minitel l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minitel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minitel

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
may

Minitel - PowerPoint PPT Presentation

139 Views
Download Presentation
Minitel
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Minitel Sinikka Loikkanen Tietojenkäsittelytieteen historia -seminaari 6.5.2004

 2. Sisältö • Historiaa Minitelin syntyyn vaikutta-neista tekijöistä • Telematiikka – tietokoneen ja teletek-niikan yhdistyminen • Videotex • Minitel – kasvu ja kehitys • Yhteenveto

 3. Minitelin syntyyn vaikuttaneita tekijöitä • Minitelin syntyyn vaikuttivat monet niin Ranskan sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät • poliittiset, kulttuuriset, kulttuuripoliittiset, tekniset, kansalliset, kielelliset … Kuva 1. Minitel.

 4. Minitelin syntyyn vaikuttaneet poliittiset tekijät • Poliittiset tekijät • USA:n tekninen etene-minen • Nora–Minc-raportti • huoli kansallisesta tieto-osaamisesta sekä ranskan kielestä ja kulttuurista Kuva 2. Nora–Minc-raportti.

 5. Telematiikka 1 • Simon Nora (1921–) Alain Minc (1949–) • L’Informatisation de la société, 1978 télématique = télécommunication + informatique Kuva 3. Simon Nora Kuva 4. Alain Minc

 6. Telematiikka 2 • Telematiikka • historiallisesti: teleliikenteen ja tietotekniikan yhdistymistä • tänään myös: ”Palvelujen tuottamista käyttäjille yhdistämällä langaton viestintä, seuranta ja paikkatietosysteemit.”(Säles, H. Uusi Loisto ja telematiikka, http://www.hannusales.fi/uusiloisto/telematiikka.htm [5.5.2004].) Kuva 5. Telematiikka.

 7. Minitelin syntyyn vaikuttanut tekniikka • Tekninen kehitys • Ranskan puhelinverkon parantaminen • ”Le téléphone pour tous” • Videotex  brittiläinen Viewdata/Prestel • Teletel-järjestelmä • Transpac-verkko (X.25) • Modeemi V.23

 8. Videotex 1 • Videotex-järjestelmän isänä pidetään brittiläistä Sam Fedidaa • Suunnitteli puhelinjärjestelmän vajaakäytön tehostamista brittiläisessä puhelinyhtiössä • Muunsi televisiovastaanottimen tietokone-näytöksi ja linkitti sen etäällä sijaitsevaan keskustietokoneeseen • Ensisijainen pyrkimys oli huokean tietopalvelun tuottaminen kaikkien saataville • Kotitalouksissahan jo oli televisio ja puhelin, tarvittiin enää lisälaite  dekooderi

 9. Videotex 2 • Videotex-järjestelmä esiteltiin vuonna 1976 ja jo seuraavana vuonna lähes 100 yhtiötä ja organisaatiota tiedontuottajina ja palvelujen tarjoajina • Kaupalliseen käyttöön järjestelmä tuli kolmea vuotta myöhemmin nimellä Prestel • Teknisesti se oli • Kaksisuuntainen tietopalvelujärjestelmä • Ideana näyttää tietoa ja laskuttaa käyttäjää • Tietokannat hierarkisesti järjestäytyneitä

 10. Prestel • ensimmäinen käyttöön otettu videotex-järjestelmä Kuva 6. Prestel.

 11. Videotex Suomessa • Tekniikka saapui myös Suomeen • Prestel-pohjainen • Infotel, TeleSampo • Tietokantoja, pankkipalveluita • Vastaanottimien tuottamista Kuva 7. Salora/Videotex.

 12. TeleSammon käyttö 1993–97 Kuva 8. Infotel- ja TeleSampo -verkkojen käyttötilasto vuosina 1993–97.

 13. TeleSampo in memoriam • 1984-2004 • käyttäjämäärät laskeneet • teknologia vanhentui Kuva 9. TeleSampo.

 14. Teletel • Teletel = ranskalaisten interaktiivinen videotex-järjestelmä • muodostuu kahdesta verkosta Legenda: Analoginen puhelinverkko (réseau téléphonique commute) PAV (points d’accès vidéotex)  Transpac-verkko (réseau Transpac) Kuva 10. Teletel-järjestelmä.

 15. Minitel • Minitel = Teletel-järjestelmän palvelujen käyttöön tuotettu päätelaite • Aluksi sähköinen puhelinluettelo • haku luonnollisella kielellä • haku nimen, osoitteen, ammatin tai paikan perusteella • Pian muitakin palveluja

 16. Minitel-pääte • Päätteitä jaettiin ilmaiseksi kaikille halukkaille puhelinliittymän tilaajille • Kesällä 1984 sähköisellä palvelulla oli jo 40000 tilaajaa, viikoittain 500 lisää [Bin85, s. 54-55] Kuva 11. Päätteiden määrän kasvu vuosina 19831994.

