slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÝROBA OCELE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÝROBA OCELE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

VÝROBA OCELE - PowerPoint PPT Presentation


 • 722 Views
 • Uploaded on

VÝROBA OCELE. kyslíkový konvertor a elektrická oblúková pec. ruda – železo – oceľ história skujňovanie surového železa vplyv technológie na výmurovku konštrukcia výmuroviek. SPRACOVANIE SUROVÉHO ŽELEZA VÝROBA OCELE. Surové železo – zliatina železa, uhlíka a prímesí (S, Si, P, Mn...).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÝROBA OCELE' - daphne-aguirre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VÝROBA OCELE

kyslíkový konvertor a elektrická oblúková pec

 • ruda – železo – oceľ
 • história
 • skujňovanie surového železa
 • vplyv technológie na výmurovku
 • konštrukcia výmuroviek
slide3

SPRACOVANIE SUROVÉHO ŽELEZA VÝROBA OCELE

Surové železo – zliatina železa, uhlíka a prímesí (S, Si, P, Mn...)

kovertor

Oceľ

Skujňovanie – odstraňovanie kovových a nekovových prímesí spôsobujúcich neželané technologické vlastnosti železa.

slide4

VÝROBA OCELE

Zdroj: Linz-Donavitz

slide5

VÝROBA OCELE

 • LD
 • LDAC
 • OCP
 • OLP
 • OBM
 • Q-BOP
 • LWS
 • OxyVit

O2 na hladinu

O2 sa privádza cez dno/na hladinu

Trysky sú chladené metánom, P-B, olejom, cez ne sa privádza tiež CaO.

slide8

VÝROBA OCELE

 • Oxidácia prímesí
 • medzi plynnou atmosférou a kovom
 • medzi troskou a kovom
 • medzi kovom a prímesami

konvertorový

plyn a prach

kyslík O2(g)

Troska je roztok kyslých, zásaditých a amfoterných oxidov, ktoré navzájom vytvárajú zložitejšie zlúčeniny (kremičitany, fosforečnany, hlinitany a pod.)

Katióny – Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+

Anióny –O2-, S2-, (SiO2)2-, (PO4)3-, (AlO3)3-, (FeO2)-, CrO2)-,...

troska 2(O)

(SiO3)2-, (PO4)3-

kov 2[O]

prímesi

slide9

Procesy opotrebenia výmurovky

Vsádzanie tuhého šrotu

20 – 30%

 • abrazia
 • mechanické opotrebenie
 • tepelné šoky

Manipulácia so vsádzkou

Nalievanie SŽ

70 – 80%

Odpich ocele a trosky

Troska

Termochemické procesy

Kovový kúpeľ

 • korózia
 • reakcie s výmurovkou

RedOx atmosféra

Omývanie troskou

 • erózia
 • penetrácia výmurovky
 • zmena rozťažnosti

Termofyzikálne procesy

Omývanie kovom

Prúdenie prachu a pár

slide12

KYSLÍKOVÝ KONVERTOR

1-výmurovka hrdla

2-výmurovka vsádzacej steny

3-výmurovka dna

4-výmurovka odpichovej steny

5-výmurovka výlevky

6-trvalá výmurovka

Zdroj: Katalóg Refrako, s.r.o.

slide13

KYSLÍKOVÝ KONVERTOR

Kliny 750 mm

Fúkacie otvory sa vŕtajú dodatočne

Zdroj: Katalóg Refrako, s.r.o.

slide14

KYSLÍKOVÝ KONVERTOR

Zdroj: Katalóg Refrako, s.r.o.

1-hrdlo: celooplechované MgO-C z tavenej magnézie s 15 %C

2-vsádzacia stena: MgO-C z tavenej magnézie s 10 %C

3-výmurovka dna a odpichovej steny: MgO-C z tavenej magnézie s 15 %C

4-výmurovka prechodovej steny z tavenej magnézie s 15 %C

5-výmurovka vsádzacej steny MgO-C z tavenej magnézie s 10 %C

6-výmurovka odpichového otvoru

slide15

ELEKTRICKÉ TAVIACE PECE

s priamym ohrevom

Odporové pece

s nepriamym ohrevom

elektrotroskové pretavovanie

s priamym pôsobením

oblúka

oblúkové vákuové

Oblúkové pece

Oblúkové pece

s nepriamym pôsobením

oblúka

plazmové

ELEKTRICKÉ PECE

rudnotermické

s kombinovaným

ohrevom

NF so železným jadrom

Indukčné pece

RF bez železného jadra

vákuové téglikové pece

Elektrónové pece

slide16

ELEKTRICKÁ OBLÚKOVÁ PEC

a) EOP s priamym ohrevom

b) EOP s nepriamym ohrevom

c) EOP s kombinovaným ohrevom (elektrotroskové pretavovanie)

slide17

ELEKTRICKÁ OBLÚKOVÁ PEC

 • Charakteristika a poslanie
 • výroba 20 % svetovej produkcie väčšinou špeciálnych druhov ocelí
 • vysoký výkon, efektívnosť a čistota produktu
 • kapacita 200 t, intenzifikácia O2, premiešavanie inertným plynom
 • Delenie podľa príkonu:
 • HP – High Power
 • UHP– Ultra High Power
 • Delenie podľa zdroja napájania:
 • DC – Direct current (jednosmerné)
 • AC – Alternating current (striedavé)
 • Vývoj sa uberá smerom k DC peciam:
 • nízka merná spotreba elektród
 • elektrickej energie
 • žiaruvzdorných materiálov
 • menej zaťažujú životné prostredie
slide18

