aisti kehitys ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden k ytt jin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aisti-, kehitys-, ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden käyttäjinä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aisti-, kehitys-, ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden käyttäjinä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Aisti-, kehitys-, ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden käyttäjinä - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Aisti-, kehitys-, ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden käyttäjinä. Erityiskäyttäjäryhmät. vanhukset liikuntavammaiset käsivammaiset sokeat ja näkövammaiset kuurot, kuuroutuneet ja kuulovammaiset puhe- ja kommunikointivammaiset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aisti-, kehitys-, ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden käyttäjinä' - saxon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aisti kehitys ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden k ytt jin

Aisti-, kehitys-, ja kommunikaatiovammaiset tietoliikennepalveluiden käyttäjinä

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

erityisk ytt j ryhm t
Erityiskäyttäjäryhmät
 • vanhukset
 • liikuntavammaiset
 • käsivammaiset
 • sokeat ja näkövammaiset
 • kuurot, kuuroutuneet ja kuulovammaiset
 • puhe- ja kommunikointivammaiset
 • kehitysvammaiset ja muita kognitiivisia häiriöitä omaavat

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

n k aistin h iri t
Näköaistin häiriöt
 • Sokea ei näe (pistekirjoitus)
 • Heikkonäköisyys
  • ongelmia kontrastien erottelussa (hahmot, muodot ja vierekkäiset pinnat)
  • värinäkö
   • osittainen värisokeus: punaviher- ja sinikeltasokeus
   • täydellinen värisokeus: mustavalkonäkö
  • silmien sopeutuminen valoon ja hämärään (jotkut näkevät vain kirkkaassa valossa, jotkut hämärässä)
  • ongelmia näkökentässä (esim. putkinäkö)
  • ikänäkö kohtaa lähes KAIKKIA iäkkäitä ihmisiä

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

ongelmia tekniikan k yt ss
laitteen löytäminen

pääsy laitteen luo

komentojen löytäminen ja tunnistaminen

näppäimien ja vipujen käyttö

kosketusnäytön käyttö

näytöllä olevan tekstin lukeminen

kohteiden valitseminen näytöltä

graafisen tiedon vastaanottaminen

visuaalisten signaalien havaitseminen

korttien ja kolikoiden syöttö laitteen sisään

manuaalien ja kirjojen käyttö

printatun materiaalin käyttö

Ongelmia tekniikan käytössä

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

keinoja joilla ongelmia voi poistaa
julkisten laitteiden sijoittaminen “loogisiin” paikkoihin

ohjeet sokeille pistekirjoituksena, näkövammaisille isolla tekstillä tai puheena

sellaisten symbolien käyttö, joiden merkityksen ymmärtää ilman värejäkin tai väärän värisenä

mahdollisuus käyttää puhesyntetisaattoria tai braillea outputtina

komentonäppäimien loogiset ja standardisoidut paikat

äänimerkki ilmaisemaan, että näppäintä on painettu

printattu teksti pistekirjoituksena tai isolla tekstillä

Keinoja, joilla ongelmia voi poistaa

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

kuuloaistin h iri t
Kuuloaistin häiriöt
 • kuuro ihminen ei kuule ainakaan puheäänen taajuuksia (viitomakieli)
 • kuulovammainen kuulee ainakin jonkin verran (esim. jos ääni on kova tai sitä vahvistetaan kuulolaitteella)
 • kyvyttömyys tai vaikeus kuulla tietyn taajuisia ääniä (esim. korkeat äänet katoavat iän myötä)

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

kaksi ryhm syntym kuurot ja my hemmin kuuroutuneet
Kaksi ryhmää: syntymäkuurot ja myöhemmin kuuroutuneet
 • Syntymäkuuroille viittomakieli on äidinkieli, puhumaan ja lukemaan opettelu vaikeaa
  • syntymäkuurot käyttävät (tai käyttäisivät) ehkä mieluummin videopuhelinta kuin sähköpostia
 • myöhemmin kuuroutunut pystyy puhumaan ja kirjoittamaan helpommin (kommunikointi helpompaa normaalikuuloisen kanssa)

