Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksi gowego
Download
1 / 67

ZINTEGROWANE SYSTEMY FINANSOWE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU FINANSOWO- KSI?GOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

ZINTEGROWANE SYSTEMY FINANSOWE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU FINANSOWO- KSIĘGOWEGO. dr Marian Krupa. AGENDA. Charakterystyka nowoczesnego systemu finansowo-księgowego (FK) Ustawa o rachunkowości a informatyzacja księgowości Przykład systemu FK ( mySAP Financials )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZINTEGROWANE SYSTEMY FINANSOWE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU FINANSOWO- KSI?GOWEGO' - rusty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksi gowego

ZINTEGROWANE SYSTEMY FINANSOWECHARAKTERYSTYKASYSTEMUFINANSOWO-KSIĘGOWEGO

dr Marian Krupa


Agenda

AGENDA

Charakterystyka nowoczesnego systemu finansowo-księgowego (FK)

Ustawa o rachunkowości a informatyzacja księgowości

Przykład systemu FK (mySAP Financials)

Przykład systemu FK (Oracle Financials)

Przykład systemu FK (TETA_Finanse)

Pytania


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

1. Charakterystyka nowoczesnego systemu finansowo-księgowego (FK)


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

IMIS / DEM

MRP / ERP

ES

FI / CO / AM

EIS

DSS

DW

TPS

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ)

INTEGRATION

E-comerce

E-BUSINESS

CRM / SCM / HRS

LOGISTICS

FINANCE

DECISIONS

1950 1960 1970 1980 1990 2000


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Oczekiwania

1. Zadaniem systemu finansowo-księgowego jest prowadzenie ewidencji księgowej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i w oparciu o zakładowy plan kont.

2. System FK musi dostarczać informacji o aktualnych saldach i obrotach na wszystkich kontach, dając tym samym podstawę do sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań finansowych[1].

[1]A. Januszewski, Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji, Bydgoszcz 2001, s. 50.


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Charakterystyka

Księga główna

Zobowiązania

Należności

Alokacja kosztów i przychodów

Wielowalutowość i wielojęzyczność

Wielozakładowość i konsolidacja

Raporty i statystyka

Ślad rewizyjny[1].

[1]A. Januszewski, Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji, Bydgoszcz 2001, s. 51-54.


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Księga główna

 • Powinna być prowadzona w podziale na okresy rozrachunkowe

 • Plan kont powinien mieć elastyczną budowę

 • Równoległy dostęp do danych w okresów bieżących i ubiegłych


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Zobowiązania

 • Dokładne dane dostawców

 • Tworzenie grup dostawców

 • Historia prowadzonych transakcji

 • Kontrola rozliczeń

 • Kontrola płatności, płatności całkowite, cząstkowe

 • Automatyzacja procesu zapłaty

 • Automatyczne księgowanie w księdze głównej

 • Potwierdzenia salda kontrahentów


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Należności

 • Dokładne dane odbiorców

 • Grupowanie odbiorców

 • Informacje kredytowe, limity, stan wykorzystania

 • Historia transakcji

 • Pozycje otwarte

 • Płatności zrealizowane i zgłoszone

 • Częściowe zapłaty

 • Upusty

 • Monitowanie, kary

 • Prezentowanie płynności finansowej firmy


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Analiza kosztów i przychodów

 • Szczegółowe rozbijanie kosztów i przychodów trakcie rejestracji

 • Księgowanie w podziale na jednostki kosztowe

 • Algorytmy podziału kosztów wspólnych (procentowe, proporcjonalne)


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Wielowalutowość i wielojęzyczność

 • Transakcje w wielu walutach – automatyczne przeliczanie przed zaksięgowaniem do księgi głównej

 • Automatyczne księgowanie różnic kursowych

 • Przechowywanie tabel kursowych

 • Przeliczanie i prezentowanie informacji w różnych walutach

 • Równoległe prowadzenie dla każdej waluty osobnej księgi głównej


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Wielozakładowość i konsolidacja

 • Wymagane w przedsiębiorstwach holdingowych i wielooddziałowych

 • Różne plany kont dla różnych firm (zakładów)

 • Konsolidacja głównych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, cash-flow)

 • Uwzględnienie rozliczeń wewnątrzzakładowych między oddziałami


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Raporty i statystyka

 • Wszystkie obligatoryjne sprawozdania

 • Łatwy w użyciu generator raportów

 • Możliwość eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

System finansowo-księgowy FK

Ślad rewizyjny

 • Możliwość wskazania dokumentów źródłowych dla każdego zapisu (dekretu księgowego)

 • Możliwość wskazania wszystkich dekretów składających się na stan danego konta

 • Wprowadzanie danych powinno odbywać się poprzez zapisy w dziennikach (rejestrach)

 • Możliwość pracy na dokumentach źródłowychZintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Polecenia

księgowania

Kartoteki

dziedzinowe

rachunkowości

Kartoteka sald i obrotów

SYSTEM FINANSOWO - KSIĘGOWY

Rachunek

zysków i

strat

Cash Flow

Raporty

Bilans

System finansowo-księgowy FK

[1]A. Januszewski, Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji, Bydgoszcz 2001, s. 50.Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

