zem d lsk v roba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zemědělská výroba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zemědělská výroba

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Zemědělská výroba - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Zemědělská výroba. Přehled vývoje na našem území. Základní charakteristika. historicky nejstarší výrobní činnost výroba biologická výroba rostlinná podmiňuje výrobu živočišnou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zemědělská výroba' - sari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zem d lsk v roba

Zemědělská výroba

Přehled vývoje na našem území

z kladn charakteristika
Základní charakteristika
 • historicky nejstarší výrobní činnost
 • výroba biologická
 • výroba rostlinná podmiňuje výrobu živočišnou
 • rostlinná výroba zahrnuje využívání kulturních rostlin (ekonomicky či esteticky významné, záměrně pěstované, šlechtěné) a užitkových rostlin (volně rostoucí druhy společně s kulturními)
slide3
hlavní výrobní prostředek – půda (zemědělsky využita asi 1/3 povrchu zemské souše)
 • zemědělství ovlivněno přírodními, biologickými procesy, podnebím a počasím – vliv na sezónnost výroby, kolísání sklizní, nerovnoměrné rozložení práce
 • věda a technika – uplatnění věd přírodních i speciálních zemědělských věd
po tky zem d lstv
Počátky zemědělství
 • před 10 000 lety – oblast tzv. úrodného půlměsíce(Izrael, Libanon, Sýrie, část Turecka a Iráku) – nejpříznivější klimatické podmínky
 • neolitická revoluce – sběr a lov nahrazen uvědomělou výrobní činností
 • první zemědělci na našem území – 4. až 3. tisíciletí př. n. l. (pšenice, ječmen, proso, bob, hrách, čočka, tur, vepř, kozy, ovce)
 • nejprimitivnější forma – kopaničářství (7.- 8. stol. př. n. l.) – dřevěný kyj, zakřivená větev, paroh, vynález motyky, později první oradla, srpy, sýpky; zvířete k tahu, dopravě
slide5
doba laténská – železné nástroje, v době usídlení Germánů úpadek, překonán až po příchodu Slovanů (5./6. stol. – 9. stol.; obilniny, proso, hrách, mák, řepa, len, jabloně, třešně; chov dobytka, koz, ovcí, drůbeže)
 • půda získávána žďářením, výsev přímo do popela, po 3. letech hledání nových dílů

oradlo z kmene

stromu

ran feud ln zem d lstv 10 12 stol
Raně feudální zemědělství(10.–12.stol.)
 • většina obyvatelstva na venkově, obchod provozován cizinci, stěhování národů – zpřetrhání obchodních vazeb – snaha o samostatnost
 • dvojhonný systém obdělávané půdy – oradla: souměrné radlice podoby rovnoramenného trojúhelníku – půda pouze kypřena, rozmělněna, neobrácena (později radlice okovaná), šíře radlic 10 – 15 cm odpovídá hospodářství s výměrou cca 10 ha; brány: oklestěný kmen, rám se zuby (10 – 30 ks)
vrcholn feudalismus 13 16 stol
Vrcholný feudalismus(13. – 16. stol.)
 • zlepšení výrobních podmínek – přebytek – města, řemesla
 • město centrem trhu
 • změna poměrů – dědičné držení půdy, odvod peněžních dávek, naturální směna nahrazena peněžní
 • velká kolonizace (12. a 13. stol.) – nové vesnice a města, využití výše položených oblastí; asymetrické oradlo – pluh, ostří na jedné straně, větší tah (tří- i čtyřspřeží) – chomout
slide8
trojhonný systém
 • od 16. stol. – vícehonné hospodářství, válce, srpy, kosa
 • obilniny (ozimé žito, pšenice, jará oves, ječmen), rozvoj pivovarnictví, luštěniny, len, konopí, zelenina (zelí, řepa, mrkev petržel, ředkev, cibule, česnek), ovocnářství ( jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, ořechy), chmel, vinařství
 • rybníkářství, hovězí a vepřový dobytek, koně, ovce (úhorová pastva), drůbež – slepice, husy
pozdn feudalismus 17 19 stol
Pozdní feudalismus(17. - ½ 19. stol.)
 • finančně náročný život šlechty – robota, podnikání v rybníkářství, včelařství, chovu ovcí, pivovarnictví, hornictví, hutnictví
 • přechod úhorového hospodaření k střídavému systému – pícniny: jetel, vojtěška; brambory, cukrová řepa
 • ustájení dobytka, vyšší produkce chlévské mrvy, zvýšení produkce
slide10
ruchadlo – bratranci Veverkové (1827)
 • posunutí drnu, přepadání do brázdy, rozmělnění půdy
 • zvětšení počtu radlic, změna tažné síly
 • konec 18. stol. – secí stroje, nákladné, těžké, u rolníků až po 1. světové válce
kapitalistick zem d lstv 1848 1948
Kapitalistické zemědělství (1848 – 1948)
 • snížení osevu obilnin – nárůst ploch okopanin a pícnin, průmyslových plodin
 • hnojení: 30. léta 19. stol. kostní moučka, guano, 80. léta 19. stol. umělá hnojiva – vápnění, draselné soli (konstrukce rozmetadel)
 • meliorace, semenářství, rajonizace, zkrmování odpadů zemědělského průmyslu (řízky, melasa), pokles chovu ovcí
slide12
2. pol. 19. stol. - celokovové brány, celoželezné válce, kultivátory, plečky, obilní žací stroje, samovazy, obraceče a shrnovače, první mlátičky (doposud cep), vyorávače brambor a řepy
 • počátek 20. stol. – spalovací motory – traktorová orba
 • 1. světová válka – řízené hospodářství, zpomalení mechanizace – krize 30. let;

2. světová válka – odvody produktů, nedostatek potravin, 1947 - sucho

socialistick zem d lstv 1948 1989
Socialistické zemědělství(1948-1989)
 • 4.4.1947 Hradecký program (Julius Ďuriš) x kolektivizace
 • 1949 nařízení o posilování státních strojních stanic – nucený výkup strojů
 • 1950-1953 zpomalení mechanizace, nucený vstup do ZD (konfiskace, vězení)
 • 1954-1956 překonání krize
 • JZD x státní statky
tr n kapitalistick syst m 1990 2010
Tržní kapitalistický systém(1990-2010)
 • změna politického systému – změna hospodaření státu
 • obnova soukromého vlastnictví – restituce, transformace, privatizace
 • 2004 vstup ČR do EU – schopnost konkurence
 • růst dovozu základních potravin
 • vývoz nezpracované suroviny x finalizace výrobků
slide15
Shrnutí
 • neřízený přechod k tržnímu hospodářství
 • pokles soběstačnosti, závislost na dovozu
 • úbytek pracovních příležitostí, snižování životní úrovně zemědělců
 • infrastruktura a dopravní obslužnost
 • úbytek orné půdy
 • pokles výkonnosti zemědělství
 • nevyužívání stájových míst
 • neobdělané pozemky – plevele, alergeny
slide17
Literatura

TOMAN, Miroslav, CODL, Stanislav a TUČEK, Petr. České zemědělství: očima těch, kteří u toho byli. Praha: Národní zemědělské muzeum Praha, 2012. 203 s.ISBN 978-80-86874-39-5.

KNOB, Stanislav a ZÁŘICKÝ, Aleš. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1, Energetika, zemědělství a průmysl. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 264 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7368-689-5.