Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evidence Based werken….. Kwaliteitsvol werken ism uw kring KKBO 3 april 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evidence Based werken….. Kwaliteitsvol werken ism uw kring KKBO 3 april 2014

Evidence Based werken….. Kwaliteitsvol werken ism uw kring KKBO 3 april 2014

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Evidence Based werken….. Kwaliteitsvol werken ism uw kring KKBO 3 april 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evidence Based werken….. Kwaliteitsvol werken ism uw kring KKBO 3 april 2014

 2. Programma

 3. Hoe vul jij je (kinesitherapie)kennis aan ? via een abonnement op …….?

 4. Hoe vul jij je (kinesitherapie)kennis aan ? of via electronische weg op …….?

 5. Wat is Evidence-Based Medicin? EBM = geneeskunde op basis van bewijs Alle andere zorgverlenende beroepen gebruiken de term “Evidence-based practice (EBP)” vanwege hun meer praktische aard van de opleidingen en beroepen. Wat is Evidence-based practice ? = het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van wetenschappelijk onderbouwde literatuur om beslissingen te nemen voor individuele patiënten, rekening houdend met de wensen en de voorkeuren van de patiënt , beschikbare hulpmiddelen en eventuele omgevingsfactoren die de beslissing beïnvloeden.

 6. Evidence-based practice: Kritische bedenkingen • De afwezigheid van bewijs is geen bewijs voor de niet-werkzaamheid van een methode, … • want te nieuwe methode die nog te jong is om zichzelf wetenschappelijk te hebben kunnen bewijzen. • omdat bepaalde situaties & behandelvormen zich minder lenen voor statistisch onderzoek • Wetenschappelijke literatuur staat vol tegenstellingen!

 7. Heel wat kinesitherapeutische tests & behandelvormen lenen zich minder goed voor statistisch onderzoek • comorbiditeit • groot aantal behandelvormen en dito combinaties • ethische aspecten • Voor vele vragen binnen ons vakgebied zijn er nog geen wetenschappelijke antwoorden! • Persoonlijke “ingesteldheid” (overtuiging, visie) is doorslaggevend

 8. Gedachte nr 1: • “Mijn patiënten zijn tevreden , dus ik zal wel goed bezig zijn….” If you don’t doubt what you are doing once a week you are probably doing the wrong thing… Muir Gray

 9. Gedachte nr 2:“Onze opleiding garandeert toch de kwaliteit van ons handelen, onze vaardigheden en onze kennis?”

 10. Half of what you’ll learn in medical school will be shown to be either dead wrong or out-of-date within 5 years of your graduation; the trouble is that none of your teachers can tell you which half! Dr. Sydney Burwell, Dean of Harvard Medical School

 11. De klassieke vormen van educatie hebben niet het potentieel om ons snel genoeg op de hoogte te brengen van nieuwe inzichten

 12. Levenslang leren= een “must” voor iedereen !

 13. Gedachte nr 3: • “Dat opzoekwerk neemt veel te veel tijd in beslag , en dan weet ik nog niet of mijn gevonden artikels de “goede” zijn. • « Time limitation remains the biggest obstacle to evidence-based practice but clinicians should seek evidence from as high in the appropriate hierarchy of evidence as possible, and every clinical decision should be geared toward the particular circumstances of the patient .» Guyatt et al. Users’guide to the medical literature XXV. Evidence-based medicine: principles for applying the user’ guides to patient care.JAMA, september 13, 2000- Vol 284, N°10; 1290-96.

 14. Evidence-Based Practice is én blijft eenhulpmiddel in besliskunde Evidence 1 op 4 !!! Klinische Expertise Patiënt Omgevingsomstandigheden

 15. Alternatieven moeten mogelijk blijven

 16. …kan zeer pijnlijk zijn! Want het blindelings volgen van evidence…

 17. Programma

 18. De vijf stappen van EBP • Vertaal een probleem in een zoekvraag • Doorzoek wetenschappelijk onderbouwde literatuur • Beoordeel wetenschappelijke literatuur • Pas toe in de praktijk • Evalueer

