zalai bor t n a tud s n a piac n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac. Zalabér, 2007.06.27. Vállalkozási formák, alapítás, megszűnés, környezet. Gazdaság: anyagi létszféra Vállalat: a vállalkozás szervezeti kerete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zalai Borút: NŐ a tudás – NŐ a piac' - sachi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v llalkoz si form k alap t s megsz n s k rnyezet
Vállalkozási formák, alapítás, megszűnés, környezet
 • Gazdaság: anyagi létszféra
 • Vállalat: a vállalkozás szervezeti kerete
 • Üzleti vállalkozás: profitorientált, ületi tevékenységet folytat,fogyasztási igényeket elégít ki, önálló, piaci helyzetben van, kockázatot vállal,jogi-anyagi-erkölcsi felelősséget vállal
a gazdas g szerepl i
A gazdaság szereplői:
 • Háztartás
 • Vállalat
 • Nonprofit intézmények
 • Állam
a v llalkoz sok k rnyezete
A vállalkozások környezete
 • Természeti környezet
 • Társadalmi,politikai környezet
 • Állam: törvények, adók, szabályozás
 • Gazdasági, piaci környezet
v llalkoz si form k
Vállalkozási formák
 • Egyéni vállalkozás: belföldi,természetes személy, vállalkozási igazolvánnyal, (okmányiroda ), több telephely, több alkalmazott, bedolgozó, segítő családtag, személyes közreműködés, megszűnés ( visszaadás, visszavonás,)
 • Egyéni cég – átalalkulhat
v llalkoz si form k1
Vállalkozási formák
 • Törvényi háttér
 • Jogi személyiséggel rendelkező: KFT, Rt, Közös Vállalat
 • Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság: KKt, Bt
 • Alapítás: külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
folyt
Folyt.
 • Legalább két tag ( kft és rt kivétel)
 • Megszűnés: meghatározott idő eltelt, saját elhatározás, törlik a nyilvántartásból,
 • Felelősség: Korlátolt vagy korlátlan
 • Átalakulás: más társasággá, összeolvadhat, szétválhat
folyt1
Folyt.
 • Kkt
 • Bt: társasági szerződés, beltag ( felelőssége korlátlan), kültag: ( korlátozott felelősség )
 • Kft: törzstőke( ma 3 millió),apport, társasági szerződés, taggyűlés, stb.
 • Rt:20 millió, zártkörű-nyilvános, közgyűlés, stb
strat giai tervez s beruh z sok zleti tervez s
Stratégiai tervezés, beruházások üzleti tervezés
 • A tervezés 10 pontja:
 • Az ideális állapot ( hova szeretnénk elérni )
 • A létrehozandó értékes végtermékek
 • A fő célok((szándékok ))
 • Az indokok
 • Fortélyok, irányelvek, vezérfonalak, működési szabályok
 • Érintett területek, felelősség, érdekeltség, feltételek ( itt kell leírni a motiválást!!!)
folyt2
Folyt.
 • Mérőszámok- még a vevőelégedettség is!!
 • Projektek ( cselekedetsorok)
 • Programpontok ( részműveletek ) felelős, átfutási idő, határidő, költség, stb
 • Utasítások
a strat giai tervez s elvei
A stratégiai tervezés elvei

Stratégia: Ez maga a hadjárat!!!!

Elvek: - Ami jó, azt kell támogatni!(Innováció)

- tökéletes szervezet legyen

- Jó kapcsolatok vevővel – szállítóval – befektetőkkel – munkatársakkal, kompromisszumokkal

- „”romboló „”ember ne legyen a cégben!

- Erős ellenfelet „”elsöpörni””, vagy mást csinálni

beruh z s tervez s
Beruházás, tervezés

? Lehet –e a Jövőbe látni??

Befektetés és/vagy beruházás?

Mi a beruházás: a közeljövőben pénzt adunk ki valamilyen üzleti elképzelés megvalósítására, majd a távolabbi jövőben pénzbevételt remélünk!

Figyelni: Kiadások - bevételek tervezése!

Időtengely!

Tervváltozatok!

folyt3
Folyt.

Sajátosságok:

- kockázatok!

