lastenpsykiatri leena pihlakoski koulu ja nuorisol ketieteen yhdistys koulutusp iv 7 4 2006 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen - PowerPoint PPT Presentation


  • 293 Views
  • Uploaded on

Lastenpsykiatri Leena Pihlakoski Koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys, koulutuspäivä 7.4.2006. Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen. Vanhemman psyykkinen sairaus. Yksi tunnetuimmista lapsen kehityksen riskitekijöistä ”Näkymätön lapsi”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lastenpsykiatri leena pihlakoski koulu ja nuorisol ketieteen yhdistys koulutusp iv 7 4 2006
Lastenpsykiatri Leena Pihlakoski

Koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys, koulutuspäivä 7.4.2006

Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen
vanhemman psyykkinen sairaus
Vanhemman psyykkinen sairaus

Yksi tunnetuimmista lapsen kehityksen riskitekijöistä

”Näkymätön lapsi”

Vaikutuksen vakavuus riippuu siitä, miten sairaus heikentää, estää tai vääristää kykyä toimia vanhempana

vanhempi lapsisuhteen toiminnalliset teht v t emde
Vanhempi-lapsisuhteen toiminnalliset tehtävät (Emde)

LAPSI

Kiintyminen -turvallisuus

Haavoittuvuus

Fysiologinen säätely

Tunteiden säätely

Oppiminen

Leikki

Itsekontrolli

VANHEMPI

Kiintyminen

Suojelu

Struktuuri – tarpeisiin vastaaminen

Empaattinen vastavuoroisuus, herkkyys ja jakaminen

Opettaminen

Leikki

Rankaisu, kontrolli,säännöt

vanhemman sairauden vaikutukset
Vanhemman sairauden vaikutukset

Geneettiset tekijät

suora ja epäsuora perinnöllisyys

masennus, käytöshäiriöt, ADHD, muut kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt

Vuorovaikutukselliset tekijät

vanhempi-lapsisuhteen patologisoituminen

puutteellinen vanhemmuus

vanhemman sairauden vaikutukset1
Vanhemman sairauden vaikutukset

Sosiaaliset seuraukset

vanhemman poikkeava ilmikäyttäytyminen

vanhemman poissaolo, esim. sairaalahoito

Taloudelliset seuraukset

Transaktionaalinen malli: Ihmisen kehitys on aktiivinen, dynaaminen prosessi, jossa biologiset tekijät ja yksilölliset kokemukset muovaavat toisiaan – em. tekijät vaikuttavat toisiinsa ja vahvistavat toisiaan, usein kumuloituvia

Riskien lukumäärä merkittävämpi kuin yksittäisen riskin laatu

suojaavia tekij it
Suojaavia tekijöitä

Vanhemman sairauden lyhyt kesto

Terve toinen vanhempi

Sairaan vanhemman sosiaalinen tuki

Muu hyvä aikuissuhde

Lapsen hyvä kognitiivinen taso

Lapsen sopuisa temperamentti

vanhemman skitsofrenia
Vanhemman skitsofrenia

Lapsilla usein psykosomaattisia oireita, persoonallisuuden kehityksen häiriöitä

n. 30-50 %:lla lapsista vakavia käytös- tai sopeutumisongelmia

Parentifioitu lapsi

Lisääntynyt psykoosiriski

Suuri osa kuitenkin kehittyy normaalisti!

Tuen tarve ehdoton

idin depressio
Äidin depressio

Vaikuttaa paljon äitiyteen ja äiti-lapsi-vuorovaikutukseen

äideillä vaikeuksia havaita lapsen viestejä, suhtautuminen lapseen ja itseen negatiivista, tunkeutuva vuorovaikutuksen tapa,

äidin uupumus

Lapsen kannalta erityisen kriittisiä vaiheita raskaus ja ensimmäiset elinkuukaudet

