mezin rodn vztahy mgr luk vac k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík - PowerPoint PPT Presentation


 • 313 Views
 • Uploaded on

Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík. 6. přednáška 14.11.2013 Válka a řešení konfliktů v MV. Řešení konfliktů v MV. Samotný Výzkum míru až od 50.let 20.st. (Peace Research) jako sub-disciplína MV Reakce na Studenou válku Cíl - naprosté odstranění války Kontrola a řešení konfliktů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík' - saima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mezin rodn vztahy mgr luk vac k

Mezinárodní vztahy Mgr. Lukáš Vacík

6. přednáška 14.11.2013

Válka a řešení konfliktů v MV

e en konflikt v mv
Řešení konfliktů v MV
 • Samotný Výzkum míru až od 50.let 20.st. (Peace Research) jako sub-disciplína MV
  • Reakce na Studenou válku
  • Cíl - naprosté odstranění války
 • Kontrola a řešení konfliktů
  • 60.léta (USA)
 • Propojení obou oborů – Výzkum míru a konfliktů „Conflict Resolution“
e en konflikt v mv1
Řešení konfliktů v MV
 • 1966 – založení Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
  • První státní institut pro zkoumání míru a konfliktů
  • Každý rok – významná ročenka
  • Světové renomé
 • 1970´s-rozmach institutů v západním světě
e en konflikt v mv2
Řešení konfliktů v MV
 • 70. léta – konflikt SEVER x JIH
  • Nový fenomén
  • Asymetrické konflikty, konflikty zájmů
  • Redefinice základních pojmů
 • Období détente – přelom 1970´s a 1980´s
  • Plány strategické obranné iniciativy
  • Návrat ke starým tématům
   • Podmínky zabránění konfliktu, příčiny války, definice zbrojení
e en konflikt v mv3
Řešení konfliktů v MV
 • Konec bipolární konfrontace
  • Nová témata – vývojová dynamika, enviromentální konflikty, společenské procesy
  • Koncept bezpečnosti – redefinice
   • Do 1990´s – vojensko-politická bezpečnost
   • Po 1990´s – ekologická, sociální, ekonomická bezpečnost
   • Pojem sekuritizace – Ole Weaver, Burry Buzan
konflikt a jeho definice
Konflikt a jeho definice
 • Definovat konflikt je velmi složité a komplexní
 • „Konflikt je sociální skutečnost, kdy proti sobě stojí nejméně 2 strany mající odlišný pohled na určitou skutečnost a fakt….“ (Waisová)
 • Užší vymezení: „střet překrývajících se zájmů v oblasti národních hodnot a témat…“ (Pfetsch, Rohloff)
konflikt a jeho definice1
Konflikt a jeho definice
 • Každý konflikt musí mít:
  • Trvání a hloubku
  • Průběh mezi nejméně 2 stranami
  • Rozhodnutí aktérů prosadit svůj zájem
 • Alespoň 1 strana by měla být stát
  • Platí to dnes ???
n stroje v pr b hu konfliktu
Nástroje v průběhu konfliktu
 • Vyjednávání
 • Autoritativní rozhodování
 • Hrozba
 • Nátlak
 • Pasivní nebo aktivní ukončení
 • Použití násilí (války)
konflikt a jeho definice2
Konflikt a jeho definice
 • Konflikty vznikají v době míru i války
 • Konflikt není podmínkou války
  • mění se ve válku díky jednání zúčastněných stran
druhy konflikt
Druhy konfliktů
 • Vnitřní konflikt
 • Mezinárodní konflikt
 • Mezistupeň obou úrovní
vnit n konflikt
Vnitřní konflikt
 • Nevládní / opoziční skupina se postaví proti vládě
 • Vztahuje se k vládě či ústředním mocím
 • Minimální podíl vnější pomoci
  • X zapojení vnějších sil
mezin rodn konflikt
Mezinárodní konflikt
 • Stojí proti sobě nejméně 2 státy
