Bezpiecze stwo placu zabaw i gier
Download
1 / 16

BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER. PSSE w Kamieniu Pomorskim Antonina Kawecka 12.02.2010 r. Bezpieczeństwo. Dzieci i młodzież mają prawo, aby dorośli zapewnili im prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz bezpieczeństwo podczas zabawy i nauki zarówno

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER' - saddam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezpiecze stwo placu zabaw i gier

BEZPIECZEŃSTWO PLACU ZABAW I GIER

PSSE w Kamieniu Pomorskim Antonina Kawecka

12.02.2010 r.


Bezpiecze stwo
Bezpieczeństwo

Dzieci i młodzież mają prawo, aby

dorośli zapewnili im prawidłowy rozwój

psychofizyczny oraz bezpieczeństwo

podczas zabawy i nauki zarówno

w domu jak i w szkole oraz poza nią.


Akty prawne
Akty prawne

O zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny

w szkołach i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych mówi rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r.

Dz. U. 2003 r. nr 6, poz. 69


Akty prawne1
Akty prawne

§ 2 nakłada obowiązek na dyrektora zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce.

§ 3 ust 1 mówi o tym, że jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów


Akty prawne2
Akty prawne

§ 3 ust 2 odnosi się do ustaleń kontroli. Należy z przeprowadzonej kontroli sporządzić protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

Umożliwia to zapoznanie organu prowadzącego ze stanem bezpieczeństwa i możliwością podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków zabawy czy też nauki.


Akty prawne3
Akty prawne

§ 7 ust. 1 Teren szkoły i placówki ogradza się.

ust 3 Otwory kanalizacyjne, studzienki

i inne zagłębienia na terenie szkoły lub

placówki zakrywa się odpowiednimi

pokrywami lub trwale zabezpiecza się

w inny sposób


Akty prawne4
Akty prawne

§ 9 ust 2 Sprzęty, z których korzystają

osoby pozostające pod opieka szkoły lub

placówki, dostosowuje się do wymagań

ergonomii.

ust. 3 Szkoły i placówki nabywają

wyposażenie posiadające odpowiednie

atesty lub certyfikaty.


Akty prawne5
Akty prawne

§ 13 Niedopuszczalne jest prowadzenie

jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej

do tego osoby.

§ 19 ust 1 Jeżeli pomieszczenie lub inne

miejsce, w którym mają być prowadzone

zajęcia lub stan znajdującego się w nim

wyposażenia stwarza zagrożenie dla

bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest

rozpoczęcie zajęć.


Akty prawne6
Akty prawne

§ 19 ust. 2 Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub palcówki


Akty prawne7
Akty prawne

Warunki w jakich prowadzone są zajęcia sportowe opisane są w § 31:

Ust. 3 ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,

Ust. 4 bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.

Ust. 5 stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami


Akty prawne8
Akty prawne

Ust. 6 w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego


Bezpiecze stwo1
Bezpieczeństwo

Przytoczone przepisy nakładają obowiązek na dyrektorów wyposażenia szkół, placówek w sprzęt bezpieczny, odpowiadający wymaganiom norm oraz obowiązek żądania od producenta lub dostawcy właściwego, udokumentowanego certyfikatem – wyrobu bezpiecznego, dobrej jakości.


Bezpiecze stwo2
Bezpieczeństwo

Wyroby użytkowane przez dzieci i młodzież szkolną nie mogą stanowić bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa przedszkolaków/ uczniów, zdrowia, a nawet ich życia.


Bezpiecze stwo3
Bezpieczeństwo

Jeżeli wyroby te nie spełniają wymagań zawartych we właściwych normach w zakresie wytrzymałości konstrukcji, swobodnego upadku, odpowiednich stref bezpieczeństwa zakleszczeń, pułapek itp. stwarzają poważne zagrożenie zdrowia a nawet życia – o których użytkownicy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy.


Bezpiecze stwo4
Bezpieczeństwo

Administratorzy/zarządcy/gospodarze

placów zabaw, boisk powinny ściśle przestrzegać wskazówek i zaleceń zawartych

w instrukcji użytkowania i konserwacji

urządzeń rekreacyjno-sportowych, dostarczanej przez producentów, a ci powinni

opracować instrukcje zgodnie z wymaganiami norm, śledząc na bieżąco przepisy i ewentualne zmiany wymagań we właściwych aktach

prawnych i dokumentach normatywnych


Koniec
KONIEC

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


ad