atex 137 workshop hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATEX 137 – workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATEX 137 – workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

ATEX 137 – workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 731 Views
 • Uploaded on

ATEX 137 – workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen?. Rein Heezius. Programma. Stofexplosies Aanpak ATEX Documentatie. Mechanische Ontstekings bronnen. Vragen. SABIC Innovative Plastics Bergen op Zoom. Sinds 1971 gevestigd in BoZ Ca. 1300 medewerkers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATEX 137 – workshop Hoe beoordeelt u mechanische ontstekingsbronnen?' - salena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programma
Programma

Stofexplosies

Aanpak ATEX

Documentatie

Mechanische

Ontstekings

bronnen

Vragen

sabic innovative plastics bergen op zoom
SABIC Innovative Plastics Bergen op Zoom
 • Sinds 1971 gevestigd in BoZ
 • Ca. 1300 medewerkers
 • Chemie, Compounding, R&D en Europees hoofdkantoor
 • Brzo 1999 / VR plichtig
atex sabic innovative plastics
ATEX SABIC Innovative Plastics
 • Stofexplosies iets nieuws?
 • Risico’s van onder meer PPO, BPA, ABS e.d. terdege onderkend en in policies beschikbaar. (MIE << 10 mJ)
 • Explosie “5” hoekNaast ontstekingsbron, zuurstof en brandbare stof, spelen de mengverhouding en deeltjes grootte zeer belangrijke rol. “Afgesloten ruimte” verhoogt de explosieve kracht.
slide6

2003, Washington Site, Bulk Laadstation

Onvoldoende aarden van de ontluchtings slang en ongeschikt, niet-geleidend materiaal

8 juni 1998 exposion of debruce grain elevator wichita kansas
8 Juni 1998 Exposion of DeBruce Grain Elevator (Wichita, Kansas)

Stof Explosie,

(7 slachtoffers, 10 gewonden)

generieke aanpak atex sabic ip
Generieke Aanpak ATEX SABIC-IP

Stap 1:

Inventarisatie welke stof explosie gevoelige stoffen op terrein en waar aanwezig in de installaties.

(Approved Chemical list in combinatie met Equipment list)

slide11

Aanpak ATEX

 • Stap 2: Veldinspektie: - Hoe ziet de directe omgeving er uit- Identificatie gevaarsbronnen - Luchtverversing
slide13

Onderbouwing zonering

1.1.106101 – 1e verdieping extrusievloer k-lijnen

Zone 06101 omvat de aftappunten van specials 1 en 2. Een ruimte met een straal van 3 meter om de aftappunten wordt gezoneerd als zone 21, zoals beschreven in Annex A.18. Dit resulteert in een gebied, zoals weergegeven op zoneringstekening 0600-GX-100 sh.1 in Annex C.

Aanbeveling:

De hete delen van de extruder vallen binnen de zone, die wordt veroorzaakt door deze bronnen. Omdat deze hete oppervlakken niet vermeden kunnen worden en er dus een continue ontstekingsbron in dit gebied aanwezig is, moeten hier de gevarenbronnen worden weggenomen. Dit kan door het verplaatsen van de aftappunten of door de aftappunten zo uit te voeren dat stoflekkage is uitgesloten. In de laatstesituatie hoeft de extrusievloer vanwege de aftappunten niet gezoneerd te worden.

1.1.206102 – 1e verdieping European color lab area

Zone 06102 omvat een deel van de european color lab area op de 1e verdieping. In deze ruimte bevindt zich een opslag en behandeling van diverse pigmenten en additieven. Zoals beschreven in de NPR 7910-2 dient opslag van brandgevaarlijke stoffen te worden gezoneerd vanwege het gevaar op de vorming van stofwolken. Er moet een ruimte gezoneerd worden met een straal van 3 meter om elke opslag en om de weegruimte. Dit houdt in dat een ruimte moet worden gezoneerd als zone 22, zoals beschreven in Annex A.15. Het resulteert in een gebied zoals weergegeven op zoneringstekening 0600-GX-100 sh.8 in Annex C.

