skolot ja darb ba pilsonisko kompeten u att st an skol niem
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skolotāja darbība pilsonisko kompetenču attīstīšanā skolēniem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Skolotāja darbība pilsonisko kompetenču attīstīšanā skolēniem - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Skolotāja darbība pilsonisko kompetenču attīstīšanā skolēniem. Rolands Ozols Rīgas Juglas vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā Rīgā, 2013.gada 30.oktobrī. Pilsoniskums. Eiropas Komisija «Mūžizglītības galvenās pamatprasmes » - Eiropas pamatprincipu kopums, 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skolotāja darbība pilsonisko kompetenču attīstīšanā skolēniem' - schuyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skolot ja darb ba pilsonisko kompeten u att st an skol niem

Skolotāja darbība pilsonisko kompetenču attīstīšanā skolēniem

Rolands Ozols

Rīgas Juglas vidusskolas

direktores vietnieks izglītības jomā

Rīgā, 2013.gada 30.oktobrī

pilsoniskums
Pilsoniskums

Eiropas Komisija «Mūžizglītības galvenās pamatprasmes» - Eiropas pamatprincipu kopums, 2007.

pilsonisk s kompetences
Pilsoniskās kompetences

Eiropas Komisija «Mūžizglītības galvenās pamatprasmes» - Eiropas pamatprincipu kopums, 2007.

slide5
Mēs vēlamies būt:

Draudzīgi – 3x

Gudri – 3x

Cītīgi – 2x

Paklausīgi

Kārtīgi (uzvedības ziņā)

Čakli

Rūpīgi

Vienoti

Mēs esam:

 • Sportiski - 3x
 • Paslinki - 2x
 • Jautri – 2x
 • Skaļi – 2x
 • Nenopietni
 • Gudri
 • Tramīgi, jo nevaram nomierināties
 • Enerģiski
 • Mēs daudzi runājam vienlaicīgi
 • Liela klase
slide6
Ko es varu darīt šodien?

Neko

Aprunāties ar citiem

Iesaistīties kopīgā darbā

Parunāties ar 10 klasesbiedriem

Centīšos kādu uzdevumu pildīt kopā ar kādu klasesbiedru un tā vairāk viņu iepazīt

Pajautāt klasesbiedriem, kā viņi jūtas

Ko man sevī vajadzētu mainīt, lai klasē mēs justos kopā labāk?

 • Neko
 • Attieksmi vienam pret otru
 • Palīdzēt klasesbiedriem
 • Vairāk jārunājas vienam ar otru
 • Uzjautrināt klasesbiedrus
 • Jākļūst sirsnīgākiem
 • Sadarboties vairāk ar zēniem
 • Labāk jāmācās
 • Slinkumu
secin jumi
Secinājumi
 • Savstarpējās attiecības ir būtiskākais jautājums visai klasei, jo:
  • Skolēni vēlas draudzīgāku un vienotāku klases kolektīvu
  • Skolēni salīdzinoši slikti pazīst viens otru
  • Meitenes ar zēniem ir strādājušas maz vai to nav darījušas
 • Skolēniem ir būtiski sasniegt labus rezultātus mācībās, bet viņi nezina, kā to paveikt.
 • Katra skolēna personīgā atbildība un kolektīvā atbildība tiek saistītas viena ar otru minimāli.
slide8
Pilsoniskums nav abstrakta vienība vai teorija mācību grāmatā, bet ikdienas realitāte, ar kuru saskaras ikviens skolotājs, skolēns, vecāki, t.i., ikviens cilvēks.

Tas sākas ar mūsu ikdienu - zināšanām un prasmi risināt sev būtiskas problēmsituācijas, uzņemties atbildību, iniciatīvu.

Mūsu spēju būt veiksmīgiem šajā laikā nosaka mūsu attieksme pret sevi un apkārtējiem, prasme domāt kritiski, prasme kļūdīties un meklēt radošus risinājumus šīm situācijām un izpratne par to, kā iekļauties savā vietējā kopienā.

pilsonisk s kompetences1
Pilsoniskās kompetences

Eiropas Komisija «Mūžizglītības galvenās pamatprasmes» - Eiropas pamatprincipu kopums, 2007.

klases v rt bas
Klases vērtības
 • Iniciatīva
 • Atbalsts klasesbiedriem
 • Godīgums
 • Regulārs mācību darbs
 • Apmeklētas konsultācijas
 • Prasme īstenot idejas
 • Radošums
 • Palīgs skolai
ko tas noz m praktiski
Ko tas nozīmē praktiski?
 • Sasniedzamais rezultāts un plānojums katrai nedēļai
 • Kāds ir mans piedāvājums klasesbiedriem un kāds atbalsts man ir nepieciešams šajā nedēļā
 • Iespēja publiski izteikt savu pateicību klasesbiedriem par sniegto atbalstu
 • Skolēni strādā pie savas personības pilnveides
rezult ti
Rezultāti?
 • 3 nedēļu laikā klasē parādījās spēcīga mācību motivācija
 • Skolēnu vidējais vērtējums regulāri turpina pieaugt
 • Skolēniem ir izveidojusies sava, klases iekšējā atbalsta sistēma problēmu risināšanai, kur katram ir iespējams atrast savu vietu
 • Skolēni labprāt uzņemas iniciatīvu, atbildību, jo pārliecinājās, ka par to ir iespējams saņemt personisku gandarījumu un publisku atzinību.
pilsonisk s kompetences2
Pilsoniskās kompetences

Problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā

Iesaistīties kopienas dzīvē

Iniciatīva

Kritiska un radoša domāšana

Piederības sajūta kopienai

Vēlme piedalīties lēmumu pieņemšanā

Atbildības sajūtu izrādīšana

Gatavība cienīt dažādību

slide17
Jūs nekad nevarat mainīt lietas, cīnoties ar esošo realitāti. Lai kaut ko mainītu, izveidojiet jaunu modeli, kurš esošo realitāti padara par novecojušu.

R.BakminstersFullers

redzi dari ieg sti
REDZI – DARI - IEGŪSTI

(PARADIGMA)

(REZULTĀTS)

(UZVEDĪBA)

Rezultātus, kurus mēs dzīvē gūstam, nosaka tas, ko mēs darām. To, ko mēs dzīvē darām, nosaka tas, kā mēs redzam apkārtējo pasauli.

pieci izaicin jumi katram cilv kam
Pieci izaicinājumi katram cilvēkam...

Pieredze kompetence

 • Iemācīties kaut ko darīt.
 • Iemācīties kaut ko darīt.
 • Iemācīties kaut ko darīt.
 • Izlemt, ko cilvēkam nepieciešams savā dzīvē mainīt, pilnveidot, attīstīt...
 • Mainīt/reāli īstenot nepieciešamās pārmaiņas.

Iespēja sasniegt izcilību

ad