 • Velmi často i spor s hnutími za národní nezávislost – příklad ???
mezistupe vnit n ho a mezin rodn ho konfliktu
Mezistupeň vnitřního a mezinárodního konfliktu
 • Vnitřní konflikt nabývá mezinárodní podtext:
  • Zahraniční vojenská pomoc
  • Zahraniční podpora jedné strany
  • Přenesené tématu konfliktu do jiné země
  • Intervence cizího státu
prevence a management a e en konflikt
Prevence a management a řešení konfliktů
 • Podíl celé řady aktérů MPS:
  • OSN
  • Regionální MO
  • Státy
  • Skupiny států
  • Jedinci
  • NGO´s
preventivn vojensk n stroje
Preventivní vojenské nástroje
 • Politiky odstrašení
 • Bezpečnostní garance
 • Udržení či obnovení lokální či regionální rovnováhy sil
 • Hrozba / demonstrace použití síly
preventivn nevojensk n stroje
Preventivní nevojenské nástroje
 • Omezení použití síly
 • Režimy kontroly zbrojení
 • Opatření podporující důvěru
 • Dohody o neútočení
 • Peacekeepingové síly
 • Demilitarizované zóny, mírové zóny
 • Zbrojní embarga, blokády
 • Podpora spolupráce armád
 • Vyjednávání
 • Varování
diplomatick iniciativy a n stroje
Diplomatické iniciativy a nástroje
 • Arbitráž
 • Smírčí řízení
 • Vyšetřovací komise
 • Dobré služby
 • Inspekce
 • Soudní řízení
 • Preventivní diplomacie
 • Mediace
preventivn diplomacie
Preventivní diplomacie
 • Multilaterální vztahy, kde žádný aktér nemá výhradní možnost zasahovat do prevence a řešení konfliktů
 • Široká paleta účastníků
  • IGO´s
  • NGO´s
  • Státy
  • Jedinci
 • Regionální aspekt je klíčový
udr en m ru peacekeeping
Udržení míru - peacekeeping
 • Koncept PEACEKEEPINGu
 • Použití neutrální vojenské (nebo civilní) síly k pomoci jednotlivým stranám sporu v prevenci, managementu a řešení konfliktu
 • Pod mandátem MO (OSN)
 • Použití síly pouze na sebeobranu
 • K operace nutný souhlas všech stran konfliktu
 • Není definován v Chartě OSN
pozorov n voleb
Pozorování voleb
 • Rozkvět především po rozpadu bipolárního uspořádání
 • Pozorovatelské volební mise – v rizikových oblastech (demokratický deficit)
 • Vyslání na základě žádosti dané země
 • Organizace a transparentnost voleb
 • OSN, OBSE
dimenze konfliktu
Dimenze konfliktu
 • Válka
 • Krize
 • Nestabilní mír
 • Stabilní mír
 • Trvalý mír
v lka
Válka
 • Ozbrojené střetnutí
 • Trvalý charakter
 • Mezi organizovanými ozbrojenými silami
 • Různé formy:
  • Anarchie
  • Dlouhodobá
  • Horká
 • Minimálně 1 000 obětí
 • Příklady ???
krize
Krize
 • Konfrontace a nedorozumění mezi aktéry
 • Aktéři mobilizují své ozbrojené síly
 • Vstup do střetu za určitých okolností
 • Omezené střety mezi protivníky
 • Silové konfrontace
 • Příklad ???
nestabiln m r
Nestabilní mír
 • Negativní mír
 • Rozpory se zvětšují – pravděpodobnost konfliktu je malá
 • Nepřátelé – nepoužijí sílu
 • Hrozba deterence
 • Rovnováha sil
 • Role preventivní diplomacie
 • Příklad ???
stabiln m r
Stabilní mír
 • Studený mír
 • Určitá komunikace a spolupráce – cílem je udržet stabilitu aktérů
 • Bez vojenské spolupráce
 • Konflikty bez použití síly
 • Předvídatelné chování aktérů
 • Příklad ???
trval m r
Trvalý mír
 • Pozitivní mír
 • Vyspělé vztahy a kooperace aktérů
 • Možný vznik vojenské aliance proti společným hrozbám
 • Sdílení hodnot, cílů a institucí
 • Mírové řešení sporů
 • Příklad ???
konflikt v chod z pad

Konflikt Východ - Západ

vs.

