Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis PowerPoint Presentation

Opis

217 Views Download Presentation
Download Presentation

Opis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. <C-SBH jezik i književnost, geografija, istorija, likovna kultura> Osnovne informacije o projektu Oblast Uzrast <deveti razred> Ciljevi <Razvijaju sposobnost timskog i istraživačkog rada, razvijaju sposobnosti samostalnog stvaranja putopisa po uzoru na “viđeno”, upoznaju kulturno, istorijsko i duhovno naslijeđe, razvijaju interesovanja za prirodu i izgrađuju ekološke navike, podstiču ispoljavanje pozitivnih emocionalnih doživljaja> Opis <Ispunjenjem ciljeva ekskurzije kroz unaprijed zadate zadatke,po povratku ostvaruju se obrazovni ciljevi iz C-SBH jezika i književnosti, geografije, istorije, likovne kulture. Svoje znanje , najbolji će realizovati kroz kviz sa đacima druge škole, a sve u cilju približavanja raznolikosti i ljepote sjevera naše države..> Software Ključne riječi <Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word, Digitalni aparat, Digitalna kamera; Microsoft Office picture manager> <putopis, različitosti, prirodne ljepote, reke i jezera, umjetnička fotografija> Autor(i) <Zlata Crnogorčević JUOŠ”Orjenski bataljon Bijela, Herceg-Novi, Neđeljka Stojanović-Stanojlović JUOŠ”Dašo Pavičić” Herceg_Novi> Dokumenta

  2. Planiranje i rukovođenje od stane nastavnika Kliknite na donja dokumenta da dobijete pojašnjenja o kontekstu ovog projekta za učenje. Informacije & Planiranje: Slika o nastanku projekta i njegovih ciljeva, uključujući način na koji je projekat planiran i rukovođen. Slike iz učionice: Slike iz učionice koje će dati bolju predstavu o tome kako je projekat implementiran. IMG_2782.JPG Dokumenta http://sdrv.ms/W1Trxa

  3. Nastavni resursi Opis učeničkog rada: Za vrijeme ekskurzije učenici zapisuju ono što smatraju da je interesantno. Takođe fotografišu rijeke, jezera i predjele kroz koje prolaze. Po povratku, fotografije koriste za pripremni čas za I pismeni zadatak iz C-SBH jezika i književnosti, a u vezi putopisa predjela kroz koji su prošli. Za čas geografije pripremaju Ppt prezentaciju o rijekama i jezerima Crne Gore, koristeći slike digitalnog aparata. Zatim najažurniji đaci učestvuju u kvizu vezanim za ekskurziju, a ostali bodre svoje drugare. Razvija se jedna pozitivna saradnja između škola. Dokumenta

  4. Ocjenjivanje i standardi ocjenjivanje: Primjeri rubrika za ocjenjivanje koji su dati učenicima, koji pokazuju kako je projekat ocjenjivan. Definisanje standarda: Definisanje nastavnih ciljeva ovog projekta u odnosu na obrazovne standarde. National Educational Technology Standards for Students (NETS):(Nacionalno obrazovno-tehnološki standardi za učenike) Indikatori učenika za tehnološki pismene učenike. Dokumenta

  5. <Zamjeni ovu sliku i tekst sa slikom vaše škole ili radnog prostora> Informacije o nastavniku i školi <JUOŠ”Dašo Pavičić” je jedna od najbrojnijih škola u Crnoj Gori.Nalazi se u gradu Herceg-Novom i često je prisutna u svim novinama vezanih za reformu u nastavi. Neđeljka Stojanović-Stanojlović radi u ovoj školi 29-tu godinu kao pedagog i značajno doprinosi razvoju kreativnosti u nastavi. JUOŠ”Orjenski bataljon” nalazi se u prigradskom naselju Bijela u opštini Herceg-Novi. Broji oko 700 učenika i kao i prethodna škola ušla je u reformu među prvih 20 škola u Crnoj Gori. Zlata Crnogorčević predaje fizičko vaspitanje 29-tu godinu, a od uvođenja reforme i građansko vaspitanje. >