IInterculturalisatie
Download
1 / 14

iInterculturalisatie als business case - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

iInterculturalisatie als business case. m u l t i v a t i o n. voor innovaties in de samenleving. Interculturalisatie van de zorg als business case. 1. Wat is interculturalisatie van de zorg? definitie/ontwikkeling, doel, motieven, inhoud Interculturalisatie als beleidsprobleem:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' iInterculturalisatie als business case' - sara-glenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Interculturalisatie van de zorg als business case

 • 1. Wat is interculturalisatie van de zorg?

 • definitie/ontwikkeling, doel, motieven, inhoud

 • Interculturalisatieals beleidsprobleem:

 • strategisch beleidsvraagstuk

 • Hoe hiermee om te gaan?

 • ICM: Intercultureel Management


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Definities interculturalisatie

 • Het afstemmen van de inhoud en organisatie van de zorg op de multiculturele samenleving (WRR, 1989)

 • (integraal organisatieveranderingsproces)

 • Beleid gericht op het cultuurgevoeliger maken van voorzieningen in de gezondheidszorg (RVZ, 2000)


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Doelstellingen interculturalisatie

Terugdringen verschillen in gezondheid en zorggebruik + drop-out

Verhogen toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en preventie

Klantgerichte zorg/preventie bieden


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Argumentatie op basis van:

 • Terugdringen verschillen + drop-out (epidemiologie):

  Zorginhoud/Professionaliteit

 • Verhogen toegankelijkheid en kwaliteit (demografie):

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Klantgerichte zorg/preventie bieden (demografie):

  Management(markt)principes/zakelijk


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Inhoud: domeinen van interculturalisatie/ICM

Cultuurspecifieke, structurele of aanvullende maatregelen

(RVZ, 2000) gericht op:

 • Inhoud van de zorg + kwaliteitsbeleid

 • Organisatie van de zorg (+ accomodatiebeleid)

 • Cliënten- en samenwerkingsbeleid

 • Personeelsbeleid

 • Onderzoek- en informatiebeleid


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Interculturalisatie als strategisch beleidsvraagstuk

Als organisatie inspelen op veranderingen in de omgeving (legitimiteit zorginstelling)

Interne sterkten en zwakten…+

Externe kansen en bedreigingen…

in relatie tot toenemende (etnisch-culturele) diversiteit


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Reden om te interculturaliseren:inspelen op multiculturele samenleving

Ten aanzien van cliënten:

 • Bieden van vraaggerichte zorg

 • Bieden van kwaliteit van de zorg

 • toegankelijkheid is voorwaarde

  Ten aanzien van personeel:

 • Afspiegeling van samenleving: herkenbaarheid

 • Cultureel competente zorgverleners

 • Het aantal telt!


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Verschuiving in interculturalisatiebeleid

 • Van doelgroep -> naar thema

  allochtonenbeleid -> interculturalisatiebeleid

  groepsgebonden -> groepsonafhankelijk

  cult. gevoeligheid-> culturelecompetenties

  interculturalisatie-> diversiteitsbeleid

  intersectionaliteit (GGD NL)

  ‘total quality management’

  • ‘business case’


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Interculturalisatie is een keuze!

Geen doel op zich, maar complex proces om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen in multiculturele setting

Interculturalisatie roept weerstand op (raakt persoonlijke waarden en normen)


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Interculturalisatie als beleidsproces

 • Agendavorming: visie en draagvlak

 • Probleemformulering: personeel en cliënt

 • Beleidsvorming en –uitvoering: aandacht voor inhoud, structuur, cultuur, proces

 • Beleidsevaluatie en –terugkoppeling: verankering resultaten in beleidscyslus


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Interculturalisatie: proces en produkt

Proces in fasen

Voorbereiden: Openstaan

Begrijpen

Willen

Kunnen

Veranderen: Doen

Verankeren: Blijven doen

Volgen:

 • Produkt

  Aandacht

  Overzicht

  Plannen

  Trainen/leren

  Uitvoeren

  Verankeren

  Evalueren


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Intercultureel Management: succesfactoren

Intern organisatiebeleid:

 • Leiderschap: visie, ruimte, steun, controle

 • Personeelsbeleid: instroom en behoud

 • Cultuur: lerende organisatie, open communicatie

 • Structuur: taakgroepen, intervisie

 • Inhoud: thematische aanpak

 • Professionaliteit: bewustzijn, scholing


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Vervolg succesfactoren Intercultureel Management

Extern organisatiebeleid:

 • Strategie gericht op cliënten en verwijzers

 • Samenwerking met andere organisaties

 • Erkenning en betrokkenheid allochtone doelgroepen

  Algemeen:

 • Continuïteit en lange adem


Iinterculturalisatie als business case

iInterculturalisatie als business case

m u l t i v a t i o n

voor innovaties in de samenleving

Uit onderzoek en praktijk blijkt dat interculturalisatie …

Leuk en leerzaam is …

Verandering brengt …

Stimulans kan gebruiken …

Dalen kent …

… een lange adem nodig heeft en een proces is (en geen project!)