Vauva joko apatisoituu tai yliaktivoituu

vanhemman persoonallisuush iri
Vanhemman persoonallisuushäiriö

Huomattavan vaurioittava

Usein vanhempi kokee lapsen vaativaksi, saattaa hakea lapselle diagnoosia

Perhetason hoidon käynnistäminen vaikeaa

Viranomaisten avuttomuus

vanhemman adhd
Vanhemman ADHD

Impulsiivinen kasvattamisen tapa tavallinen

Struktuurien heikkous

Parisuhdeongelmat hyvin yleisiä

Tarkkavaisuushäiriöisen lapsen toimintakyky jää usein todellista heikommaksi

is n psyykkiset sairaudet
Isän psyykkiset sairaudet

Tutkimustietoa vähän

Epäsosiaalisuus ja alkoholin käyttö sekä tunnetuimpia riskitekijöitä että ylisukupolvisia, erityisesti pojilla

ADHD ja kontaktihäiriöt miehillä yleisempiä

Johtaa usein huonoon psykososiaaliseen selviytymiseen ja perheen syrjäytymiseen

Psyykkisesti sairaat miehet harvemmin perheellisiä kuin naiset

Laitoshoidon väheneminen lisännyt vaikeasti psyykk. sairaiden naisten raskauksia

vanhemman p ihderiippuvuus
Vanhemman päihderiippuvuus

Varsinaissuomalainen tutkimus 1998:

6 % odottavista äideistä päihderiippuvaisia (Pajulo et al.)

Sekakäyttö ja tupakointi

Psykososiaalisten riskien kumuloituminen

Ennenaikaisen synnytyksen riski

Epämuodostumat

Vauvan vieroitusoireet, muut somaattiset riskit

vanhemman p ihderiippuvuus1
Vanhemman päihderiippuvuus

huumealtistuneilla lapsilla kognitiivista ja kielellistä viivettä, tarkkaavaisuusongelmia, impulsiivisuutta ja poikkeava stressivaste

kiintymyssuhde usein turvaton ja jäsentymätön

vanhemman p ihderiippuvuus2
Vanhemman päihderiippuvuus

Huumeiden akuutit ja myöhemmät keskushermostovaikutukset liittyvät aivojen hienosäätöön

Vakavimmat seuraukset liittyvät varhaisen vuorovaikutuksen laatuun ja puutteelliseen hoivaympäristöön

Hoidossa tärkeintä kasvuympäristöön puuttuminen

sisaruksen psyykkinen sairaus
Sisaruksen psyykkinen sairaus

Sisarussuhde usein elämän pisin ihmissuhde

Suhteen kaikki elementit: rakkaus, läheisyys, kateus, kiukku

Huoli sisaruksesta

Vanhemmat väsyneitä, sairas lapsi vaatii huomiota

Häpeä

sisaruksen psyykkinen sairaus1
Sisaruksen psyykkinen sairaus

pikku hoitaja

kapinoija

vetäytyjä

huonosti hoitoinstansseissa huomioitu

Sopeutumisvalmennuskurssit

Vertaistukiryhmät

n kym t n lapsi n kyv ksi
Näkymätön lapsi näkyväksi

Nimeä sairaus

Puhu lapselle sairauden oireista ja lapsen omista havainnoista

Kerro, että psyykkinen sairaus on kuin muutkin sairaudet

Sairaus ei ole lapsen vika

Lapsi ei ole ainoa, jonka vanhempi on sairas

n kym t n lapsi n kyv ksi1
Näkymätön lapsi näkyväksi

Vanhemman hyvinvointi ei ole lapsen vaan toisten aikuisten vastuulla

Mistä saa apua, konkreettinen tieto

Lupa voida hyvin ja elää tavallista elämää, vaikka muut voivatkin huonosti

Kuuntele lasta

Huomaa lapsen muut viestit

toimintamalleja oppaita
Toimintamalleja, oppaita

Stakesin Toimiva lapsi ja perhe –hanke

Beardsleen hoitointerventio

AKKULA –hanke

”Näkymätön lapsi”

Omaiset mielenterveyden tukena ry: ”Miten autan lastani”

MLL: ”Kumpikaan meistä ei pärjää yksin”

Mielenterveyden keskusliitto:”Pienilläkin padoilla on korvat”