Hosting informačního systému K2 Petr Kacálek, 1.12.2008, K2 atmitec syst s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation

wallis
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hosting informačního systému K2 Petr Kacálek, 1.12.2008, K2 atmitec syst s.r.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hosting informačního systému K2 Petr Kacálek, 1.12.2008, K2 atmitec syst s.r.o.

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
133 Views
Download Presentation

Hosting informačního systému K2 Petr Kacálek, 1.12.2008, K2 atmitec syst s.r.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hosting informačního systému K2 Petr Kacálek, 1.12.2008, K2 atmitecsyst s.r.o.

  2. Představení K2 atmitec syst s.r.o. • K2 atmitec syst s.r.o. - česká firma , systémový integrátor, součást partnerské sítě K2 atmitec • Sídlo firmy: Praha – provozovny Plzeň, Hradec Králové , Karlovy Vary • Na trhu: od roku 1992 • Počet zaměstnanců: 85 • Partneři: IBM, Citrix, Microsoft, VMWare

  3. Naše hostované služby • Především outsourcing IS K2 • Provoz informačního systému • Provoz sdílených HW technologií • Poskytnutí/pronájem licencí • Poskytnutí prostředků datového centra • Poskytnutí datových komunikací • Servis s SLA garancí

  4. PC Telefon Datové centrum K2 Diskové pole RAID Napájecí záložní zdroje Databázové servery Terminálové servery Vyhrazené serverové systémy Diesel agregát Systémy pro B2B aplikace Klimatizace K2 CRM server Internetové služby Zabezpečení IPSEC Zabezpečený vstup Ostatní služby Mobilní terminál OIS K2 – schematicky Zabezpečení SSL HTTP prohlížeč Internet Permanentní připojení Zabezpečení IPSEC VPN Vysokorychlostní páteřní síť Tiscali Klientské pracoviště FIREWALL Zabezpečení sítě proti neautorizovanému vniknutí z internetu Dial - up

  5. Proč vznikl? OIS K2 – Proč vznikl, k čemu je dobrý ? • Potřebou minimalizace vstupního kapitálu -> Dostupnost • Zastřešení Dodávky jediným integrátorem -> Efektivita • Optimalizace potřebného času na implementaci -> Úspory • Optimalizace chodu aplikace -> Stabilita, výkon • Garantovatelnost řešení až po klientskou stanici -> Kvalita • Garantovaná výše poplatku -> Predikce


  6. Přínosy Přinese outsourcing IS K2 něco navíc? • Přenesení odpovědnosti za způsobenou škodu • Jednoznačně plánovatelné náklady • Nový rozměr pro přístup k IT u zákazníka • Vysokou míru pozornosti směrem k hlavnímu předmětu podnikání

  7. Přínosy Děkuji za pozornost Petr Kacálek technický ředitel K2 atmitecsyst s.r.o.