politika men in n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politika menšin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politika menšin

play fullscreen
1 / 17

Politika menšin

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Politika menšin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Politika menšin Veřejná správa Renata Trojanová, Filip Vrba a Lukáš Veselý

 2. OSNOVA PREZENTACE • Základní informace • Politika menšin v ČR • Statistiky • Menšiny v zahraničí a jejich postavení • Kauza Vítkov

 3. POLITKA MENŠIN V ČR • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • status národností menšiny

 4. ÚŘADY ZABÝVAJÍCÍ SE POLITIKOU MENŠIN V ČR • Rada vlády pro lidská práva • Rada vlády pro národnostní menšiny • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny • Dekáda romské inkluze 2005 – 2015

 5. STATISTKY Obyvatelstvo podle národnosti od r. 1991–2001

 6. STATISTKY Obyvatelstvo podle národnosti a věku (2001)

 7. STATISTKY Obyvatelstvo podle národnosti a vzdělání

 8. STATISTKY Shrnutí a možný budoucí vývoj • Největší menšina v ČR jsou Slováci • Nejméně vzdělanou menšinou jsou Romové • Přistěhovalci jako Ukrajinci a Vietnamci často tvoří nekvalifikovanou pracovní sílu • Očekávaný příliv obyvatel s Asie

 9. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Území obývané maďarskou menšinou na Slovensku

 10. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Trianonská dohoda z roku 1920 – stanovení hranic Maďarska po 1. světové válce • Asi 520 000 obyvatel maďarské národnosti, tedy přibližně 10 % všech občanů • Tvoří téměř kompaktní celek území na jižním Slovensku • Obývají převážně méně hospodářsky rozvinutou část Slovenska Vymezení faktů

 11. MENŠINY V ZAHRANIČÍ ČESKOSLOVENSKO • 1. Československá republika • Oficiální jazyk menšiny v oblastech kde menšina překročila 20 % podíl obyvatelstva, možnost používání ve školách • Reforma veřejné správy tak, aby 20 % dosahovali v co nejméně okresech • Poválečné Československo • Snaha o vysídlení Maďarů z jižního Slovenska • Uskutečnilo se jen částečně Historický postoj k maďarské menšině

 12. MENŠINY V ZAHRANIČÍ ČESKOSLOVENSKO • Komunistické Československo • Po roce 1948 vznikají maďarské školy • Reforma veřejné správy z roku 1960 tak, aby Maďaři zůstali ve většině pouze ve 2 okresech • Československo po roce 1989 • Vystupňování nacionalistických aktivit na straně Slováků i Maďarů na Slovensku • Ruší se dvojjazyčné tabule měst a obcí Historický postoj k maďarské menšině

 13. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Rok 1993 • Požadavek maďarské menšiny na vybudování škol • Rok 1996 • Reforma veřejné správy, členění na VÚC (župy) • Rok 1998 • Maďaři ve vládní koalici, vzniká zákon o používaní menšinových jazyků • Jsou povoleny dvojjazyčné názvy obcí, začíná ses budování maďarských škol Vývoj na Slovensku

 14. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Nekonečné požadavky na autonomii (kulturníi územní) Maďarů • Častý terč politických útoků ze strany maďarských politiků • Izolace maďarsky mluvících obyvatel na území Slovenska Důsledky a problémy pro Slovensko

 15. MENŠINY V ČR • Noc z 18. na 19. dubna 2009 • 4 žháři • 9-ti členná rodina, 3 vážně ranění • 20. září 2010 padl rozsudek, tresty od 20 do 22 let Kauza Vítkov

 16. Děkujeme za pozornost

 17. ZÁVĚR • Test