Spektroskopi i Astronomi - PowerPoint PPT Presentation

spektroskopi i astronomi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spektroskopi i Astronomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spektroskopi i Astronomi

play fullscreen
1 / 45
Spektroskopi i Astronomi
263 Views
Download Presentation
webb
Download Presentation

Spektroskopi i Astronomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spektroskopi i Astronomi Peter Laursen

 2. Hvad er astronomi? • Læren om verdensrummet • Planeter, stjerner og galakser • Analyse af lys fra de forskellige objekter • Billeder gennem forskellige filtre • Spektrer • Teorier om fysikken bag observationerne

 3. Planeter

 4. Planeter

 5. Stjerner Dannes i gigantiske skyer af støv og gas

 6. Stjerner Dannes i gigantiske skyer af støv og gas Forbrænder brint i mio. – mia. af år

 7. Stjerner Dannes i gigantiske skyer af støv og gas Lette stjerner Forbrænder brint i mio. – mia. af år

 8. Stjerner Dannes i gigantiske skyer af støv og gas Lette stjerner Tunge stjerner Forbrænder brint i mio. – mia. af år

 9. Galakser

 10. Galakser

 11. Lys - det elektromagnetiske spektrum

 12. Grundstoffer kan absorbere lys → Absorptionslinier Hvor kommer lyset fra? • Grundstoffer som er exciteret udsender lys ved tilbagefald → Emissionslinier • Alting lyser fordi det har en temperatur → Planck stråling

 13. Planck stråling

 14. Forskellige typer af spektrer

 15. Spektrograf

 16. Grundstoffer Brint Kviksølv Helium Neon Kobber Zink Jern

 17. Typisk spektrum af en stjerne

 18. Emissionståger

 19. Blåt lys afbøjes mere end rødt.

 20. Refleksionståger

 21. Information fra spektrer • Temperatur • Grundstofblanding (ioniserings-niveau) • Relativ hastighed • Stjernernes tæthed, tryk og rotation • Exoplaneter

 22. Universets alder

 23. Radioaktivt henfald 1 0 0 log(tæthed) 5 0 t1/2 tid

 24. Sorte huller

 25. Sorte huller Hastighedskurve for stjernen; periode er 33,5 døgn Spektrum af let stjerne som kredser om det sorte hul

 26. Dopplereffekten Når noget bevæger sig i forhold til os mens det udsender lys, vil lysets bølgelængde ændre sig. Blåforskydning Rødforskydning

 27. Dopplereffekten Dopplereffekten kendes i hverdagen fra lyd. Årsagen er dog en fundamentalt anden.

 28. Stjerne Fc v Ft Sort hul r Hastighed og masse Tyngdekraften: Centrifugalkraften: Newtons 2. lov:

 29. Baggrundsstrålingen Det tidlige Univers: Meget varmt og tæt. Ikke gennemsigtigt for lys. Universets alder: ca. 300.000 år Det nuværende Univers: Meget koldt og tomt. Gennemsigtigt for lys.

 30. Den kosmologiske rødforskydning

 31. Første gang målt i 1965 af Penzias and Wilson(Nobel pris 1978)

 32. Første gang målt i 1965 af Penzias and Wilson(Nobelpris 1978) Næsten isotrop stråling med <T> = 2.728 K

 33. Første gang målt i 1965 af Penzias and Wilson(Nobelpris 1978) Næsten isotrop stråling med <T> = 2.728 K

 34. Fluktuationer i baggrundstrålingen observeret med COBE

 35. Fluktuationer i baggrundstrålingen observeret med WMAP Der findes små ujævnheder i baggrundsstrålingen. Det er disse små ujævnheder, som siden er vokset og blevet til galakser, stjerner, og i sidste ende os... Ved at måle ujævnhederne kan man faktisk bestemme Universets geometri.

 36. Universets geometri

 37. Mørkt stof En typisk galakse indeholder omkring 10 gange så meget masse som det synlige. Denne ekstra masse kaldes "mørkt stof".

 38. Mørk energi Fra observationer af fjerne galakser ved vi, at de alle bevæger sig væk fra os. Jo længere væk de er, desto hurtigere bevæger de sig tilsyneladende.

 39. Den kosmologiske konstant virker som en anti-tyngdekraft, som får Universets udvidelse til at accelerere.

 40. Lyman  skoven • Lyman  absorption: En foton med bølgelængde 1216 Å exciterer en elektron fra grundtilstanden til 1. exciterede niveau i brint. • Dette er den stærkeste overgang i brint, og brint er langt det hyppigste grundstof i universet.

 41. Lyman  skoven Kvasarer

 42. Lyman  skoven DLA linie

 43. Hvis I vil vide mere: www.dark-cosmology.dk

 44. Grunden til at jeg planlægger at vie et arbejdsliv til det her: + man kan leve af det...

 45. SLUT