Studená válka

konflikt v chod z pad1
Konflikt Východ - Západ
 • Určoval 45 let strukturu MPS
 • Konflikt Východ – Západ X Studená válka
  • Odlišnost pojmů
 • Konflikt Východ – Západ
  • Celé období bipolární konfrontace
 • Studená válka
  • 1947/48 - 1953
vznik konfliktu
Vznik konfliktu
 • Neslučitelné tendence demokratického kapitalistického uspořádání X komunistické uspořádání
 • Vznik mocenských konkurentů v MPS
  • Včetně vlastních vnitřního uspořádání
 • Příčiny již mnohem dříve
  • Přelom 19. a 20. st.
v voj konfliktu
Vývoj konfliktu
 • 2 vítězné velmoci po 2.sv.v.-USA a SSSR
  • Moc v Evropě především pro SSSR
  • Moc globálně především pro USA – jaderný monopol
 • Rozdílné tendence byly mezi oběma velmocemi po celou dobu
  • Pouze po dobu 2.sv.v. potlačeny kvůli boji proti společnému nepříteli
 • Založení OSN – převaha USA a kooperační tendence
v voj konfliktu1
Vývoj konfliktu
 • SSSR měl 2 možnosti:
  • Spolupráce s USA jako za války
  • Unilaterální posílení vlastní moci
 • SSSR začal posilovat vlastní moc
 • Reakce USA – zadržování SSSR moci
  • Trumanova doktrína
  • Založení NATO (1949)
  • Vznik komunistické Číny – ohrožení zájmů USA a Evropy
v voj konfliktu2
Vývoj konfliktu
 • Posílení vnitřní i vnější moci SSSR po 2.s.v.
  • Sovětizace Střední Evropy
  • Průmysl
  • Export moci – rozdělené Německo
 • Problematika Německa – každá velmoc řeší sama
 • Odmítnutí Marschallova plánu (1948)
v voj konfliktu3
Vývoj konfliktu
 • Válka v Koreji 1950-1953
  • Šíření komunismu – reakce USA (zadržování)
 • Vstup SRN do NATO (1955)
 • Vznik Varšavského paktu
 • → Definitivní rozdělení Evropy aliancemi a proti-aliancemi
 • Vznik aliančního bipolárního uspořádání – stabilní situace
v voj konfliktu4
Vývoj konfliktu
 • 2. Berlínské krize 1958-61
 • Karibská krize (1962)
  • Enormní eskalace konfliktu
  • Téměř až jaderná konfrontace
  • Umístění SSSR raket na Kubě
  • Reakce USA – prezident Kennedy
  • SSSR stáhnul rakety
 • Ani jedna strana není schopna riskovat přímé nukleární zaútočení
 • Přímá telefonní linka Moskva-Washington
v voj konfliktu5
Vývoj konfliktu
 • 60.léta – strategická stabilita
 • Rovnováha moci = rovnováha odstrašení
  • USA strategie hromadné odvety (massive retaliation)
  • USA strategie pružné odpovědi (flexible response)
  • Symetrické ohrožení – vzájemně zajištěného zničení MAD (mutually assured destruction)
v voj konfliktu6
Vývoj konfliktu
 • 70.léta v Evropě – období détente
  • Uvolnění vztahů
  • Svolání celoevropské konference Vars.smlouvy a NATO
  • Podepsání dokumentu KBSE – založení Konference o bezpečnosti a stabilitě v Evropě (Helsinky 1975)
  • USA a Čína – sbližování – „pingpongová diplomacie“
  • Ukončení války ve Vietnamu
  • Podpis SALT I (Strategic Arm Limitation Talks)-snížení počtu jaderných zbraní
  • Krize uvolňování na konci 70. let
v voj konfliktu7
Vývoj konfliktu
 • Brežněvova doktrína
  • Omezení suverenity satelitních států v zájmu SSSR
 • Socialistický internacionalismus
 • Nová USA administrativa – R. Regan (1981)
  • SSSR jako „impérium zla“
  • Soutěž ve zbrojení se SSSR (ten není schopen)
  • Rozmisťování nových US raket Pershing II v Evropě
  • Nová US Strategická obranná iniciativa SDI (Strategic Defence Iniciative)
 • Carterova doktrína (oblast Perského zálivu)
  • Životní zájmy USA
  • Sblížení s Čínou – strategický partner pro US v Asii
ukon en konfliktu
Ukončení konfliktu
 • Nástup M.Gorbačova jako GT KSSS (1985)
  • SSSR má 2 možnosti-pokračování konfliktu X kooperace
 • Tzv. nové myšlení SSSR
  • Spolupráce se Západem
  • Velmi podobný náhled na hodnoty jako na západě
 • Začátek odzbrojování – START (Strategic Arms Control Reduction Talks)
ukon en konfliktu1
Ukončení konfliktu
 • Mnohem lepší situace než détente
 • Integrační metody do všech oblastí vzájemných vztahů USA-SSSR
 • Noví aktéři MPS
  • EU
  • Státy NATO
  • BRIC
izraelsko palestinsk konflikt

