Valodu intelekta tehnolo iju centrs
Download
1 / 12

Valodu krasts - PowerPoint PPT Presentation


  • 226 Views
  • Uploaded on

Valodu intelekta tehnoloģiju centrs. Valodu krasts. Iniciatīva. Ideja, kas paredz Latvijā izveidot unikālu valodu intelekta tehnoloģiju centru “Valodu krasts”, tapusi pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Valodu krasts' - sailor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Iniciat va
Iniciatīva

Ideja, kas paredz Latvijā izveidot unikālu valodu intelekta tehnoloģiju centru “Valodu krasts”, tapusi pēc Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciatīvas:

"Latvija ir spējīga radīt savus veiksmes stāstus, kas balstās uz zināšanām, ekspertīzi un pieredzi. Šis projekts ir ne tikai svarīgs no moderno tehnoloģiju viedokļa, bet arī no mazo valstu saglabāšanas, izkopšanas un ērtākas lietošanas ikdienā, izmantojot IT programmatūras. Arī turpmāk kā projekta aizbildnis rūpīgi sekošu līdzi projekta "Valodu krasts" īstenošanai".

(V.Zatlers)


Ideja
Ideja

  • globāla izcilības centra mazo valodu tehnoloģiju jomā izveide, apvienojot un koordinējot sadarbību starp pētniecības un izglītības iestādēm, digitālā satura organizācijām, informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem un citām saistītajām institūcijām valodu tehnoloģiju jomā


M r is
Mērķis

  • attīstot inovatīvus zinātniskos pētījumus un praktiskās izstrādnes, nodrošināt labāko iespējamo tehnoloģisko atbalstu latviešu un citu mazo valodu lietotājiem, ikdienā izmantojot dažādas IT un komunikāciju tehnoloģiju programmas, informācijas meklēšanas iespējas, kā arī automātiskās tulkošanas un tiešsaistes pakalpojumus interneta vidē


Idejas aktualit te
Idejas aktualitāte

►starptautiskā mērogā pieaugusi nepieciešamība tehnoloģiski attīstīt mazās valodas, lai samazinātu digitālo plaisu, kas izveidojusies starp lielo un mazo valodu grupām vēsturiskajā un tehnoloģiskās attīstības kontekstā

► Valodas tehnoloģiju attīstība noteikta kā viena no prioritātēm ES Pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 7. ietvarprogrammā un ES Konkurētspējas un inovāciju programmā


strauji pieaugusi nacionālo un starptautisko uzņēmumu interese par valodas un satura apstrādes tehnoloģiju iespējām balss apstrādes, meklēšanas, tulkošanas un citās jomās komercializācijas un produktu lokalizācijas vajadzībām


Pagaidām tirgus niša mazo valodu apstrādes tehnoloģiju jomā vēl ir relatīvi brīva – nepastāv vienots centrs, kas veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu mērogā….


T tad latvijai ir iesp ja
Tātad Latvijai ir iespēja… jomā vēl ir relatīvi brīva – nepastāv vienots centrs, kas veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu mērogā….

…ātri reaģējot

…uzņemoties iniciatīvu

…apvienojot esošos resursus un kompetenci

Radīt savu “veiksmes stāstu”!!!!!!


Centra uzdevumi
Centra uzdevumi jomā vēl ir relatīvi brīva – nepastāv vienots centrs, kas veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu mērogā….

►lietišķo pētījumu veikšana un tehnoloģiju pārneses nodrošināšana

►starptautiskās sadarbības attīstīšana un izstrādāto tehnoloģiju popularizēšana globālā mērogā

►pētniecības rezultātu ieviešana praktiskos risinājumos un komercializācijas nodrošināšana, piesaistot starptautiskus klientus un sadarbības partnerus


Galvenie darb bas virzieni
Galvenie darbības virzieni jomā vēl ir relatīvi brīva – nepastāv vienots centrs, kas veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu mērogā….

►automatizētā tulkošana

►terminoloģijas pārvaldība

►inteliģentās meklēšanas sistēmas

►cilvēka balss tehnoloģijas

►pareizrakstības pārbaudes tehnoloģijas

►digitālās bibliotēkas tehnoloģiju attīstība

►semantiskā informācijas pārvaldība


Projekta steno ana rad tu iesp ju
Projekta īstenošana radītu iespēju: jomā vēl ir relatīvi brīva – nepastāv vienots centrs, kas veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu mērogā….

►specializēties un ieņemt šobrīd vēl relatīvi brīvu nišu mazo valodu tehnoloģiju jomā globālā līmenī

►ražojot konkurētspējīgus produktus, gūt starptautisku atzinību augsto tehnoloģiju tirgū

►veidot pozitīvu valsts tēlu, kļūstot par uz zināšanām un inovācijām orientētas ekonomikas paraugu


jomā vēl ir relatīvi brīva – nepastāv vienots centrs, kas veicinātu, attīstītu un koordinētu šādu tehnoloģiju izstrādi un ražošanu starpvalstu mērogā….piesaistīt ievērojamas investīcijas valsts ekonomikai

►veicināt Latvijas IT kompāniju izaugsmes potenciālu starptautiskā līmenī

►nodrošināt pilnvērtīgu latviešu valodas lietošanu mūsdienu informācijas tehnoloģiju vidē