BHP Konferencja - PowerPoint PPT Presentation

larya
bhp konferencja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BHP Konferencja PowerPoint Presentation
Download Presentation
BHP Konferencja

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
147 Views
Download Presentation

BHP Konferencja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BHPKonferencja Wrocław Listopad28-29 2007 Szczególne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy w zakładzie CargillAgata Pernak

 2. Procedura wprowadzenia nowych firm OZPP dokument Podstawowe zasady Najlepsze praktyki Nauka Osiągnięcia Bezpieczeństwo pracyDla prac DUR i Inwestycji

 3. W okresie bumu budowlanego na rynku jest duży problem w wyborem dobrych firm wykonawczych Zasady bezpieczeństwa są załączane do każdego kontraktu zawieranego z firmami zewnętrznymi Rozmowa z Wykonawcami, wprowadzająca do tematyki BHP, oraz przedstawienie wymogów BHP firmy Cargill przed podpisanie kontraktu Selekcja firm wykonawczych

 4. Audity bezpieczeństwa dla nowych Wykonawców Pre-mobilization meeting – 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac PierwszeOZPPpod nadzoremkoordynatora ds. bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem prac kontrola stanu narzędzi, urządzeń, rusztowań oraz drabin W czasie prowadzenia prac naszych wykonawcówprowadzone są: Codzienne obserwacje ich prac, Cotygodniowe inspekcje stanowisk pracy, monitoring za pomocą kamery wideo Codzienneweryfikacja bezpiecznego prowadzenia pracpodczasporannych spotkań Proces wprowadzenia nowej firmy wykonawczej

 5. Urządzenia dźwigowe Upadki z wysokości Spadające przedmioty Zagrożenia ze strony osób pracujących w pobliżu Utrzymanie porządku Warunki pogodowe Urządzenia elektryczne, możliwości porażenia prądem Inne Ocena Zagrożeń Poprzedzająca Pracę


 6. Część ankietowa Podpisy brygadzisty oraz wszystkich osób wykonujących zadanie Formularz OZPP

 7. Codziennaweryfikacja bezpiecznego prowadzenia robót na porannych spotkaniach

 8. Raz w tygodniu Dział projektowy, DUR i BHP są zaangażowane w przeprowadzanie inspekcji Inspekcje stanowisk pracyprzykładowy, cotygodniowy formularz

 9. Wiele firm wykonawczych nie posiada osób wykwalifikowanych do montażu rusztowań Została wynajęta firma specjalizująca się w montażu rusztowań Dokładna specyfikacja wymogów dotyczących rusztowań Prace z użyciem rusztowań

 10. Unikamy tego typu konstrukcji

 11. Ogólny problem utrzymania porządku prze firmy Wykonawcze W razie potrzeb wynajmujemy firmy sprzątające i kosztem sprzątania obciążamy naszych Wykonawców Utrzymanie porządku

 12. Certyfikowany analizator oddechu został zakupiony Akcje „trzeźwość” są przeprowadzane regularnie Problem z alkoholem

 13. Poduchy są układane na około samochodów Rozładunek Elementów Bez zabezpieczenia Miękkie poduchy

 14. Wiatr jest częstym problemem – podczas wietrznego dnia prędkość wiatru jest często sprawdzana W praktyce od 6-8m/s prace wysokościowe, z dźwigiem itp. są zatrzymywane Warunki Pogodowe

 15. Osiągnięcia:Państwowa Inspekcja Pracy wyróżniła Cargill, za wysiłek inwestycyjny