rakenteellinen kehitt minen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rakenteellinen kehittäminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rakenteellinen kehittäminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rakenteellinen kehittäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Rakenteellinen kehittäminen. Ammattikorkeakouluja muodostettaessa yhdistettiin noin 250 oppilaitosta 29 ammattikorkeakouluksi Ammattikorkeakouluilla on nuorten tutkintoon johtavaa koulutusta 80 paikkakunnalla

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rakenteellinen kehittäminen' - saima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rakenteellinen kehitt minen
Rakenteellinen kehittäminen
 • Ammattikorkeakouluja muodostettaessa yhdistettiin noin 250 oppilaitosta 29 ammattikorkeakouluksi
 • Ammattikorkeakouluilla on nuorten tutkintoon johtavaa koulutusta 80 paikkakunnalla
 • Ammattikorkeakoulut järjestävät nuorten tutkintoon johtavaa koulutusta noin 200 toimipisteessä
rakenteellinen kehitt minen1
Rakenteellinen kehittäminen...
 • Usean ammattikorkeakoulun toiminnot koottu yhdelle kampukselle
 • Toimintoja on koottu harvempiin toimipisteisiin
 • Vuodesta 2003 vuoteen 2005 toimipisteiden määrä on vähentynyt yli kymmenellä
 • Useita toimipisteiden lakkauttamisia suunnitteilla
rakenteellinen kehitt minen2
Rakenteellinen kehittäminen...
 • Vuosien 2003-2008 kehittämissuunnitelman linjaukset

→ eurooppalaisesti ja kansainvälisesti korkeatasoiset tutkintoon johtavaa koulutusta ja aluetta palvelevaa t&k toimintaa järjestävät yksiköt

 • Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen tutkimusjärjestelmän kehittämisestä

→ korkeakoululaitosta ei laajenneta

 • Ikäluokkakehitys
slide5
16-21 -vuotiaiden keskimääräinen ikäluokka eräissä maakunnissa 2005 ja 2020 sekä muutos 2005-2012, 2012-2020 ja 2005-2020(TK 2004-2040)HM
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset aluestrategiat 2005
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiset aluestrategiat 2005
 • Opetusministeriön valmisteluryhmä arvioi strategiat
  • ovatko ne sisällöllisesti sitä, mitä pyydettiin
  • löytyykö niistä uudenlaisia linjauksia, joilla on myös valtakunnallista merkitystä
 • Parhaat strategiat palkitaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulossopimusneuvotteluissa
 • Parhaita hankkeita tai kokeilupilotteja käynnistetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hankerahoituksella tulossopimuskaudella 2007-2009
 • Yhteiset aluestrategiat ovat keskustelussa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rehtoreiden kokouksessa keväällä 2006
slide7

Korkeakoulujen nykyinen tarjonta(AMK 2004 ja yliopistot 2003) suhteessa (%)19–21 -vuotiaiden keskimääräiseen ikäluokkaan korkeakoulualueittain vuonna 2012 ja 2020 (TK 2004)

Suurmetropolialue = Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso

Lounaisrannikko = Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pohjanmaa = Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Itä-Suomi = Etelä- Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

slide8

Ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteenlaskettu nykyinen koulutustarjonta (am 2003, amk 2004 ja yo 2003) suhteessa vuosien 2012 ja 2020 16-21 -vuotiaiden keskimääräiseen ikäluokkaan eräissä maakunnissa(TK 2004-2040)HM

koulutustarjonta 2007 2009 nuorten koulutus
Koulutustarjonta 2007-2009 Nuorten koulutus
 • Mitoitus kolmeksi vuodeksi
 • Vuoden 2007 tarjonta säilyy vuoden 2008 tasolla
 • Vuosille 2008-2009 amk:n kanssa sovitaan 10 % pienemmästä aloituspaikkamäärästä vuoteen 2007 verrattuna
 • Ammattikorkeakoulu kohdentaa tarjouksessaan aloituspaikat koulutusaloille
koulutustarjonta 2007 2009 nuorten koulutus1
Koulutustarjonta 2007-2009...Nuorten koulutus
 • Vapautuvia aloituspaikkoja käytetään uudelleenkohdentamiseen ottaen huomioon:

- ikäluokkakehitys

- rakenteellisen kehittäminen

- KESU:n tarkistaminen

 • Aloituspaikkojen kohdentamisesta sovitaan vuosien 2008 ja 2009 lisäpöytäkirjoissa
 • Kohdentamisen periaatteista keskustellaan eri tilaisuuksissa vuoden 2006 aikana
koulutustarjonta 2007 2009 aikuiskoulutus
Koulutustarjonta 2007-2009...Aikuiskoulutus
 • Ylempien amk-tutkintojen aloittaneista sovitaan vuodelle 2007 osana aikuiskoulutuksen opiskelijamäärää
 • Keskusteltavaksi ehdotus aikuiskoulutuksen liikkuvaksi kapasiteetiksi koulutukseen, jota amk:lla ei itsellään ole ja jota tarvitaan alueen kehittämiseksi

- pieni määrä aikuiskoulutuspaikkoja niiltä amk:lta, joilla on keskimääräistä enemmän tätä koulutusta

koulutustarjonta 2007 2009
Koulutustarjonta 2007-2009
 • Kehittämissuunnitelman vuoden 2008 tavoitteiden mahdollinen tarkistaminen
  • koulutustarjonta 2012 projektin esitys OPM:lle 30.11.2005
 • Mikäli tarkistustarvetta on, asia viedään valtioneuvostoon
  • valtioneuvoston päätös tammikuussa
 • Ammattikorkeakoulukohtaiset kysymykset sovitaan vuosia 2007-2009 koskevissa tavoitesopimuksissa
kehitt mistavoitteet
Kehittämistavoitteet
 • Kehittämistavoitteet ovat ammattikorkeakoululain mukaiset tehtävät + kansainvälistyminen ja opettajankoulutus
 • Mitä yksittäinen ammattikorkeakoulut tekee opetuksen kehittämisen, tutkimus- ja kehitystyön, alueellisen kehittämisen ja työelämäyhteistyön, kansainvälistymisen sekä opettajankoulutuksen suhteen
voimavarat
Voimavarat
 • Hankerahoitus

→ Laskennallisesti koko sopimuskaudeksi: t&k:n toimintaedellytykset, virtuaaliamk:n portaalin opiskelijamaksut, virtuaaliopintojen pedagogiikan kehittäminen (opettajakorkea-koulut), kansainvälinen harjoittelu

→ Kehittämisverkostot ja yhteistyöverkostot

→ Vuosittain päätettävät erillishankkeet:

1) aluekehityshankkeet 2) koulutuksen kehittämishankkeet 3) esteettömän opiskelun hankkeet

voimavarat1
Voimavarat...
 • Tuloksellisuusrahoitus
  • tuloksellisuuden perusteella osoitettavat määrärahat samalla tasolla kuin tällä sopimuskaudella
  • vuonna 2007 välivuosi KKA:n arvioinneissa
  • ehdotetaan, että säästyvä 1,5 milj. € käytetään T&K perusedellytyksien vahvistamiseen