martti muukkonen tt ytm hyvinvointiajattelun historiallinen kehitys antiikista nykyaikaan l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Martti Muukkonen, TT, YTM: Hyvinvointiajattelun historiallinen kehitys antiikista nykyaikaan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Martti Muukkonen, TT, YTM: Hyvinvointiajattelun historiallinen kehitys antiikista nykyaikaan - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Martti Muukkonen, TT, YTM: Hyvinvointiajattelun historiallinen kehitys antiikista nykyaikaan. Kurssin sisältö. Orientaatio ja yleiskatsaus kurssin sisältöön Teoreettiset mallit hyvinvointiajattelun tutkimiseksi Orientaalinen hyvinvointiajattelu Kreikkalainen hyvinvointiajattelu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Martti Muukkonen, TT, YTM: Hyvinvointiajattelun historiallinen kehitys antiikista nykyaikaan' - calder


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
martti muukkonen tt ytm hyvinvointiajattelun historiallinen kehitys antiikista nykyaikaan

Martti Muukkonen, TT, YTM:Hyvinvointiajattelun historiallinen kehitys antiikista nykyaikaan

kurssin sis lt
Kurssin sisältö
 • Orientaatio ja yleiskatsaus kurssin sisältöön
 • Teoreettiset mallit hyvinvointiajattelun tutkimiseksi
 • Orientaalinen hyvinvointiajattelu
 • Kreikkalainen hyvinvointiajattelu
 • Kristinusko orientaalisen ja kreikkalaisen ajattelun synteesinä
 • Hyvinvointi-instituutioiden synty Bysantissa
 • Keskiajan länsimainen köyhäinhoito
 • Hyvinvointi Tuomas Akvinolaisen ajattelussa
 • Reformaatio ja paluu orientaaliseen ajatteluun
 • Orientaalisen ajattelun ja kreikkalaisen filosofian eriytyminen reformaation jälkeen
 • Luther, Hallen pietismi ja pohjoismaisen hyvinvointiajattelun synty
 • Calvin, Geneven teokratia ja kalvinistisen hyvinvointiajattelun kehitys
 • Hyvinvointiajattelun kehitys Britanniassa reformaatiosta 1800-luvulle
 • Puritaanit ja ”Jumalan valtakunnan” luominen Amerikkaan
 • Saksan kulttuuritaistelu ja katolisen hyvinvointiajattelun synty ja kehitys
 • Social gospel ja hyvinvointikapitalismi USAssa
 • Työväenliike ja hyvinvointivaltioiden synty Euroopassa
 • Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehitys II maailmansodasta 1980-luvulle
 • Thatcher, Reagan ja anglo-saksisen hyvinvointivaltion kriisi 1970-luvulla
 • Suomen lama 1990-luvulla
 • Globalisaatio, EU ja hyvinvointimallien lähentyminen
 • Visioita hyvinvointivaltion tulevaisuudesta
 • Kertaus
 • Kertaus
yleiskatsaus hyvinvointiajattelukurssin sis lt n
Yleiskatsaus hyvinvointiajattelukurssin sisältöön
 • Teoreettiset mallit
 • Traditio”polut” ja –”hypyt”
 • Orientaalinen vs. kreikkalainen ajattelu
 • Hyvinvointi-instituutioiden synty ja leviäminen
 • Reformaation vaikutukset ja ”polkujen” eriytyminen
 • Modernien hyvinvointivaltioiden synty, erityispiirteet ja tulevaisuus
hyvinvointitraditioiden tutkiminen
Hyvinvointitraditioiden tutkiminen
 • Gösta Esping-Andersenin hyvinvointiregiimit
 • Max Weberin ja Ferdinand Tönniesin teesit orientaalisen ja kreikkalaisen ajattelun eroista
 • Ferdinand Braudelin teesi eripituisista historiallisista sykleistä
 • Polkuriippuvuusteoria