Izraelsko-Palestinský konflikt

Od svého vzniku po současnost

historick v voj
Historický vývoj
 • Svatá země – křesťané, židé
 • Židovské království
 • Mnohé útoky (Asyřané, Babylonci, Peršané, Řekové i Římané)
 • Od 7.st. Zejména islámské území (Umajjovci, Abássovci)
 • Středověk – křížové výpravy
 • Od r. 1516 až do 20. st. Osmanská říše
sionismus
Sionismus
 • Politické hnutí / ideologie
 • Požadavek na návrat do Svaté země a vytvoření židovského státu
 • Theodor Herzl (19.st.)
  • Hlavní představitel
  • dílo: „Židovský stát“
os dlen zem
Osídlení území
 • 1.sv. válka – zánik Osmanské říše
 • 1917 - Belfourova deklarace – britský závazek za podporu vzniku samotného židovského státu
 • 1918 – 1948 – území je součástí Velké Británie – Britský mandát Palestina
  • 1939 – Bílá kniha – závazek na vznik samostatného palestinského státu
 • Alija
  • masivní židovské přistěhovatelství z celého světa
obdob 1945 1948
Období 1945 - 1948
 • VB se vzdává svého mandátu
 • Židé XX Palestinci si dělají nárok na území pro sebe
 • Role holocaustu a odkaz 2.sv.v. (6. mil. zavražděných židů)
vznik st tu izrael
Vznik státu Izrael
 • 29.11.1947 – OSN rozděluje území:
  • Arabská část
  • Židovská část
  • Jeruzalém – pod správou OSN
 • Židé souhlasí XX Liga arabských států NE
 • 14.5.1948 – vyhlášení státu IZRAEL
 • 15.5.1948 – První Palestinská válka
  • Izrael odrazil útok
  • Příměří
  • Rozšíření židovského území
vznik st tu izrael1
Vznik státu Izrael
 • USA - Začátek podpory a spojenectví s Izraelem
 • SSSR
  • antisemitismus
  • Podpora arabským státům (zbrojní, finance)
 • Problematická témata:
  • Ropa
  • Přístup k moři
  • Všichni sousední státy Izraele jsou arabské
  • Mezinárodní úznaní
  • Masivní budování izraelské armády
  • Golanské výšiny – strategické území v regionu
 • 1964 – vznik Organizace na osvobození Palestiny (OOP)
estidenn v lka 1967
Šestidenní válka (1967)
 • Uzavření Tiranské úžiny
  • Aliance Egypt, Sýrie, Jordánsko
  • Izrael bez mezinárodní podpory
 • 5.6. - Izrael zaútočil na Egypt
  • Drtivá porážka Egypta
 • 10.6. – Izrael ukončuje operace a získává:
  • Východní Jeruzalém
  • Západní břeh
  • Pásmo Gazy
  • Golanské výšiny
  • Sinajský poloostrov
jomkipursk v lka 1973
Jomkipurská válka (1973)
 • Útok Egypta (Suez) a Sýrie (Golanské v.) – podpora SSSR
