webquest n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
עשור ל WebQuest - גם בישראל PowerPoint Presentation
Download Presentation
עשור ל WebQuest - גם בישראל

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

עשור ל WebQuest - גם בישראל - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

מורים כמפתחי ומפיצי פעילויות מתוקשבות. עשור ל WebQuest - גם בישראל. מיקי רונן. טכנולוגיות למערכות למידה מכון טכנולוגי חולון. כנס צ'ייס, 2007. WebQuest : B. Dodge, T. March, 2005. מודל פדגוגי של פעילות חקר המבוססת על מידע הלקוח מהרשת (כולו או חלקו)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'עשור ל WebQuest - גם בישראל' - saber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
webquest

מורים כמפתחי ומפיצי פעילויות מתוקשבות

עשור ל WebQuest- גם בישראל

מיקי רונן

טכנולוגיות למערכות למידהמכון טכנולוגי חולון

כנס צ'ייס, 2007

slide2

WebQuest: B. Dodge, T. March, 2005

מודל פדגוגי של פעילות חקר המבוססת על מידע הלקוח מהרשת (כולו או חלקו)

מכוון לניצול יעיל של זמן הלמידה ומתמקד בשימושבמידעיותר מאשר בחיפושו..

לפיתוחרמותחשיבה גבוהות

לטיפוח יצירתיות

ותמיכה בלמידהשיתופית

בנוי סביב משימה אוטנטית, בת ביצוע

הכרוכה בעיבוד המידע (לא רק זיהויו וחזרה עליו)

slide3

Introduction to Art Webquest,

Muskingum College, Ohio

slide4

WebQuest Tasks Design Patterns

- Design תכנון

- Analysis ניתוח

Creative- יצירתי

Collaborative

Design

Behind /Beyond

the Book

Analyzing

for Bias

Commemorative

Concept

Clarification

Historical

Story

Compilation

Genre

Analysis

Meeting

of the Minds

Concrete

Design

On Trial

In the

Style of

Travel Plan

Parallel/

Simulated Diaries

Policy

Briefing

Teaching

to Learn

Travel Account

Decision- החלטה

Time

Capsule

- Predictionניבוי

Recommendation

Alternative

History

Exhibit

Comparative

Judgment

Persuasive

Message

Ballot

slide5

האתגר

שמישות

פדגוגיה

עיצוב מידע ומנשק

גורמי מוטיבציה

WebQuest

Model

סטנד. www

קונסטרוקטיביזם

תמיכה בלמידה

מידענות - מורה

למידה שיתופית

מידענות

slide6

עשור ל WebQuest

עשרות אלפי פעילויות בכל הנושאים והרמות

A Decade of WebQuests: A Retrospective

Lamb, A. & Teclehaimanot, B. (2005).In M. Orey, J. McClendon, & R. M. Branch, (Eds.). Educational mediaand technology yearbook, 30. Englewood, CO: Libraries Unlimited.

כמחצית הפעילויות שניתן למצוא ברשת אינן

עונות לקריטריונים המוגדרים במודל: אין בהן דרישה

לעיבוד וטרנספורמציה של מידע, ליצירת משמעויות

חדשות או ליישום במצבים חדשים March, 2003)).

slide7
פיתוח פעילויות חדשות

Locate and Evaluate WebQuests

אימוץ ושיפור תוצרים קיימים

slide8

Adapting and Enhancing Existing WebQuests

!

Detailed description: http://webquest.sdsu.edu/adapting/

webquest1
עשור ל WebQuest : מה בישראל ?