 • Herbert Blumerin teoria ”yleisestä sosiaalisesta liikkeestä” (general social movement) ja sen kirjallisuudesta
 • Clifford Geertzin teesi uskonnosta mallina yhteiskunnasta ja mallina yhteiskunnalle
 • Samuel Huntingtonin teesi (uskontopohjaisten) sivilisaatioiden törmäyksestä
 • Karl Mannheimin teesi sukupolvikokemuksista
vastakohtaiset ajattelutavat
Vastakohtaiset ajattelutavat
 • Orientaalinen ajattelu (gemeinschaft)
 • Kreikkalainen ajattelu (gesellschaft)
 • Harmonisointina Raamatun tulkinta Platonin (ja myöhemmin Aristoteleen) avulla
orientaalinen ajattelu
Orientaalinen ajattelu
 • Eurooppaan Raamatun (ja 1800-luvulla marksismin) välityksellä
 • Ihminen on jumalten orja
 • ”Koti” tai ”perhe” – metafora
 • Orgaaninen yhteys (gemeinschaft) sukusiteiden kautta
 • Perheenpäällä, patriarkalla, velvollisuus ”suojella, ruokkia ja vaatettaa”
 • Jumala varsinainen perheenpää -> kaupungin suojelusjumala (=temppeli) vastuussa asukkaiden hyvinvoinnista
 • Avustamisen pääpaino heikoissa ja avuttomissa (erityisesti leskissä, orvoissa ja muukalaisissa, joilla ei sukua turvanaan)
 • Subsidiariteettiperiaate löytyy Hammurabin laista
 • Orjan/palvelijan ja vapaan suhde liukuva – jokainen ”herra” oli myös jonkun toisen orja/palvelija – kuningasta myöten
 • Naisilla taloudellisia ja juridisia oikeuksia
kreikkalainen ajattelu
Kreikkalainen ajattelu
 • Ihminen on vapaa ja riippumaton – myös suhteessa jumaliin
 • Kotitalouksien välinen kilpailu
 • Perheenpää vastuussa ”omistaan” (philoi) -> filantropia ala(ma)isista ja ystävistä huolehtimista
 • Resiprokia mallina itsenäisten kotitalouksien yhteistyölle -> lahja luo aina velvoitesuhteen
 • Yhteistyö tilapäisten liittojen kautta (gesellschaft)
 • Hyvinvointipalvelut kohdistuivat kansalaisiin kuten myöhemmin Roomassa (=10% väestöstä)
 • Orjilla ei ihmisarvoa
 • Naisilla ei taloudellisia, juridisia tai poliittisia oikeuksia
orientaalisen ja kreikkalaisen ajattelun harmonisointi
Orientaalisen ja kreikkalaisen ajattelun harmonisointi
 • Kristityt tulkitsivat Raamattua Platonin (myöhemmin Aristoteleen) filosofian avulla
 • Philanthropos – ajattelussa keisarista Jumalan edustaja ja ”hyvä paimen” -> keisarille orientaalisen ajattelun mukaiset perheenpään velvoitteet
 • Filantropia suuntautui orientaalisen ajattelun mukaisesti kaikkein köyhimpiin aiemman kansalaispainotuksen sijasta
hyvinvointiajattelun polku bysantista l nteen
Hyvinvointiajattelun polku Bysantista länteen
 • Ensimmäiset hyvinvointi-instituutiot (orpokodit, sairaalat, vanhainkodit ym.) Bysantissa
 • Mallien diffuusio länteen
 • Luostarit ”rauhan satamina” keskellä kaaosta
 • Viikingit rauhoittivat Euroopan 1000- ja 1100 luvuilla ja loivat hauraan status quon
 • 1100- ja 1200-luvut luostarien synnyn huippuaikaa
 • Feodalismi perustui filantropiaan ja resiprokiaan (= suojelua ja johtajuutta alamaisuutta vastaan)
 • Selkeä ero ”arvollisen köyhän” (= lesket, orvot, vanhukset ja sairaat) ja muiden välillä
katolinen hyvinvointipolku
Katolinen hyvinvointipolku
 • Tuomas Akvinolainen määritteli katolisen sosiaalietiikan perusteet
 • Aristoteleeseen yhtyen hän esitti, että jokainen pyrkii kohti olemassaolonsa tarkoitusta (telos)
