slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Popis a použití výukového materiálu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Popis a použití výukového materiálu - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

výklad nového učiva a následné procvičování – doplňovačka vyhledávání informací žák vysvětlí pojem křesťanství vysvětlí význam křesťanství pro sjednocovací proces chápe roli křesťanství v životě středověkého člověka. Popis a použití výukového materiálu. Raněstředověká Evropa. křesťanství.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Popis a použití výukového materiálu' - sasson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
popis a pou it v ukov ho materi lu
výklad nového učiva a následné procvičování – doplňovačka

vyhledávání informací

žák vysvětlí pojem křesťanství

vysvětlí význam křesťanství pro sjednocovací proces

chápe roli křesťanství v životě středověkého člověka

Popis a použití výukového materiálu
slide4
Obr. 1

Křesťanství

náboženství,které vzniklo v Římské říši

křesťané byli nejprve pronásledováni

roku313císař Constantinus povolil křesťanství - vydal Edikt milánský

roku380se stalo jediným státem uznávaným náboženstvím, šířilo se

slide5
Rozšíření křesťanství

(tmavé: do r. 300, zelené: do r. 600, žluté: do r. 800)

Obr. 2

slide6
Obr. 3

Symboly křesťanství

Obr. 4

Obr. 5

slide7
víra v jednoho Boha

blaženost po smrti

obřady se konaly ve zvláštních

stavbách => kostel, kaple

Řím - centrum křesťanství

- sídlo papeže

Ikona Ježíše Krista z 6. století

Obr. 6

organizace k es ansk c rkve
papež -Řím

arcibiskup - arcidiecéze

biskup - diecéze

farář - farnost

Organizace křesťanské církve
slide10
vznik klášterů =centra křesťanství

a vzdělanosti

Obr. 8

Strahovský klášter,

knihovna

slide11
Řím – papež - nadřazen panovníkovi

- při bohoslužbách latina

Konstantinopolis – patriarcha - podřazen byzantskému císaři

- při bohoslužbách řečtina, slovanský jazyk

1054 –církev se rozdělila na západní a východní

slide12
Obr. 10

Obr. 9

slide14
Kdy a kde vzniklo křesťanství?

Co víš o prvních křesťanech?

Co se stalo v roce 313?

Co je to bible?

Kdo je papež, kde sídlil?

Kdo je patriarcha, kde sídlil?

Vylušti doplňovačku, vysvětli slovo z tajenky.

slide15
1

2

3

4

5

6

 • křesťanský symbol
 • 2. místa církevních obřadů
 • 3. správce farnosti
 • velké státy
 • křesťanská pravidla správného života
 • 6. bůh
slide16
Řešení
 • křesťanský symbol
 • 2. místa církevních obřadů
 • 3. správce farnosti
 • velké státy
 • křesťanská pravidla správného života
 • 6. bůh
slide17
Úkol pro dobrovolníky:

Zjistěte více o životě v klášterech.

obrazov materi l
Obrazový materiál

Obr. 1 The Good Shepherd, Catacomb of Domitilla (200 CE).jpg. [online]. 1697 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 2 AGUR. Mapspreadofxity.jpg. [online]. 2008 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 3 VASSIL. Reims-Portail Nord 4.jpg. [online]. 2007 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 4 Christian cross.svg. [online]. [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 5 RAUL654. Gutenberg Bible.jpg. [online]. 1697 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 6Spas vsederzhitel sinay.jpg. [online]. 6. století [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

slide19
Obr. 7 LEDR, P. Pohled na řím.JPG. [online]. 2006 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 8 ROYAN, J. Strahov Library, Prague - 7515.jpg. [online]. 2008 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 9 YELKROKOYADE. Atlas Al Sufi.JPG. [online]. 2009 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 10 YELKROKOYADE. Liber pontificalis - Albert de Sternberg.jpg. [online]. 2009 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

Obr. 11 YELKROKOYADE. Bible Jan de Selmberk.jpg. [online]. 2009 [2012-09-10]. Dostupný na WWW:

slide20
Použitá literatura

ČECHURA, J.; DUDÁK, V.; NEŠKUDLA, B.; RYANTOVÁ, M., Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 2. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. 136 s. ISBN 80-7235-275-X.

ad