arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attf ring oppl ring l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attføring (opplæring) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attføring (opplæring)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attføring (opplæring) - PowerPoint PPT Presentation


 • 333 Views
 • Uploaded on

Arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attføring (opplæring). Ida Aarestrup Aasness Nevroteamet NAV Senter for yrkesrettet attføring (NAV SYA). Organisering av SYA. NAV Senter for yrkesrettet attføring (NAV SYA), .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attføring (opplæring)' - sanders


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attf ring oppl ring
Arbeidsevnevurdering og yrkesrettet attføring (opplæring)

Ida Aarestrup Aasness

Nevroteamet

NAV Senter for yrkesrettet attføring (NAV SYA)

nav senter for yrkesrettet attf ring nav sya
NAV Senter for yrkesrettet attføring (NAV SYA),
 • NAV SYA er en spesialtjeneste i NAV organisert sammen med Hjelpemiddelsentraler og Spesialtjenester
 • NAV SYA er et landsdekkende kompetansesenter
 • NAV SYA har ansvar for å utvikle attføringsfaglige metoder tilpasset Senterets ulike målgrupper
 • NAV SYA er landsdelsdekkende for søkerrettet bistand
nevroteamets m lgruppe
Nevroteamets målgruppe
 • Mennesker med kognitive vansker som følge av:
 • - ervervet hjerneskade
 • - medfødt skade/dysfunksjon i hjernen
 • Mennesker som på bakgrunn av kognitive vansker ikke mestrer eller er usikker på om de mestrer det ordinære arbeidsliv
 • Mennesker som innehar ytelsen yrkesrettet attføring
 • Mennesker som ikke får tilstrekkelig bistand fra NAV Arbeid lokal
 • Aldersspenn fra 17 til 65 år (yrkesaktiv alder)
ervervet skade sykdom
Ervervet skade/sykdom:
 • Brudd på hjerneskallen
 • Epilepsi
 • Hjernebetenelse (encephalitis)
 • Hjernehinnebetennelse (meningitt)
 • Hjernerystelse (commotio cerebri)
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Knusing av hjernevev (contusio cerebri)
 • Løsemiddelskade
 • Multippel sklerose
 • Oksygenmangel/-stans (anoxi)
medf dt skade sykdom
Medfødt skade/sykdom:
 • Cerebral parese
 • Lærevansker
 • Oppmerksomhets- og hyperaktivitetsproblematikk (ADHD)
 • Ryggmargsbrokk
 • Vannhode (hydrocephalus)
sjekkliste
Sjekkliste
 • slag mot hodet som har ført til bevisstløshet
 • koma / komatøs
 • amnesi
 • for tidlig født
 • spesial-/tilrettelagt undervisning (PPT)
 • funn på EEG
 • funn på CT og MR
nevroteamet
Nevroteamet
 • Nevroteamet består av
 • Rådgivere - 4
 • Spesialpsykologer - 4
 • Assistent
 • Avdelingsleder
teamets tilbud
Teamets tilbud
 • Rådgivning på saks-/søknadsgrunnlag
 • Veiledningssamtale(r)
 • Nevropsykologisk undersøkelse
 • Yrkespedagogisk kartlegging
 • Oppfølging ved NAV SYA
 • eller i attføringsbedrifter/lokal bedrift/skole
kognitiv svikt kan ha store konsekvenser
Kognitiv svikt kan ha store konsekvenser
 • Mye tyder på at arbeidslivet har blitt tøffere for personer med kognitiv svikt
 • Hjerneorganiske skader er tøffere mot ny enn gammel kunnskap
 • Fysiske handikap klarer vi mye bedre å tilrettelegge for
hvorfor er det viktig med fokus p kognitiv svikt
Hvorfor er det viktig med fokus på kognitiv svikt?
 • Kognitive vansker blir ofte ikke ”adressert”
 • - personer som har fått traumatisk hjerneskade som barn
 • - Personer med godt språk og lite fysiske utfall
 • - Personer med store fysiske utfall, samt kognitive vansker (multitraumatiserte).
 • - Personer som skriver seg tidlig ut fra sykehuset på eget ansvar og har liten innsikt i egen situasjon
mulige negative konsekvenser av undersl kognitive vansker
Mulige negative konsekvenser av å underslå kognitive vansker
 • Går glipp av mulige behandlings/rehabiliteringstilbud
 • Blir lettere utstøtt fra arbeidslivet
 • Får ikke nødvendige trygderettigheter?
 • Får ikke hjelpemidler?
metode for skape en yrkespedagogisk tiln rmingsmodell
Metode for å skape en yrkespedagogisk tilnærmingsmodell
 • Historie. Innhenting av informasjon om brukerens tidligere historie i forhold til helse, skole, arbeid, sosial fungering samles inn fra relevante instanser.
 • Samtale. Vi bruker mye tid på å lytte til brukeren. Få informasjon om søkerens (og/eller pårørende/andres) opplevelse av hans/hennes funksjon
 • Testing. Brukeren utfører spesifikke nevropsykologiske og spesialpedagogiske tester
 • Praktisk arbeidsevnevurdering over en begrenset periode i utprøving
 • Overføring av kunnskap
yrkespedagogisk kartlegging
Yrkespedagogisk kartlegging
 • Funksjonsanalyserte oppgaver
 • Aktiviserende/motiverende
 • Yrkesorienterende
 • Strukturerte/ustrukturerte
 • Enkle/komplekse
 • Ulik grad av instruksjon
 • Rutineoppgaver
 • Interessekartlegging
yrkespedagogisk kartlegging15
Yrkespedagogisk kartlegging
 • 2 uker – 8 dager (mandag – torsdag 09.30 – 14.30)

Individuell kartlegging

Gjennomføring av ulike funksjonsanalyserte oppgaver

Jevnlige samtaler og tilbakemeldinger fra fagkonsulent

 • Målsetting: bli kjent med egen arbeidsevne i et fagmiljø som har erfaring og kunnskap med kognitiv funksjonssvikt og hvordan dette kan påvirke arbeidsevnen
 • Vurdere resultater og få tilbakemelding på hvordan dette harmonerer med arbeidslivets krav.
tilrettelegging av arbeidsplass
Tilrettelegging av arbeidsplass
 • Aksepterende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Åpenhet om ferdigheter og begrensninger
 • Strukturerte og forutsigbare arbeidsoppgaver
 • Fast kontakt person
 • Begrenset antall arbeidsmomenter
 • Klare instruksjoner
 • Feedback (før, under, etter)
 • Skjerming
 • Pauser
 • Arbeidstid
nav arbeidstilbud
NAV Arbeidstilbud
 • Arbeid med bistand, tilrettelegger
 • Arbeidsmarkedsbedrifter
 • Arbeidspraksis i ordinære bedrifter
 • Lønnstilskudd
 • Fadderordning
 • Varig tilrettelagt aktivitet
hjerneskade hjerneorganisk dysfunksjon encephalopati
Hjerneskade / hjerneorganisk dysfunksjon (encephalopati)
 • Nevroteamets målgruppe er personer med kognitive vansker som følge av ervervet hjerneskade eller medfødt skade/dysfunksjon i hjernen. Med kognitive vansker menes atferdsmessige, tankemessige og følelsesmessige forstyrrelser som følge av hjerneskade eller dysfunksjon i hjernen. Så som vansker med hukommelse, konsentrasjon, språk, rom-retning, oppmerksomhet, initiering, impulskontroll og planlegging.
 • Her følger en oversikt over ulike hjerneskader/sykdommer/dysfunksjoner som gir eller kan gi kognitive utfall.