Astronomi - PowerPoint PPT Presentation

avedis
astronomi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Astronomi PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Astronomi
286 Views
Download Presentation

Astronomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Astronomi I rymden kan ingen höra dig gråta Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 2. Stjärnor • Solen - en relativt liten stjärna av miljarders miljarder stjärnor i universum • Klot bestående av heta gaser, främst helium och väte • I solens centrum är tempen 10-20 miljoner grader • Inuti solen – fusion, dvs vätekärnor slås samman till helium och massa omvandlas till energi (4 milj ton av solens massa omvandlas varje sek!!) Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 3. Röda jättestjärnor och vita dvärgar • Temperaturen på en stjärna avgör färgen • Mer än 10 000⁰C → vit stjärna • Ca 6000 ⁰C → gul stjärna • Ca 3000 ⁰C → röd stjärna • Jättestjärnor har en diameter 1000 ggr större än solen = jättestjärna (är ofta röda) • Stjärnor mindre än solen – dvärgstjärna (ofta vita) Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 4. Avstånd i rymden 1 ljusår = 9,5∙1012 km • Med den snabbaste rymdsonden: • 4 h till månen • 40 dygn till Mars • 11 år till Pluto • 76 000 år till näst närmaste stjärnan ProximaCentauri- 4,3 ljusår (ses från södra halvklotet) • Sirius -9 ljusår (ses från norra halvklotet) • Polstjärnan – 780 ljusår (780 års ljus träffar dina ögon när du ser på polstjärnan) Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 5. Hur mäts avstånd i rymden? Triangelmetoden Ett visst datum mäter man vinkeln till den stjärna man vill mäta avståndet till. Ett halvår senare mäts vinkeln igen. Nu har man basen på en likbent triangel. Då kan man räkna ut avståndet. Fungerar på avstånd upp till 600 ljusår Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 6. Stjärnor som håller ihop • Stjärnor förekommer ofta i grupper • Dubbelstjärnor • Trippelstjärnor • Större antal stjärnor, tex Plejaderna eller sjustjärnorna • Finns stjärnhopar med hundratusentals stjärnor. Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 7. Galaxer i mina braxer • Ett stjärnsystem kallas galax • Vintergatan – vår galax • Spiralformad • Innehåller ca 200 miljarder stjärnor • Solen befinner sig ca 30 000 ljusår från Vintergatans centrum • Hela galaxen roterar runt centrum – tar 240 miljoner år eller ett sk. galaktiskt år Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 8. Nebulosor • Gasmoln bestående av väte och helium • Gravitationskrafter drar ihop materia • Temperaturen stiger • Kärnreaktioner – fusion • Energi frigörs – ljus • Stjärnor föds • Nebulosor = stjärnornas barnkammare Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 9. Lite mer om nebulosor • Orion-nebulosan kan ses ovanför Orions bälte • Trots att den bara består av gas har den en enorm massa (ungefär som 100 solar) Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 10. Solens födelse • Solen och planeterna bildades i en nebulosa – 4,5 miljarder år sen • Materia klumpade ihop sig i nebulosans centrum – solen • Materien som inte klumpade ihop sig samlades runt solen m h a gravitationen och bildade planeterna Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 11. Solens framtid • Om 4,5 miljarder år blir solen en röd jätte • …..sen en planetarisk nebulosa – delar av solens gas kastas ut i rymden • Efter några miljoner år blir solen en vit dvärg – svalnar och mörknar och är inte större än jorden Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 12. Supernovor och neutronstjärnor • Stjärnor som är 2-3 ggr större än solen får ett mkt våldsammare slut • Stjärnan kollapsar helt – yttre delarna sprängs utåt → supernova – en ljusstark stjärna • Kvar i centrum – en liten kompakt himlakropp, en neutronstjärna (en bit stor som en sockerbit väger lika mycket som hundra miljoner bilar!!) • De allra tyngsta stjärnornas kollaps leder till svarta hål Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 13. Hur slutar det • Galaxerna rör sig från varandra med ökad hastighet, trots gravitation • Okänd kraft drar isär galaxerna – mörk energi • 70 % av universum består av mörk energi • Finns det något slut?? Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

 14. Kom ihåg Det är coolt att vara smart!! Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se