1.1.306151 – 1e verdieping lwf bordes, k-lijnen

Zone 06051 omvat het lwf bordes. Op dit bordes zijn de feeders bronnen voor stofwolken en stofafzetting. Een ruimte met een straal van 3 meter om de feeders moet worden gezoneerd. Gezien de grootte van het lwf bordes wordt het gehele bordes gezoneerd als zone 22, zoals beschreven in Annex A.19. Dit resulteert in een gebied zoals weergegeven op zoneringstekening 0600-GX-100 sh.6 in Annex C.

slide14

Zone 21

Voorbeeld

HAC tekening

Zone 22

slide15

Aanpak ATEX

 • Stap 3:Welk equipment / instrumentatie treffen we aan in de directe omgeving.Zijn Ex markeringen aanwezig en voldoen deze ook aan de stofeisen.
site atex procedures
Site ATEX procedures
 • Explosieveiligheids document (EPD)”
   • Algemene regels
   • Site EPD
   • Plant EPD

GPR 37 Hazardous Area Classification

   • Methodiek om explosiegebieden in kaart te brengen. Gebaseerd op (Nederlandse praktijkrichtlijn
    • Gas/damp (NPR 7910-1)
    • Stof (NPR 7910-2)

Via EHS

start pagina

-> ATEX

slide20

Beheersen van risico’s

In verband met de ATEX regelgeving is het noodzakelijk om explosieveiligheid niet alleen vanuit een elektrisch oogpunt te bekijken, maar nadrukkelijk ook de risico’s van mechanische apparaten mee te nemen.

In NPR-7910 kennen we een gevarenzone indeling, gebaseerd op de aanwezigheid van gevarenbronnen.

We onderkennen hierbij continue, primaire en secundaire gevarenbronnen.

Om de gevaren van mechanische apparatuur mee te wegen worden op analoge wijze de ontstekingsbronnen verdeeld in continue, primaire en secundaire bronnen.

slide22

Aanpak ATEX

Bij de bestaande zone indeling wordt de zonering minder stringent als de gevarenbronnen minder vaak voorkomen en worden alleen de “normale” (lees continue) ontstekingsbronnen meegenomen in de beschouwing. Analoog kan de zone minder stringent worden ingedeeld als de ontstekingsbron minder vaak voorkomt.

R1 betekent dan een risico van de dezelfde ordegrootte als in Zone 1 R2 betekent een risico van dezelfde ordegrootte als in zone 2.

slide23

Aanpak ATEX

Vergelijkbare risico’s

 • Figuur kan zo als volgt worden geïnterpreteerd:
 • In zone 0 / 20 dienen zowel continue als primaire en secundaire ontstekingsbronnen beschouwd te worden en moet voor alle drie de situaties worden aangetoond dat de oppervlakte temperatuur onder de zelfontbrandingstemperatuur ligt.
 • In zone 1 / 21 wordt ontsteking door secundaire bronnen niet beschouwd en geldt alleen voor continue en primaire ontstekingsbronnen de eis dat de oppervlakte temperatuur onder de zelfontbrandingstemperatuur blijft.
 • In zone 2 / 22 worden alleen continue ontstekingsbronnen beschouwd.
slide24

Voorbeeld

Open/Dicht kleppen

in zone 1/21

slide25

Voorbeeld Extruders

in zone 2/22

X

slide26

Voorbeeld V-snaar

in zone 1/21

slide27

Voorbeelden

 • Taatslager NautamengerDraaiende delen, noodzakelijk echter hoe te beschermen, Naast lagertemperatuur, ook extra CO detectie.
 • Bestaand equipment units voorzien van metalen koelfans. Vervangen of toepassen extra detectie?
 • Gebruik heftrucks in zone 22, opslag van grondstoffen? Wel geen ex truck?
 • Mobiele apparatuur……blijft gezond verstand.
project punten
Project punten
 • Kosten indikatie voor site: 3 MM Euro
 • Project team 4 man extern / 4 man intern
 • Doorlooptijd ruim 1 jaar
 • Naast opvolging diverse deel projecten
 • Documentatie EPD’s / GAP anlyses / etc.

ATEX  Beheersen van de risico’s