- állóeszközök mobilitása korlátozott ( ültetvény?)

- üzemeltetés, fenntartás, rekonstrukciós költségek,

- mezőgazdaság sajátosságai: állattenyésztés - növénytermesztés

zleti tervez s
Üzleti tervezés

Annak leírása, hogy hogyan képzeljük el a vállalkozásunkat a jövőben!

Kik használják:

 • Mi magunk
 • Bankok, hitelkérelemnél,
 • Pályázatoknál
 • Befektetők
 • Lobby célra
zleti terv r szei
Üzleti terv részei
 • A vállalkozás koncepciója: vállalkozás szerkezete, iparág, termék leírás, hogyan akarjuk sikeressé tenni a vállalkozást,
 • A piacról szóló rész, vásárlóelemzés, konkurencia elemzés,
 • Pénzügyi rész: pénzforgalmi megállapítások, mérlegek, mutatók

(( Formásan bekötve!!!! ))

zleti terv
Üzleti terv

? Milyen hosszú legyen az üzleti terv ?

változó, de optimálisan 15-20 oldal

? Kinek van szüksége üzleti tervre ?

csak annak nincs szüksége rá, aki nem vállalkozik, kezdőnek a kezdethez - megállapodott cég – ha segítséget keres,

folyt4
Folyt.

? Mikor van szükség az üzleti terv frissitésére?

 • Mikor új pénzügyi periódus kezdődik ( negyedév-év)
 • Hitelkérelem-befektetők
 • Jelentős piaci változás esetén
 • Új termék esetén
 • Vezetésváltozásnál
 • Egy küszöbérték átlépésnél ( új iroda, árbevétel küszöb, X-dik

dolgozó, )

- Régi az előző

informatika szerepe a v llalatir nyit sban
Informatika szerepe a vállalatirányitásban

Meg van a lehetőség és az igény is!

Vezetők informálása: aktuálisan – pontosan – teljességgel – tömören!

Piaci információk

Integrált rendszerek

kereskedelmi ismeretek
Kereskedelmi ismeretek

Fogalmak:

- Az áru hasznossága: elégedettség érzés

 • Az ár: arányos legyen a hasznossággal
 • Kereslet: fizetőképes szükséglet
 • Jövedelem: eből tudja kielégíteni az előbbit
 • Fogyasztás: a termékek és szolgáltatások felhasználása szükségletkielégítés céljából
 • Kereskedelem: adás-vételek összessége ill. az a szervezet, amely ezt lebonyolítja,
folyt5
Folyt.
 • Áru: az a hasznos dolog, ami az adásvétel tárgya,
 • Készlet: a forgalom lebonyolítísához szükséges árumennyiség
 • Minőség: az áru használat szempontjából fontos tulajdonságainak összessége
 • Ár: egy termék vagy szolgáltatás tulajdonjogának megszerzéséért kért pénzmennyiség,
folyt6
Folyt.
 • Árleszállítás: forgalomnövelő, felesleges árukészlet felszámolása, likviditás segítése ((árháború))
 • Árdifferenciálás: különböző vevőknek különböző áron adjuk: felár, árengedmény, szállítási feltételek, stb…
 • Lélektani ár: 1000 helyett 999 Ft
marketing
Marketing

Folyamat, amelyben a válalat kielégíti a vevők igényeit, úgy hogy a nyereség az ő igényeit is kielégíti. Olyan piacközpontú termelési és értékesítési koncepció, amelynek célja a pici alkalmazkodás

Fejlődése:

 • Termelésorientáció: még nagyobb a kerséet, mint a kínálat,
folyt7
Folyt.
 • Termékorientáció: még nem éles a verseny, új termék a fontos
 • Értékesítési orientáció: kínálati túlsúly, fogyasztók befolyásolása, hatékony eladás,
 • Marketing orientáció: fogyasztói szempontok: azt kell termelni, amit a vevő igényel.
folyt8
Folyt.

Marketingkutatás

Adatgyűjtés, információgyűjtés, elemzés, közlés a vezetői döntésekhez

Fogyasztókutatás: család – háztartás

Piackutatás: Helyi piac – piaci részesedés

Márkakutatás: márkaválasztás, márka-piac

Vállalat-kutatás

Iparágkutatás

folyt9
Folyt.