 • Izrael vyčkával – neútočil jako první – podpora USA
 • Za 18 dní zvítězil Izrael za cenu mnoha ztrát
 • 1977 – návrat Sinajského poloostrova Egyptu
libanon
Libanon
 • 1978 – obsazení jižního Libanonu Izraelem (proti OOP)
 • 1982 – První Libanonská válka
 • 2006 – Druhá Libanonská válka (proti Hizballáh)
intif dy
Intifády
 • = „Arabská povstání“
 • Hlavní role OOP a Hamás
 • 1. intifáda – 1988 – 1993
 • 2. Intifáda – 2000 – 2006
 • Porušování veřejného pořádku, demonstrace, generální stávky, bojkoty, násilné projevy (barikády, házení kamenů, požáry)
 • Teroristické akce
 • Sebevražedné atentáty
 • Ostřelování Izreale
 • Blokády (pobřeží)
 • Role médií
 • Vnitřní rozkol na palestinské straně (Hamás XX Fatáh)
m rov proces
Mírový proces
 • 1993 – Dohoda z Osla
  • Ustanovení palestinské samosprávy na Z.Břehu a v Gaze – odpor radikálů na obou stranách – vražda J. Rabina
 • 2000 – Summit v Camp Davidu
  • Izrael (E.Barak) nabízí plán na vytvoření Palestinské autonomie – J. Arafat odmítá
 • 2005 – Jednostranné stažení z Gazy (Šaron)
  • ozbrojený konflikt v Gaze (2008)
sou asn sporn ot zky
Současné sporné otázky
 • Statut Jeruzaléma
  • Židovské posvátné město + hlavní město Izraele
  • Palestinské posvátné město + hlavní město Palestinského území
 • Uprchlíci
  • Palestinci vyhnaní z izraelských území
 • Bezpečnost Izraele xx Palestinských území
  • Vzájemné ostřelování raketami
  • Teroristické útoky
 • Zajatci a vězni
  • Velké množství na izraelské straně
 • Hranice
  • Zabírání území
  • Stavba osad na sporných územích (Západní břeh)
sou asn izrael
Současný Izrael
 • Prezident – Šimon Peres
 • Premiér – Benjamin Netanjahu
  • Pravicová strana Likud
  • Liberální strana Kadima
 • 7,7 mil. obyvatel
sou asn palestinsk n rodn samospr va
Současná Palestinská národní samospráva
 • FATAH 2/3 hlasů
  • Majoritní palestinská politická strana
  • „Palestinské liberální hnutí“
  • Součást OOP
  • Levicově orientovaná
  • V minulosti mnoho teroristických útoků
  • Založená J.Arafatem
  • Působí na Západním Břehu
  • Dnes - Mahmoud Abbas
 • HAMÁS 1/3 hlasů
  • Palestinští sunnitští islamisté
  • „Islamistické hnutí odporu“
  • Působí v Pásmu Gazy
  • Spojenectví s „Muslimským bratrstvem“
seznam konflikt
Seznam konfliktů
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_v%C3%A1lek