TECHNICZNE dziedzinowymi

przygotowanie

produkcji

PLANOWANIE

PRODUKCJI

Kartoteka

technologiczna

Kartoteka

strukturalna

Plany

produkcyjne

Gospodarka

zatrudnieniowo

-płacowa

Gospodarka

środkami

trwałymi

Gospodarka

wyrobami

gotowymi

Gospodarka

materiałowa

Kartoteka

pracowników

Kartoteka

płacowa

Plan zużycia

materiałów

Kartoteka

materiałowa

Kartoteka

środków

trwałych

Czas pracy

środków

trwałych

Kartoteka

wyrobów

gotowych

Cennik

wyrobów

gotowych

FINANSE i

KSIĘGOWOŚĆ

Kartoteka

sald i obrotów

[1]A. Januszewski, Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji, Bydgoszcz 2001, s. 52.

Główne powiązania informacyjne między podsystemami dziedzinowymi


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

2. Ustawa o rachunkowości dziedzinowymia informatyzacja księgowości


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dziedzinowymi

Tekst ujednolicony po zmianie z 1 marca 2002 r. roku.

Stan prawny na 1 kwietnia 2002 roku

http://www.rp.pl/prawo/doc/rach0313/rach01.html


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

SPIS TREŚCI dziedzinowymi

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1-8) ·

 • Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Art. 9-25)

 • Rozdział 3 Inwentaryzacja (Art. 26-27) ·

 • Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (Art. 28-44)

 • Rozdział 4a Łączenie się spółek (Art. 44a-44d)

 • Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki (Art. 45-54)

 • Rozdział 6 Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych (Art. 55-63d)

 • Rozdział 7 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych (Art. 64-70)

 • Rozdział 8 Ochrona danych (Art. 71-76) ·

 • Rozdział 9 Odpowiedzialność karna (Art. 77-79)

 • Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe (Art. 80-83)

 • Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe (Art. 84-86) ·

 • Załączniki

http://www.rp.pl/prawo/doc/rach0313/rach01.html


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa dziedzinowymi o rachunkowości

Art. 9 – prowadzenie ksiąg w języku polskim i walucie polskiej

Art. 10 ust. 1 i 2– dokumentacja opisująca zasady rachunkowości

Art. 11-25 – prowadzenie ksiąg rachunkowych

Art. 71 – 76 – ochrona danych


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa dziedzinowymi o rachunkowości

Art. 10 – opis zasad (polityki)

rachunkowości powinien zawierać m.in.:

Zakładowy plan kont

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe z określeniem ich struktury

Opis systemu informatycznego

Wykaz programów (także wykorzystywanych pośrednio)

Wersje użytkowego oprogramowania

Opis algorytmów oraz parametrów (tj funkcji lub danych)

Programowe zasady ochrony danych

Fizyczne zasady ochrony danych


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa dziedzinowymi o rachunkowości

Dokument dopuszczający system F-K

do eksploatacji powinien zawierać:

Nazwę programu oraz producenta

Wersję programu

Datę zakupu

Wykaz osób dokonujących testów i ich podpisy

Określenie czy system spełnia wymogi ustawy i czy jest celowy

Datę dopuszczenia systemu do użytkowania wraz z podpisem osoby dopuszczającej


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa dziedzinowymi o rachunkowości

Zasady ochrony danych, programu

i sprzętu (zapobieżenie fizycznej utraty danych):

Zabezpieczenie przed utratą lub uszkodzeniem danych

Uniemożliwienie nieupoważnionego dostępu do danych,

programów i sprzętu

Zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi

Zapobieganie utracie danych przy awarii lub braku zasilania

Wydłużenie czasu przechowywania dokumentacji do 5 lat od upływu „jej ważności”

Dopuszczenie możliwości archiwizowania danych na nośnikach komputerowych i zdefiniowanie trwałości zapisu informacji przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputera


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa dziedzinowymi o rachunkowości

Zmiany precyzujące zasady prowadzenie

ksiąg przy użyciu komputera:

(Możliwość przetwarzania danych poza siedzibą jednostki, pod warunkami art. 11)

Wprowadzanie danych odbywa się w siedzibie jednostki

Natychmiastowy dostęp do serwera

W siedzibie jednostki znajdują się zarchiwizowane dane z

poprzednich okresów

Możliwa jest weryfikacja poprawności wprowadzanych danych z poziomu programu

Możliwość przechowywania danych w formie elektronicznej

Równoważnym drukowaniu ksiąg na koniec roku obrotowego, jest przeniesienie ich zawartości na inny komputerowy nośnik danych


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa dziedzinowymi o rachunkowości

Zmiany precyzujące zasady prowadzenie

ksiąg przy użyciu komputera:

Określenie, że ekran monitora powinien być tak samo oznaczony jak wydruk, w takim przypadku jest równoważny wydrukowi art. 13 ust 4