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

kuulovammaisten ongelmia tekniikan k yt ss
laitteen etsintä

auditiivisen tiedon vastaanottaminen

puheen ymmärtäminen

akustisen hälytys- tai merkkinäänen havaitseminen tai kuuleminen

puheen käyttö inputtina (puheen puute tai epäselvyys)

eräät tekniset laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä kuulolaitteessa

Kuulovammaisten ongelmia tekniikan käytössä

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

keinoja joilla ongelmia voi poistaa1
julkiset laitteet “loogisiin” paikkoihin

muutettavissa olevat ajalliset ja spatiaaliset resoluutiot visuaalisiin kommunikointilaitteisiin (esim. videoneuvottelu)

muutettavissa olevat äänen voimakkuus- ja korkeussäädöt audiolaitteisiin

puheviestin sijaan tai rinnalle graafisia viestejä

Keinoja, joilla ongelmia voi poistaa

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

puhe ja kommunikointivammaiset
Puhe- ja kommunikointivammaiset
 • puhevammaisissa sekä puhumattomia että henkilöitä, joiden puhe on jotenkin vaurioitunut
 • kommunikointivammainen saattaa puhua sujuvastikkin, mutta ei silti pysty kommunikoimaan muiden kanssa
  • esim. ei hallitse elekieltä tai ei pysty seuraamaan nopeaa puhetta

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

slide12
Ongelmia tekniikan käytössä

ei voi käyttää puhetta vaativia laitteita

voi olla vaikeuksia ymmärtää tai havaita puhetta

vaikea löytää tarvitsemansa laite

Keinoja, joilla ongelmia voi poistaa

ohjaavia ja neuvovia merkkejä laitteiden lähettyville

mahdollisuus käyttää kuvakommunikointia (symboleita), kokonaisia sanoja tai viittomakieltä

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

kehitysvammaiset ja muut kognitiivisista h iri ist k rsiv t
Kehitysvammaiset ja muut kognitiivisista häiriöistä kärsivät
 • ihminen, jonka henkinen toiminta tai kehitys on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi
 • kehitysvammaisilla yleensä kaikki kognitiiviset toiminnot normaalia heikompia (myös puhe)

(kognitiivisia häiriöitä: muisti-, tarkkaavaisuus-, kieli-, oppimis-, tai havaitsemishäiriöt)

--> esim. Downin oireyhtymä

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

ongelmia tekniikassa
Vaikea löytää laite ja päästä sen luo

ei välttämättä osaa puhua, lukea tai/eikä kirjoittaa

ei välttämättä tunne numeroita ja yleisiä symboleita eikä osaa laskea

vaikea havaita ääni-, kosketus-, tai visuaalisignaaleja esim. palautteena

vaikeuksia oppia käyttämään laitetta

muistin kanssa ongelmia

vaikeuksia suorittaa useita tai monimutkaisia käyttövaiheita

vaikeuksia tehdä valintoja

Ongelmia tekniikassa

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

keinoja joilla ongelmia voi poistaa2
standardisoidut käskynäppäimet ja niiden paikat, jolloin ne voidaan opetella ulkoa ilman syvempää ymmärrystä

laajojen, yleisten ja toisistaan hyvin eriävien käskyjen käyttö

konkreettisten graafisten symbolien käyttö

Standardisoitujen, eri aistimoduuleissa ilmenevien palautteiden käyttö

mahdollisuus viittomakieleen, kuvakommunikaatioon tai valmiiden sanojen käyttöön

Keinoja, joilla ongelmia voi poistaa

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

apuv lineit
Apuvälineitä
 • näkövammaisille?
 • kuulovammaisille?
 • puhe- ja kommunikointivammaisille?
 • kehitysvammaisille?

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999

toiminnan sykli
Toiminnan sykli

Miten tiedän tapahtuiko se, mitä halusin?

Tavoitteet

Miten näen mitävoin tehdä?

Mistä tiedänmitä semerkitsee?

Mistä tiedänmitä teen?

Mistä näen mitä tapahtui?

Miten helposti voinsuorittaa?

(Norman, 1990)

S-72.500 Sosiaalitekniikka 1999