 19. Stap 1. Vertaal een probleem in een zoekvraag a. De klinische vraag omvormen tot een vraag in PICO-vorm + b. het Design bepalen waarin de vraag wordt gesteld PICO(D)

 20. PICO (D) • P staat voor de karakteristieken van de patiënt of groep patiënten waarop de vraagstelling betrekking heeft • I staat voor intervention = de interventie waarvan de effectiviteit onderzocht wordt. Deze interventie kan een diagnostisch instrument zijn of een behandeling. De interventie wordt vergeleken met een Controle-interventie • C staat voor controle (Eng.comparison)zijndeeen gebruikelijke diagnostische of therapeutische methode • O staat voor “outcome” = de uitkomst die betrekking heeft op het effect dat met de interventie beoogt wordt. • D staat voor “design”

 21. Voorbeeld van klinisch probleem (casus) in PICOD-vorm MICHELINE 35 jaar • Lage rugpijn, discus hernia L4-L5, Ischias rechter been • Reeds meerdere periodes van werkonbekwaamheid • Neurologisch onderzoek negatief • Klachten tijdens de dag • ochtendstijfheid • Secretaresse • Geen sport

 22. Hoe gaan we Micheline behandelen?

 23. De vijf stappen van EBP • Vertaal een probleem in een zoekvraag • Doorzoek wetenschappelijk onderbouwde literatuur • Beoordeel wetenschappelijke literatuur • Pas toe in de praktijk • Evalueer

 24. Welkom in de jungle van het web !!!! Gebruik enkele tools…..

 25. Zoekstrategie vgls het watervalsysteem Stap 1: richtlijnen, aanbevelingen =“direct toepasbare evidentie” Stap 2: systematisch literatuuronderzoek & artikel besprekingen Stap 3: oorspronkelijke studies & boeken Stap 4 met controles Stap 5: Stap 6 Stap 7: zonder controles • Stap 8: Expert opinion • (maar niet “GOBSAT” : Good Old Boys Sat Around a Table)

 26. Gebruik MeSH termen (Medical Subject Headings) Als u op Pubmed bijvoorbeeld heart attack intypt, zal deze Database uit zichzelf zoeken op o.a. heart attacks en myocardial infarction. • Vb 2 lumbar pain = low back pain • Vb 3 cervical pain = neck pain

 27. Gebruik Boolean logics OR AND A B A B A

 28. Gebruik Limits Beperk met behulp van de “limits” de zoekactie tot de patiëntcategorie waarover je vraagstelling gaat. Je kan ook beperkingen invoeren naar meest recent (3 jaar, 5 jaar geleden of langer).

 29. De vijf stappen van EBP • Vertaal een probleem in een zoekvraag • Doorzoek wetenschappelijk onderbouwde literatuur • Beoordeel wetenschappelijke literatuur • Pas toe in de praktijk • Evalueer

 30. Programma

 31. Inloggen in Digital Library for Health www.cdlh.be Met uw token , EID…… Of via CEBAM (in het laatste deel geeft Jan u meer info)

 32. Quaternaire bronnen Secundaire bronnen Tertiare bronnen Primaire bronnen

 33. Zoeken naar Tijdschriften Full-text

 34. Medische vakliteratuur

 35. Zoeken naarSpecial Interest Publications (SPIP)– kinesitherapie Manual therapy Medicine and Science in Sports and Exercise Spine Pain Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation & Prevention Pediatric Physical Therapy

 36. Programma

 37. Opdracht 1:Patellofemorale pijnklachten - behandeling met trigger points Zoekopdracht op PEDro 10 minuutjes

 38. 1 correcte hit trigger point patella(r) pain

 39. Opdracht 2:Parkinson: Kinesitherapie voor evenwicht Zoekopdracht op Cochrane Library 10 minuutjes

 40. 1 correcte hit

 41. Opdracht 3:Nederlandse aanbevelingen ter preventie van enkel-letsels Zoekopdracht op cochrane

 42. Als het Australisch moest zijn: 3 hits

 43. Opdracht 4 als de tijd het toelaat ???MacKenzie voor non-specifieke Low Back Pain Zoekopdracht op cochrane (addertje)

 44. hits

 45. Programma