EKOLOGIE
Download
1 / 29

EKOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 349 Views
 • Uploaded on

EKOLOGIE. EKOLOGIE. věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem oikos – obydlí logos – nauka,věda definici pojmu ekologie vymyslel r. 1866 Ernst Haeckel ekologie obecná speciální. podle úrovně, na níž jsou vztahy studovány:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKOLOGIE' - mab


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

EKOLOGIE

 • věda o vztahu mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem

 • oikos – obydlí logos – nauka,věda

 • definici pojmu ekologie vymyslel r. 1866 Ernst Haeckel

 • ekologie obecná

 • speciální
Ekologická valence

 • rozmezí podmínek, v nichž je organismus schopen existovat


stenoekní druh druh vázaný na úzce vymezené podmínky existence (s úzkou ekologickou valencí)

euryekní druh druh snášející podmínky prostředí ve velkém rozsahu (se širokou ekologickou valencí)


Euryekní druh

zmije obecná


Stenoekní druh

 • často jejich přítomnost poukazuje na nějaký faktor prostředí, jehož přítomnost indikují = bioindikátory

rak říční

kopřiva dvoudomá


Ekologická nika

 • n-rozměrný prostor, daný podmínkami prostředí, v nichž je určitý druh schopný přežívat a uchovávat populaci


Areál

 • každý druh na Zemi obývá jen určité území, podle své ekologické valence = areál

areál výskytu bizona

areál výskytu velblouda a lamy


Stanoviště - biotop

 • každý organismus žije v přírodě v určitém prostředí, které mu poskytuje ty nejlepší podmínky pro život = stanoviště (biotop)

 • typy biotopů

 • vodní toky a nádrže

 • mokřady a pobřežní vegetace

 • prameniště a rašeliniště

 • skály, sutě a jeskyně

 • lesy

 • křoviny a další ...


Naleziště druhu

 • biotop, ve kterém byl již výskyt určitého druhu konkrétně prokázán

 • např. nalezištěm (lokalitou) výskytu druhu tučnice česká (Pinguicula bohemica) je mokřadní louka u České lípy v ČR


Kosmopolitní druh

 • druh vyskytující se všude na Zemi, kromě nehostinných oblastí na pólech

 • např. některé druhy mikroorganismů, ptáků, plazů


Orlovec říční (Pandion haliaëtus)


Ekotypy

 • adaptací na různé podmínky (např. vlivem geografické pozice) se v rámci jednoho druhu rozlišují odlišné formy = ekotypy


Endemit

 • druh, který žije pouze na jediném místě na Zemi


tučnice česká (Pinguicula bohemica)

- endemit ČR


relikt zbývající populace druhu, jež se vyskytoval dříve na velké části území např. Eurasie a dnes se vyskytuje už jen v malém areálu např. ve střední Evropě

glaciální relikt zbývající populace druhu, jež zůstal v určitém území jako pozůstatek populace, jež tu byla rozšířena během doby ledové (glaciálu)


Ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)

- glaciální relikt


Autochtonní druh

druh, který je na daném území (např. v ČR) původní

třemdava bílá


Allochtonní druh

druh, který je na daném území nepůvodní, zavlečený z jiné části Země

netýkavka malokvětá


Synantropní druh

 • druh doprovázející člověka, vázaný způsobem života na lidská sídla a jejich okolí

mravenec faraón

peťour maloúborný


jedinec

populace

společenstvo

ekosystémEkoton

 • přechodné společenstvo organismů na hranici dvou ekosystémů

 • zpravidla se zde vyskytují druhy obou ekosystémů společně, proto je ekoton vždy druhově velmi bohatý

 • např. ekoton na hranici lesa a louky, ekoton porostů břehové vegetace na rozhraní rybníka a loukyOrganismus a prostředí

 • každý organismus může žít pouze v prostředí, které odpovídá jeho ekologické valenci tzn. všechny podmínky prostředí musí být organismus schopný přežít

 • podmínky prostředíabiotické (sluneční záření, teplota...)

 • biotické (souhrn vlivů ostatních organismů na život jedince)


Abiotické podmínky prostředí

 • sluneční záření

 • teplota prostředí

 • voda

 • půda

 • atmosféra


ad