 17. Minitelin palvelut 1 • Minitelin palvelut kasvoivat räjähdysmäi-sesti • Uusia palveluja liitettiin päivittäin • Käyttöaika lisääntyi Kuva 12. Palvelujen määrän kasvu vuosina 19851994.

 18. Minitelin palvelut 2 • Palveluihin kuului lähes kaikki, mitä nykyään saa Internetistä, tiedonhausta pankkipalveluihin Kuva 13. Biarritz  turistineuvontaa.

 19. Minitelin palvelut 3 • Palveluihin pääsi käsiksi nelinumeroisella puhelinnumerolla, esimerkiksi 3611 (Puhelinluettelo), • tai nelinumeroisella puhelinnumerolla ja kirjainkoodilla 3615 FIGARO • Ohjesivut MGS (Minitel Guide des Services) Kuva 14. Minitel/Infosivut.

 20. Kuva 15. Elämä on yksinkertaista …

 21. Minitel ja Internet • Kehitys samanaikaista • Erilaiset kehityskertomukset: • Minitel oli alusta alkaen suunnattu koko kansalle • Internet oli aluksi suuntautunut yliopisto- ja tutkimusmaailmaan

 22. Minitel Internetin ajalla 1 • Palveluiden käyttö selvästi vähenemässä … Kuva 16. Palveluiden käyttö 20002003.

 23. Minitel Internetin ajalla 2 • Mikä näkyy myös liikenteen vähenemisenä Kuva 17. Minitel-liikenteen määrä 20002003.

 24. Minitel Internetin ajalla 3 Kuva 18. Minitel Internetissä.

 25. Yhteenveto • Informaatioyhteiskunta poliittisena aloitteena. Valtiolla oli visio, josta se piti kiinni. • Telematiikan avulla Ranska nousi 1990-luvulla tietoyhteiskuntakehityksen kärkeen • Jo 1980-luvulla oli olemassa yhdenlainen digitelevisiokonsepti • Hyväkään konsepti ei muuttumatta säily

 26. Kuvalähteet 1 • Minitel : http://www.ac-creteil.fr/colleges/77/delamaillierelognes/images/minitel.jpg [5.5.2004]. • Nora–Minc-raportti (kirjan kansi) : http://images-eu.amazon.com/images/P/2020049740.08.LZZZZZZZ.jpg [5.5.2004]. • Simon Nora : http://www.ena.fr/ena.php?Id=001010001003&Retour=001010&profil= [5.5.2004]. • Alain Minc : http://www.forum-events.com/debats/index.php?page=%2Fdebats%2Fbiographie.php%3Fidi%3D33%26idinv%3D29[5.5.2004]. • Telematiikka : http://www.phil-ouest.com/index.php?URLDroite=http://www.phil-ouest.com/Series.php?Nom_serie=Technologies[5.5.2004]. • Prestel : Binder, M.B., Videotex and teletext. Jai Press, 1985, s. 6. • Salora/Videotex : http://www.utu.fi/hum/historia/yh/temp/petsaari/tietokone_tv2.html. [5.5.2004]. • Infotel- ja TeleSampo -verkkojen käyttötilasto vuosina 1993–97, http://www.tieke.fi/tietopalvelut.nsf/0/B6675E9E7C19533FC22569E40049EB4B?OpenDocument [5.5.2004]

 27. Kuvalähteet 2 • TeleSampo : http://www.sonera.fi/GetImages/GetImages_GetImage_jpg/0,1426,47448,00.jpg [5.5.2004]. • Teletel-järjestelmä : Tolila, P., Minitel et Vidéotex. Éditions hommes et techniques, Paris, 1985, s. 23. • Päätteiden määrän kasvu vuosina 19831994 : http://www.ust.hk/~webiway/content/France/history.html[5.5.2004]. • Palvelujen määrän kasvu vuosina 19851994 : http://www.ust.hk/~webiway/content/France/history.html[5.5.2004]. • Biarritz  turistineuvontaa : Bertho, C., toimittaja, Histoire des télécommunications en France. ÉRÈS, 1984, s. 231. • Minitel/Infosivut : http://www.leskiosques.com/V3/solutions/minitel/img/pagesm.gif [5.5.2004]. • Elämä on yksinkertaista… : Science & vie, 878(1990), s.24-25. • Palveluiden käyttö : http://www.leskiosques.com/V3/solutions/minitel/doc/bilan_2003_s2/bilan_minitel_2003.php4 [5.5.2004]. • Minitel-liikenteen määrä 20002003 : http://www.leskiosques.com/V3/solutions/minitel/doc/bilan_2003_s2/bilan_minitel_2003.php4 [5.5.2004]. • Minitel Internetissä : http://www.minitel.fr/ [6.5.2004].