VÝROBA OCELE V EOP

 • Vsádzka
 • triedený oceľový šrot zbavený hrdze ako zdroja H2
 • železná huba 85 – 93% Fe, mäkké železo 0.01-0.15% C, oceliarenské surové železo
 • metalizované pelety >90% Fe
 • oxidačné prímesi (oxidické Fe rudy, okuje, aglomerát, pelety, plynný O2)
 • troskotvorné prísady (vápenec, vápno, kazivec, dolomit a pod.)
 • legovacie prísady
 • dezoxidačné a nauhličovacie prísady (ferozliatiny, koks, mleté elektródy...)

Technológia

Spracovanie surovín s uhlíkom

Spracovanie leg. surovín

 • medzitavbová oprava
 • vsádzanie surovín
 • obdobie natavovania
 • medzitavbová oprava
 • vsádzanie surovín
 • obdobie natavovania
 • oxidačné obdobie
 • oxidačné obdobie
 • redukčné obdobie
 • redukčné obdobie
 • dohotovenie a odpich
 • dohotovenie a odpich
slide19

VÝROBA OCELE V EOP

 • Natavovanie
 • musí byť čo najkratšie 1-3 hod.

má zabezpečiť

 • vznik ochrannej trosky
 • čiastočnú oxidáciu Si, Al, Ti, Cr, Mn, C, P
 • skrátenie oxidačného obdobia
 • po dosiahnutí požadovaného zloženia kovu sa troska sťahuje

2[P]+5(FeO)+4(CaO)(Ca4P2O5)+5Fe(l)

 • Oxidačné obdobie
 • má zabezpečiť
 • max. zníženie obsahu fosforu
 • max. zníženie obs. H2, N2 a nekovových vmestkov
 • ohrev na teplotu 1480-1520°C

(FeO)+C(s)Fe(l)+CO(g)

2(FeO)+[Si] 2Fe(l)+(SiO2)

(MnO)+C(s)[Mn]+CO(g)

2(MnO)+[Si] 2[Mn]+(SiO2)

 • Redukčné obdobie
 • má zabezpečiť
 • dezoxidáciu kovu
 • odsírenie
 • legovanie
 • kontrolu teploty

[FeS]+(CaO)+[C](CaS)+Fe(l)+CO(g)

[MnS]+(CaO)+[C](CaS)+[Mn]+CO(g)

slide20

EOP - výmurovka

 • poklop z tvarovaných HA stavív
 • stena z MCr, príp. MA-spinelových stavív
 • pôda z ubíjaných bázických hmôt (oceliarenský slinok)
 • trvalá výmurovka dna MgO stavivá
 • izolačná vrstva dna
 • ubíjacia hmota troskového otvoru
 • monolitický elektródový stred
 • Opotrebenie výmurovky:
 • „hot spot“
 • trosková čiara
 • elektródový stred
 • otvory pre elektródy
 • Merná spotreba ŽVM 13 kg.t-1
slide21

EOP (HP & UHP)

 • Odlišnosť
 • menšia hmotnosť výmurovky
 • armatúra pre vodné chladenie
 • MgO-C stavivá – tepelná vodivosť
 • Opotrebenie výmurovky:
 • „hot spot“
 • trosková čiara
 • elektródový stred
 • otvory pre elektródy
 • Merná spotreba ŽVM 5 kg.t-1

„Najlepším žiaruvzdorným materiálom je voda.“

slide22

EOP (HP & UHP)

 • MgO ubíjacia hmota
 • trvalá výmurovka nisteje
 • výduska pôdy pece
 • pätka nisteje pece
 • spodný odpichový otvor
 • bublacie kamene
 • elektródová stena „hot spot“
 • výmurovka vsádzacieho otvoru
 • výmurovka troskovej čiary
 • chladiaci systém

Prierez striedavou „AC“ trojfázovou pecou

slide23

EOP (HP & UHP)

Vypracoval: p.Ilčin

Príklad výkresu „AC“ trojfázovej pece

slide24

EOP (HP & UHP)

 • MgO ubíjacia hmota
 • anódy
 • elektródová výduska pôdy pece
 • grafitové medzikružia
 • spodný odpichový otvor
 • Prednosti
 • jednoduchá konštrukcia
 • jedna grafitová elektróda (katóda)
 • vodivá elektródová výduska (anóda)
 • rýchla oprava vrhacími strojmi

Prierez jednosmernou „DC“pecou

slide25

EOP (HP & UHP)

Vypracoval: p.Ilčin

Príklad výkresu „DC“ trojfázovej pece