Energetick program s
Download
1 / 15

Energetický program ČS - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Energetický program ČS. Ing.Petr Laník Rozvoj Obchodu. Obsah prezentace. Co je to TOP Energy program Zkušenosti ČS s „E“ projekty TOP Energyprogram Vazba na strukturální fondy Reference Kontakt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Energetický program ČS' - sanam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Energetick program s

Energetický program ČS

Ing.Petr Laník

Rozvoj Obchodu


Obsah prezentace
Obsah prezentace

Co je to TOP Energy program

Zkušenosti ČS s „E“ projekty

TOP Energyprogram

Vazba na strukturální fondy

Reference

Kontakt


Co je to

Velkou výzvou současnosti je starost o energii, a to jak z pohledu její výroby a distribuce, tak i z pohledu její úspory, a s tím přímo související ochrana životního prostředí.

TOPEnergy program České spořitelny

je soubor komplexních služeb a produktů poskytovaných skupinou České spořitelny, podporující přípravu a realizaci inovativních energetických projektů v oblasti úspory energie a její výroby z obnovitelných zdrojů, a to od poskytnutí prvotní informace přes poradenství, financování až po projektové řízení.

TOPEnergy program

navazuje na dlouholeté zkušenosti ČS s financováním energetických projektů a mezinárodní spolupráci se společností IFC.

Východiska pro realizaci programu:

Energetická politika EU

Státní politika životního prostředí České republiky, která si za svůj cíl stanovila do roku 2010 :

dosáhnout 6% podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů (OZE) na celkové spotřebě primárních zdrojů energie (PZE)

8% podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny.

Strukturální fondy EU pro období 2007 - 2013

Strategie České spořitelny

Co je to ?


Zku enosti s s e projekty

ČS již tradičně spolupracuje s mnoha významnými mezinárodními institucemi, podporuje projekty využívající dotací ze strukturálních fondů:

2003 – společně s IFC uvádí na trh produkt pro financování energetických projektů MSP - FINESA

2004 ČS využívá linky EIBa uvádí produkt Globální úvěr – financování projektů směřující do oblasti zlepšování životního prostředí

100 mil. € již v projektech alokováno

100 mil. €se připravuje pro nové alokace

2004 – 2006 – financuje projekty dotované podporami z programů strukturálních fondů, zejména OPPP

Zkušenosti ČS s“E“ - projekty


Zku enosti s s e projekty1
Zkušenosti ČS s“E“ - projekty

Zkušeností, aktivity a trendů ČS v oblasti energetických projektů si všímá také zpráva IFC „Banking on sustainability“, vydaná v lednu 2007 – viz. :

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_BankingonSustainability/$FILE/FINAL_IFC_BankingOnSustainability_web.pdf

…Ceská Sporitelna, which built a new line of businessin response to regulatory changes in the Czech Republic;


- podporované typy projektů

Obnovitelné zdroje energie

Vítr

Slunce

Spalování

biomasy

Bioplynové

stanice

Malé vodní

elektrárny

Pevné a tekuté odpady

Tepelná

čerpadla

Geotermální

energie

Fotovolt.

Elektr.

Ohřev vody/

Pára

Energeticky úsporné projekty


Výstavba zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie

Malé vodní elektrárny

Elektrárny spalující biomasu, bioplyn

Fotovoltaické elektrárny

Větrné elektrárny

Výroba a zpracování biomasy, peletek…

Zvýšení efektivnosti výroby a spotřeby energie

Modernizace energetického hospodářství

Účinnější kotel, kogenerační jednotka

Nové rozvody tepla

Tepelné izolace budov, výměna oken atd.

Projekty na bázi EPC…

– příklady projektů


Komu je program ur en
Komu je program určen zdrojů energie

Velkým společnostem a firmám

Malým a středním podnikatelům s ročním obratem od 30 mil. Kč

Klientům z veřejného a neziskového sektoru např.:

Obcím, městům a krajům

Bytovým družstvům, společenstvím vlastníků

Zdravotnickým a školským zařízením

Podnikům veřejných služeb

Společným podnikům soukromého a veřejného sektoru


V hody energy programu

Komplexní pomoc s přípravou projektů zdrojů energie

Výběr způsobu financování, identifikace dotačního titulu,příprava žádosti o dotaci

Financování projektu až do 100% celkových nákladů včetně DPH a předfinancování dotací

Zvýhodněné podmínky financování s možností odkladu splácení po dobu výstavby

Sladění podmínek realizace projektu s podmínkami konkrétního dotačního titulu

Dlouhodobé financování dle potřeb konkrétního projektu

Poradenství v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení

Výhody Energy programu


E en s
Řešení ČS zdrojů energie

S využitím finanční skupiny České spořitelny nabízíme klientům komplexní řešení v oblasti energetických projektů, která zahrnují např :

Osvědčené i inovativní modely financování - kombinace vhodných finančních nástrojů a speciálních produktů banky s dostupnými dotačními tituly

FINESA

Dlouhodobý investiční úvěr šitý na míru projektům z oblasti OZE

Hypotéční úvěr

TOP PODNIK

Záruční programy (ČMZRB, PGRLF)

Kombinace výše uvedených produktů včetně návaznosti na dotační tituly

Zpracování:

Podnikatelského záměru

Energetického auditu

Studie proveditelnosti

Pomoc s přípravou výběrového řízení

Návrh optimální struktury financování

Přípravu projektu a komplexní zpracování žádosti o dotace

Dotační management


Vazba na struktur ln fondy 2007 2013
Vazba na strukturální fondy 2007 - 2013 zdrojů energie

OPPI – program Eko-energie

1.11.2007 Vyhlásilo MPO příjem plných žádostí v rámci OPPI - Eko-energie

Programy obsahující podpory energetickým projektům:

OP Životní prostředí (od 29.10.2007 – druhé kolo žádostí)

Program rozvoje venkova

ROP (Cíl 3. Atraktivita prostředí)

Je připraven pro financování programů ze strukturálních fondů:


Reference zdrojů energieČS

Korowatt,s.r.o. - fotovoltaická elektrárna v Bušanovicích

Projektové náklady: 84 Mio CZK

Dlouhodobý úvěr – ČS 75 Mio CZK

Vlastní zdroje 9,21 Mio CZK

Dotace 29,3 Mio CZK

ČMZRB záruka


Shrnutí - zdrojů energieTOP Energy Program

Cesta k financování energetických programů

Informace

 • Financování projektů z OZE – Malé vodní elektrárny, solární energetické systémy, spalování biomasy, bioplynu, větrné elektrárny

 • Energeticky úsporné projekty

 • Možnosti financování s podporou ze strukturálních fondů

 • Jak připravit projekt, jak využít dotace, jak zajistit financování

 • Nezávislé monitorování projektu bankou

Poradenství

 • Až 100% celkových nákladů (obce, neziskové organizace)

 • Vhodně doplňující poskytované dotace

 • Nezávislé monitorování projektu bankou

Financování

 • Osvědčené a inovativní modely financování

 • Speciální produkty – FINESA, TOP Podnik, Programy EIB, Nové finanční nástroje EU

Řešení

 • Společnosti s historií

 • Účelově založené projektové společnosti

 • Velké společnosti

 • SME

 • Veřejný a neziskový sektor

Cílové skupiny


Další informace lze získat na internetových stránkách České spořitelny

www.csas.cz/energy

Další informace


Česká spořitelna České spořitelny

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

www.csas.cz/energy

Zelená linka: 800 207207

Kontakt


ad