Astronomi - PowerPoint PPT Presentation

astronomi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Astronomi PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 19
Astronomi
213 Views
Download Presentation
saki
Download Presentation

Astronomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Astronomi

 2. Här är världsrymdens första ljus 380 000 år gamma 13.82 miljarder år

 3. Big bang • Big bang ca 13,7 miljarder år sedan • Oerhörd energi, ca 1030 grader varmt • Partikelsoppa bildades Protoner bildas först sedan neutroner Sekunder efter big bang bildas väte- och heliumkärnor. • Efter 3-400´000 år så avkylt att atomer bildas, dvs elektroner ansluter sig till kärnorna • 200 miljoner år; första stjärnorna • 1 miljard år; galaxer bildas

 4. Galaxer Stavspiralgalax, Vintergatan kan vara av denna typ Vintergatan, tätare när man tittar längs med ”den platta delen” • Olika typer av galaxer • Galaxer hopar sig: • Lokala hopen exempel på galaxhop • Galaxhoparna bildar superhopar • Hela universum: Hundratals miljarder galaxer var och en med hundratals miljarder stjärnor Elliptisk (klotformad) galax

 5. 200 miljarder stjärnor, dvs 200´000 miljoner stjärnor • Jorden 30´000 ljusår från centrum 100´000 ljusår

 6. Nebulosor • Gasmoln bestående av väte och helium • Gravitationskrafter drar ihop materia • Temperaturen stiger • Kärnreaktioner – fusion • Energi frigörs – ljus • Stjärnor föds • Nebulosor = stjärnornas barnkammare

 7. Solens födelse • Solen och planeterna bildades i en nebulosa – 4,5 miljarder år sen • Materia klumpade ihop sig i nebulosans centrum – solen • Materien som inte klumpade ihop sig samlades runt solen m h a gravitationen och bildade planeterna

 8. Stjärnor • Stjärnor uppträder ofta i grupper • Dubbelstjärnor, trippelstjärnor • Ibland hopar om hundratals eller tusentals stjärnor Plejaderna eller Sjustjärnorna del av stjärnbild Oxen

 9. Stjärnor • Solen - en relativt liten stjärna av miljarders miljarder stjärnor i universum • Klot bestående av heta gaser, främst helium och väte • I solens centrum är tempen 10-20 miljoner grader • Inuti solen – fusion, dvs vätekärnor slås samman till helium och massa omvandlas till energi (4 milj ton av solens massa omvandlas varje sek!!)

 10. Röda jättestjärnor och vita dvärgar • Temperaturen på en stjärna avgör färgen • Mer än 10 000⁰C → vit stjärna • Ca 6000 ⁰C → gul stjärna • Ca 3000 ⁰C → röd stjärna • Jättestjärnor har en diameter 1000 ggr större än solen = jättestjärna (är ofta röda) • Stjärnor mindre än solen – dvärgstjärna (ofta vita)

 11. Vad händer med större stjärnor? Sockerbit med samma densitet skulle väga som 100-1000 miljoner bilar Elektroner och protoner smälter samman och bildar neutroner, därav namnet De största stjärnorna kollapsar till svarta hål När bränslet slut, total kollaps och stjärnan sprängs ->Supernova Lyser under någon/några veckor som hundra miljarder stjärnor Gaser och tyngre grundämnen kastas ut i rymden -> nya stjärnor/planeter Kvar blir en neutronstjärna med oerhörd densitet

 12. Avstånd i rymden 1 ljusår = 9,5∙1012 km • Med den snabbaste rymdsonden: • 4 h till månen • 40 dygn till Mars • 11 år till Pluto • 76 000 år till näst närmaste stjärnan Proxima Centauri- 4,3 ljusår (ses från södra halvklotet) • Sirius -9 ljusår (ses från norra halvklotet) • Polstjärnan – 780 ljusår (780 års ljus träffar dina ögon när du ser på polstjärnan)

 13. Hur mäts avstånd i rymden? Triangelmetoden Ett visst datum mäter man vinkeln till den stjärna man vill mäta avståndet till. Ett halvår senare mäts vinkeln igen. Nu har man basen på en likbent triangel. Då kan man räkna ut avståndet. Fungerar på avstånd upp till 600 ljusår

 14. Mörk materia Galaxers rörelse kräver mer massa än den vi ser Den materia vi inte ser kallas mörk materia Ca 5 gånger mer mörk materia än ”vanlig” materia

 15. 100´000 ljusår Vi vet inte vad mörk materia är Påverkar via gravitation, även på ljus Rådande teori är att mörk materia beror på en okänd partikel Mörk materia, vad är det? Bild från Hubble på effekt av mörk materia efter två krockande galaxer

 16. Hur slutar det • Galaxerna rör sig från varandra med ökad hastighet, trots gravitation • Okänd kraft drar isär galaxerna – mörk energi • 70 % av universum består av mörk energi • Finns det något slut??