slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociaal Raadsliedenwerk in De Ronde Venen Hoe samenwerking kan worden omgezet in kracht ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociaal Raadsliedenwerk in De Ronde Venen Hoe samenwerking kan worden omgezet in kracht !

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Sociaal Raadsliedenwerk in De Ronde Venen Hoe samenwerking kan worden omgezet in kracht ! - PowerPoint PPT Presentation

schuyler
152 Views
Download Presentation

Sociaal Raadsliedenwerk in De Ronde Venen Hoe samenwerking kan worden omgezet in kracht !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sociaal Raadsliedenwerk in De Ronde Venen Hoe samenwerking kan worden omgezet in kracht!

 2. provincie Utrecht • Ca 35.000 inwoners • Plattelandsgemeente bestaande uit 6 kernen, • waarvan 3 grote en 3 kleine • Geografisch uitgestrekt gebied • Wel allochtonen, niet bovenmatig veel, voornamelijk woonachtig in de grootste kern, Mijdrecht. • Redelijk vergrijsd gebied, veel sociale samenhang

 3. Servicepunt Sinds 5 jaar Servicepunten Wonen, Welzijn, Zorg.Samenwerkingsverband tussen partners op genoemde terreinen met als doel laagdrempelig punt voor informatie en advies voor alle inwoners van De Ronde Venen. Daardoor ook een ideaal punt om witte vlekken in het aanbod voor burgers te signaleren.

 4. Sinds 2 jaar, brede, lokale welzijnsstichting, voortgekomen uit fusie van twee kleine instellingen (welzijnswerk voor ouderen, opbouwwerk en jongerenwerk)

 5. Algemeen Maatschappelijk Werk, School Maatschappelijk werk en Sociaal Raadsliedenwerk Onderdeel van Zuwe Zorg, sector Preventie & Welzijn; instelling voor Welzijn & Zorg in Noord West Utrecht.

 6. Aanleiding Signalering van behoefte vanuit de Servicepunten en verwachting dat met verbreding van de welzijnsorganisatie de ouderenadviseur aan de slag zou gaan voor alle inwoners van de gemeente. Aanvraag voor uitbreiding met sociaal raadsliedenwerk om die reden door gemeente afgewezen.

 7. AMW & SP & De Baat & MO Groep steken de koppen bij elkaar

 8. Uitwisseling • Wat is er in De Ronde Venen • Wat mist er in De Ronde Venen • Wat kan de MO Groep voor ons doen

 9. In 4 bijeenkomsten in gezamenlijkheid notitie ‘Sociaal Raadslieden als onderdeel van integrale hulpverlening in De Ronde venen’ geschreven (te downloaden via MO site)

 10. Expertmeeting 15 april 2009 • Notitie tezamen met de uitnodiging verstuurd naar een groot netwerk van betrokkenen • Het huidige aanbod vanuit gemeentelijk beleidskader gepresenteerd • Interessante presentaties vanuit verschillende invalshoeken (MO Groep, coördinator Bureau Raadslieden te Zeist en Saskia Noorman – den Uyl over de grondgedachte de WMO) • Deskundige dagvoorzitter! • Gebruik maken van deskundigheid en netwerk van de MO Groep

 11. Krachtige presentaties met een duidelijke visie en doorkijk naar de praktijk. Aanwezigheid van alle spelers waardoor de witte vlek zich in de loop van de avond steeds helderder aftekende.

 12. Doel van deze avond? Aan iedereen duidelijk maken dat het SRW niet gemist kan worden in De Ronde Venen.

 13. Resultaat van deze avond? Bewustwording van de noodzaak van het SRW in de gemeente en het enthousiasme om daar met elkaar voor te gaan!

 14. Het ijzer smeden als het heet is (mei – juni)! • geen discussie meer over inhoud • pro-actieve en creatieve attitude • ervoor gaan en erin geloven • krachten bundelen

 15. Start Sociaal Raadsvrouw per 1 juli 2009! • voorstellen • verwachting behoefte SRW waar gebleken? • de start • samenwerking • MDO • hoe ziet de werkdag eruit? • is 1 dag wel genoeg? • SHV / MP • signaleren / grenzen stellen • tot slot kleurrijk werk

 16. Economische crisis treft ook gemeente (oktober 2009) • Voorgenomen besluit gemeente weg bezuinigen SRW • Gesprekken wethouder, beleidsmedewerker en sociaal raadsvrouw • Inspreken gemeenteraadsvergadering november 2009 (brief te downloaden via MO Groep site) • Beschikking SRW 2010 met positief resultaat! • Nu op zoek naar middelen voor uitbreiding van uren