מאות פעילויות בעברית

שפותחו במסגרות שונות

מודל ה- WebQuest נכלל ברוב תוכניות הכשרת המורים בהוראה מתוקשבת

משאב לימודי להכרת עקרונות המודל הפדגוגי

אשרת בן זקן, רווית רוטנברג, יהודית גור, לינה קנבסקי, גבי ברג

סמינריון הוראה מתוקשבת, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת חיפה

בחינת פעילויות חקשרת שפורסמו בעברית בהקשר לאתגרים הכרוכים ביישום המודל ולמאפייני ההכשרה בנושא זה

slide10
המחקר

ניתוח מדגם (209) פעילויות חקרשתעל פי קריטריוני ההערכה המקובלים

מאפייני הכשרה בנושא חקרשת ראיונות עם מדגם (28) מנחים

slide11
תמצית ממצאים

עמידה בסטנדרטים המקובלים לפרסום חומרים ברשת

ומידע שיסייע למורים אחרים לעשות בהן שימוש תוך כיבוד זכויות היוצרים של המפתחים:

 • אין מידע על תאריך יצירה או עדכון (73%)
 • אין מידע המאפשר ליצור קשר עם המפתחים (%84)
 • לא מצוינת במפורש אוכלוסיית היעד של הפעילות (70%)
 • אין מדריך למורה (78%). אי אפשר לדעת האם יושמה או האם עברה בדיקה
 • או הערכה מעצבת כלשהי במסגרת הפיתוח עצמה.
slide12
ליקויים קריטיים

שאינם מאפשרים, או מקשים מאוד על שימוש

slide14
מנחי המדגם (28)

השתלמויות מורים וקורסים במכללות ואוניברסיטאות

השכלה

הכרות המנחה עם הנושא

כמה פעילויות WebQuest (באנגלית)מכיר ?

slide15

פיתוח חקרשת על ידי המנחים

 • סה"כ כ- 40 תוצרים מוצהרים מהם:
 • לצורך עבודה בביה"ס (% 80)
 • במסגרת קורס או כיוזמה אישית (% 20)

רוב התוצרים (%80) הועלו לרשתוהשאר נמצאים במחשבים מקומיים

slide16
היקף ההכשרות שביצעו מנחי המדגם

מספר תלמידים (> 2500)

מספר קורסים שהנחו

slide17
למה WebQuest

מדוע בחרת לכלול חקרשת בנושאים שאתה מלמד מורים ?

 • הארגון והמובנות של המודל, ברור למורה ולתלמיד ברמת התהליך
 • מעשיר ומגוון את ההוראה הרגילה
 • פדגוגיה עדכנית
 • שימוש מושכל במחשב
 • מתאים לכל גיל ולכל רמה
 • מעלה מוטיבציה
 • אינטגרטיבי
 • אותנטי
 • התאמת הנושא לאופי הקורס = הנושא הוכתב מראש
slide18

עיסוק בחקשרת בתוך ההשתלמויות

(מתוך סך המפגשים)

שילוב הערכה ופיתוח בהשתלמות – 60%

הערכה של עד 5 תוצרים

בדרך כלל תוצרי מחזורים קודמים

slide19

מהו חקרשת מוצלח ?

 • רעיון מעניין
 • מקורות מגוונים
 • תהליך ברור
 • קשר לת"ל
slide20

היבטים שעליהם שמים מנחים דגש

פדגוגיה: מודל פדגוגי ויתרונות, הגדרת מטרות,

הגדרת קהל יעד, חיבור לת"ל

תהליך: ברור ומובנה, שיש בו למידה שיתופית

קישורים: מהימנים

משימה: מעניינת וברורה, עם קונפליקט, אותנטית

תוצר: ברור ומשמעותי

slide21

קשיים וחסמיםבהכשרה

טכנולוגיה: מיומנויות טכנולוגיות מוגבלות של מורים

פדגוגיה: חיפוש אחר רעיונות מעניינים, חוסר ביצירתיות, קושי בחשיבה מסתעפת, התנתקות משיטה מוכרתושינוי תפקיד ממבצע ליוצר וממקור הידע למלווה, בניית מחוון, בניית מדריך למורה.

מוטיבציה: חוסר היענות מורים ליזום פיתוח הנתפש כתהליך קשה וארוך

יישום: קושי ביישום בכיתה

slide22

ליקויים שכיחים בתוצרים בעברית – לדעת המנחים

 • פעילויות שמוגדרות כחקרשתאך אינן דורשות חקר וחשיבה.
 • דפים ארוכים
 • מחוון חסר
 • משימה לא ברורה
 • מקורות רחבים מידי
 • קישורים לא פועלים
 • אין שיתופיות
 • אין מידענות