 • Ihmisen arvokkuuden korostus
 • Köyhät ovat olemassa, jotta rikkaat voivat tehdä hyviä tekoja
 • Philoi-ajattelu = yksilöt auttoivat vertaisryhmiensä jäseniä
 • Köyhäinhoito kirkon asia
 • 1800-luvun kulttuuritaistelu Preussissa -> paavin kiertokirje Rerum novarum 1891 -> kristillisdemokraattisten puolueiden sosiaaliohjelmaksi
reformaatio
Reformaatio
 • Luther korosti takaisin lähteille – ajattelua = Raamattu Platonin ja Aristoteleen sijaan
 • ”Älköön keskuudessanne olko köyhiä”
 • Saksalaisten kaupunkijärjestysten reformi –> kaupungin raati vastuussa avustusrahastoista -> kunnallisten hyvinvointipalveluiden perusta
 • Jotkut kaupungit eivät suostuneet -> Kirkolliset sosiaalisäätiöt
 • ”Omavanhurskauden pelko” -> korkeat verot eivät anna ”pisteitä” taivaspaikkaa varten
 • Köyhäinhoito yhteiskunnan asia
 • Raamatun ja kreikkalaisten klassikkojen liitto päättyi -> perinteet eriytyivät
luterilainen polku
Luterilainen polku
 • Hallen pietismi valitsi koulutuksen keinoksi köyhyyden poistamiseen
 • Halle koulutti virkamiehistöä Preussiin ja Tanskaan -> ensimmäiset hyvinvointivaltioprojektit
 • Raamatun omakohtaisen lukemisen korostamisen seurauksena korkea lukutaito
 • Seurakunnat hoitivat kunnallisen köyhäinhuollon tehtäviä
 • Pieni eliitti, vahva talonpoikaisto -> sivistyneistön suosima kreikkalainen ajattelu jäi talonpoikien suosiman raamatullisen ajattelun alle
 • Socialismi vahvisti orientaalista ajattelua
 • Sodan jälkeen Ruotsin sosiaalidemokraatit johtivat pohjoismaisen kansankodin rakentamista
anglikaanis kalvinistinen polku britanniassa
Anglikaanis-kalvinistinen polku Britanniassa
 • Edward III:n Statutes of Laborers v.1349
 • Elizabeth I: köyhäinhoitolaki 1601
 • Tavoitteena köyhyyden eliminointi
 • Seurakunnat vastuussa köyhäinhoidosta
 • Vahva eliitti, jonka koulutuksessa kreikkalainen kilpailuajattelu korostui
 • Speenhamland-episodi -> 1834 New Poor Law -> ”arvollinen köyhä”- ajattelun romutus
 • Jännite eliitin kreikkalaisen ja alaluokan orientaalisen ajattelun välillä
 • The Great Awakening – Metodismin yms. synty
 • Työväenliikkeen nousu
 • Methodismi legitimoi työväenliikkeen protestin
 • Vapaaehtoisjärjestöjen nousu
 • Social Gospel ja kristillinen ylioppilasliike -> William Temple ja käsite ”welfare state”
amerikan puritanismi
Amerikan puritanismi
 • Ns. ”perustajaisät” uskonnollisia pakolaisia Euroopasta -> allergia vahvalle valtiolle ja valtiokirkolle
 • ”Jumalan valtakunnan” rakentaminen Amerikkaan
 • Klassikot eliittien koulutuksessa keskeisiä -> kilpailuajattelu ja itsenäisyyden korostus
 • Vapaaehtoisjärjestöjen korostus
 • Noblisse obligé- ajattelu -> filantrpia hyvinvointipalvelujen perusta
 • Hyvinvointikapitalismi 1930-luvulle -> romahdus -> valtio apuun
 • Valtio rahoittaa valtaosan palveluista – järjestöt tuottavat ne
nykyisi trendej
Nykyisiä trendejä
 • Amerikkalaiset mallit leviävät vaihto-opiskelijoiden välityksellä sekä globalismin paineessa
 • Katoliset mallit (erityisesti subsidiariteettiperiaate) EU-n kautta
 • Pohjoismaisen hyvinvointivaltion pelastamispyrkimykset -> olennainen kysymys: mikä on luovuttamatonta ja mikä vain järjestelykysymys