Marketingstratégia:

 • Piacszegmentálás: célpiacok meghatározása
 • Piackutatás, piacelemzés
 • Célpiac kiválasztása
 • Versenystratégia megválasztása ( vezető –kihívó - követő – meghúzódó szerep)
folyt10
Folyt.

Marketing – Mix

Product Termék

Price Ár

Promotion Reklám, kommunikáció

Place Elosztás ( hely )

Publics Célcsoport

folyt11
Folyt.

Termékmarketing: minőség, termékjellemzők, választék, márkanév, csomagolás, méret, szolgáltatások, garanciák, visszavétel

Termékéletciklus: bevezetés – növekedés – érettség – hanyatlás

Árpolitika: katalógusár, engedmények, részletfizetés, hitelfeltételek, törlesztési idő

Célok: túlélés, profitmaximalizálás, árbevételmaximalizálás, forgalomnövelés, piaci részesedés, lefölözés.

folyt12
Folyt.

Kommunikációs politika:

Céljai:

 • A vállalat, a termék megismertetése a vásárlókkal,
 • Termékeladás
 • Új vevők szerzése,
 • Értékesítés költségeinek a csökkentése,
 • Vállalat hírnevének öregbítése
folyt13
Folyt.

Kommunikációs politika részei:

 • Reklámozás
 • Vásárlás ösztönzése
 • Személyes eladás
 • Közönségkapcsolatok – PR

Elosztás, értékesítési csatornák:nagy-és kisker

Célcsoport

kommunik ci s ismeretek
Kommunikációs ismeretek

Olyan interakció az emberek között,amelynek tartalma az informácó cseréje kommunikációs eszközök segítségével, jelek formájában.

Verbális: a nyelv(szóban és írásban)

Nem verbális:mimika, tekintet, vokális, gesztusok, érintés, testtartás, térközszabályozás, stb.

Üzleti kommunikáció: emberek között, ember és számítógép között, számítógépek között

folyt14
Folyt.

Kapcsolati viszonyok:

vállalaton belül: emberek között-csoporton belüli-kivülállókkal való kapcsolatok

Vállalaton kívül: tulajdonossal, szállítókkal,vevőkkel, adóhatósággal, társadalmi kapcsolatok(pl. mecenatúra)

Tárgyalási helyzet:

- üzleti tárgyalás, konfliktusok,

folyt15
Folyt.

Vokális kommunikáció – beszéd

Alapkövetemények: légzés, hangerő hangszín, érthetőség, hangsúly, hanglejtés, spontán beszéd,

Konfliktuskezelés:

Hogyan reagálunk azokra a helyzetekre, amikor valami nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk: kilépünk, kioktatunk, megsértődünk, elégtételt veszünk,tisztázzuk

folyt16
Folyt.

Kreatív konfliktuskezelés:

 • Keressünk válaszokat,
 • Tisztázzuk a probléma lényegét
 • Mit tanulhatunk az eseményekből
 • Lehetőségek

Erőszakmentes konfliktuskezelés

 • Meg kell tanulni legyőzni az erőszakot
 • Aktívan kell fellépni ellene
 • Stb…
folyt17
Folyt.

Konfliktuskezeő stratégiák

 • versengő: győztes-vesztes
 • Alkalmazkodó: segíti az ellenfelét
 • Elkerülő: kilép
 • Kompromisszumkereső: megegyezés
 • Problémamegoldó: együttműködés

Önismeret

munka gyi munkajogi ismeretek
Munkaügyi-munkajogi ismeretek

Munka Törvénykönyve

Munkaviszony: munkáltató-munkavállaló

Munkaszerződés határozatlan időre, írásban: alapbér, munkakör, munkavégzés helye

És: munkarend, bérfizetés napja, munkába lép, szabadság, felmondási idő, stb

Próbaidő 30 -90 nap

Munkaidő: napi – heti - havi

folyt18
Folyt.

Pihenőidő

Pihenőnap

Készenlét

Munkavégzés szabályai: egészséges, biztonságos munkavégzés

Szabadság

Szocális juttatások

Munkviszony megszüntetése

Felmondás

Végkielégítés