mierci
Błogosławiony Jan Paweł II o karze śmierci…
 • JAN PAWEŁ II jako Apostoł Miłosierdzia Bożego nie mógł opowiedzieć się za karą śmierci. Stwierdził, że tylko Bóg jest Panem życia i śmierci.
 • Kwestię poena capitispodejmował w trzech aspektach:
 • Funkcji jakie spełnia owa kara i jej użyteczności,
 • Eliminacji z systemów państwowych argumentów opowiadających się za karą śmierci w prawie karnym,
 • Podejmowanie rozważań dotyczących dramatu człowieka, który popadł w konflikt z prawem – zastosowanie wobec niego kary śmierci odbiera mu możliwość poprawy.

Radosław Piestrak

podsumowanie
Podsumowanie

ROLLER COASTER!!!

Radosław Piestrak

slide31

DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ…

Mt 7,1

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Radosław Piestrak