slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kajaanissa varhaiskasvatus nähdään - lapsen oikeutena elää lapsuuttaan ja vanhemman oikeutena saada tukea omalle vanhem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kajaanissa varhaiskasvatus nähdään - lapsen oikeutena elää lapsuuttaan ja vanhemman oikeutena saada tukea omalle vanhem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Kajaanissa varhaiskasvatus nähdään - lapsen oikeutena elää lapsuuttaan ja vanhemman oikeutena saada tukea omalle vanhem - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Kajaanissa varhaiskasvatus nähdään - lapsen oikeutena elää lapsuuttaan ja vanhemman oikeutena saada tukea omalle vanhemmuudelleen. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Maakunnallinen seminaari 8.4.2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kajaanissa varhaiskasvatus nähdään - lapsen oikeutena elää lapsuuttaan ja vanhemman oikeutena saada tukea omalle vanhem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kajaanissa varhaiskasvatus nähdään- lapsen oikeutena elää lapsuuttaan ja vanhemman oikeutena saada tukea omalle vanhemmuudelleen.

Sirpa Kemppainen

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja

Maakunnallinen seminaari 8.4.2008

slide2

Kainuun mallin alkaessa v. 2005 varhaiskasvatus/päivähoito jäi peruskuntiin. Päivähoito on peruspalvelu ja sitä tulee järjestää kunnassa sellaisena aikana ja sellaisin toimintamuodoin, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Tavoitteena on:

Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Lapsi nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä.

Varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa kasvatuskumppanuuteen lapsen vanhempien kanssa.

Kasvatuskumppanuus, jossa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien ja varhaiskasvatuksen kasvattajien tiedot ja kokemukset.

Vanhemmuutta vahvistava kasvatuskumppanuus perustuu tasavertaiseen vuorovaikutukseen, jossa osapuolet voivat olla sekä antajan että saajan roolissa.

Yhteinen suunnittelu on toiminnan lähtökohtana. Tärkeää on myös etsiä sellaisia toimintakäytäntöjä, jotka antavat jokaiselle yksilölle tilaa kasvaa persoonana ja yhteisön jäsenenä.

Varhainen tuki – jos ilmenee erityisen tuen tarvetta

slide3

Kajaanin varhaiskasvatussuunnitelma (Kajaanin Vasu) noudattelee sisällöltään vastaavan valtakunnallisen asiakirjan linjauksia. Erityiseksi painopistealueiksi nousevat:

  • Kuunteleva ja lasta kunnioittava lapsi- aikuinen vuorovaikutus
  • Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa
  • Henkilöstön ammatillisen tietoisuuden vahvistaminen
  • Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen jatkumo

Esiopetus - Perusopetus

1v. 2v. 3v. 4v. 5v.6v. 7v. 8v. 9v. 10v. 11v. 12v. 13v. 14v. 15v.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Aamu- ja iltapäivä

toiminta

 • Varhaiskasvatus hoitaa, kasvattaa ja opettaa:
 • Päiväkotihoito (vuorohoito, esiopetus…)
 • Perhepäivähoito
 • Kerhotoiminta
 • Kotihoidontuki
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta
slide4

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma:

 • Laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksen palveluiden piiriin tulevalle lapselle
 • yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
 • Meillä Kajaanissa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyy 3v ja 5v ikäisenä
 • tehtävä palvelutarvearvio.
 • Palvelutarvearvio sisältää lapsen kehityksen havainnointia, kielellisen, motorisen ja
 • tunne-elämän alueelta. Arvio tehdään tiiviissä yhteistyössä lastenneuvolan
 • terveydenhoitajan, päiväkodin työntekijän ja lapsen vanhempien kanssa.
 • Esiopetusvuoden syksyllä kaikki kajaanilaiset lapset osallistuvat kouluvalmiutta
 • arvioivaan ryhmäkokeeseen, jonka suorittavat varhaiskasvatuksen
 • lastentarhanopettajat.

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää painottaa lapsuuden

itsearvoista luonnetta, vaalia lapsuutta ja ohjata lasta

ihmisenä kasvamisessa.

slide5

Odotukset perhekeskustyölle:

 • Yhteinen työ ja yhteiset tavoitteet: lapsiperheiden tukeminen heidän kasvatustehtävässään.
 • Yhteistyötä tarvitaan - yhteistä suunnittelua – päästään yhteiseen työhön.
 • Voisivatko perhekeskukset järjestää varhaiskasvatuksen järjestämien kerhojen yhteyteen vanhemmuutta tukevia vertaisryhmiä?
 • Haasteena lapsiperheiden kotipalvelu!
 • Lapsiperheiden tulisi saada kodinhoitaja kotiin esim. jos äiti joutuu sairaalaan tai ei muuten kykene hoitamaan lapsiaan.
 • Päivähoito ei voi olla se palvelu, joka vastaa tällaiseen hoidon tarpeeseen. Ei ole lapsen etu, että hän kriisitilanteessa joutuu vieraaseen ympäristöön. Kotiin annettava tuki ja apu kriisitilanteessa lisää lapsen perusturvallisuutta.

Onnellisia lapsia ovat ne, jotka tuntevat itsensä rakastetuiksi

ja kykenevät luottamaan siihen, että me aikuiset huolehdimme heistä

ja tahdomme heidän parastaan.

Intoa ja iloa yhteiseen työhön!