Zdefiniowanie trwałego nośnika danych art. 13 ust 6

Zapisane dane nie mogą być modyfikowane lub zmazane

Trwałość nośnika nie krótsza niż przewidują przepisy

Ukrycie zapisu – zakaz „niewidocznych” zapisów art. 23 ust 1


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Ustawa dziedzinowymi o rachunkowości

Zmiany precyzujące zasady prowadzenie ksiąg przy użyciu komputera:

Parametry przetwarzania danych art. 24 ust 4 pkt 3

Automatyczna dekretacja została usankcjonowana art. 21 ust 1aZintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

1. CELE: dziedzinowymi

 • Najważniejszym zadaniem rachunkowości jest ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z Powszechnie Akceptowanymi Zasadami Księgowości (GAAP) – ustawa o Rachunkowości

 • Uzyskanie pełnej kontroli księgowej począwszy od bilansu lub rachunku wyników poprzez różne rodzaje wykazów sald i obrotów aż do pojedynczych wpisów na kontach i dokumentach źródłowych

 • Prowadzenie pełnej księgowości jest podstawą zintegrowanego systemu controllingu na różnym poziomie szczegółowości

 • Controlling jako narzędzie wspomagające zarządzanie oraz podejmowanie decyzji powinien zawierać również system planowania gospodarczego


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Podstawowe definicje: dziedzinowymi

Dziennik: lista wszystkich księgowań dokonanych w danym okresie. W systemie SAP R/3 możemy przygotować sprawozdanie w dowolnym momencie.

Dokument: dowód dokonania operacji gospodarczej. W systemach informatycznych rachunkowości wyróżniamy dokumenty oryginalne oraz tzw. dokumenty EPD (elektroniczne przetwarzanie danych)

Dokument księgowy: dokument składający się z nagłówka i przynajmniej dwóch pozycji. Saldo transakcji DK musi wynosić zero. Podczas księgowania w R/3 automatycznie system aktualizuje obroty na zaksięgowanych kontach.

Dokument referencyjny: dokument stosowany jako wzorzec podczas księgowania danego dokumentu księgowego.

Dokument wzorcowy: Specjalny rodzaj dokumentu referencyjnego, który nie powoduje aktualizacji obrotów.


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Podstawowe definicje: dziedzinowymi

Księga:System wzajemnie powiązanych kont w celu opisania w systemie rachunkowości danych transakcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Księga Główna: Księga rachunkowości finansowej, która zdefiniowana jest w celu sporządzenia ustawowo wymaganych sprawozdań finansowych.

Księga pomocnicza: Księga, która jest zdefiniowana w celu przedstawienia zdarzeń gospodarczych dotyczących dostawców i odbiorców.

Księga lokalna: Księga, w której zapamiętywane są dane wprowadzone dla jednostek gospodarczych.

Księga globalna: Księga, w której archiwizowane są dane dotyczące globalnych spółek, jednostkom gospodarczym przyporządkowanych globalnym spółkom (sprawozdania skonsolidowane).


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Podstawowe definicje: dziedzinowymi

Workflow:Opis sekwencji czynności wymaganych do zrealizowania określonego zadania. Czasowa i logiczna kolejność czynności, powiązana z zestawieniem warunków, w systemie R/3 jest kontrolowana przez tzw. menedżera workflow.

Kod SWIFT: (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Ogólnoświatowy system identyfikacji banku w obrocie płatniczym. Istotne dla automatycznego obrotu płatniczego.

Grupa kapitałowa: grupa przedsiębiorstw, która ustawowo zobowiązana jest do sporządzani pełnego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Konto centrali/filii: Konto w systemie R/3 umożliwiające równoczesne dokonywanie transakcji u klienta w zachowaniu relacji między centralą a filią. Zamówienia, dostawy i faktury wprowadzone na kontach filii księgowane są automatycznie na koncie centrali.Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

mySAP Financials dziedzinowymi

Opis funkcjonalności aplikacji finansowych

w

mySAP Financials (SAP R/3)


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

mySAP Financials dziedzinowymi

składa się z następujących obszarów funkcjonalnych:

Operacje finansowe

 • Elektroniczne fakturowanie, płatności i rozliczanie (EBPP)

 • Elektroniczna obsługa transakcji finansowych

 • Weryfikacja i przetwarzanie faktur

 • Zarządzanie transakcjami bankowymi i relacjami z bankami

 • Rozliczenia wewnętrzne


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

mySAP Financials dziedzinowymi

składa się z następujących obszarów funkcjonalnych:

Rachunkowość

 • Sprawozdanie finansowe

 • Księga główne i księgi pomocnicze

 • Rachunek kosztów i przychodów

 • Rozliczanie zadań i projektów

 • Kalkulacja kosztów wyrobów i usług


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

mySAP Financials dziedzinowymi

składa się z następujących obszarów funkcjonalnych:

Analizy gospodarcze

 • Analizy finansowe

 • Analizy relacji z klientami

 • Analizy łańcucha dostaw

 • Analizy handlu i rynków elektronicznych

 • Analizy zarządzania kadrami

  Analizy cyklu życia produktu


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

mySAP Financials dziedzinowymi

składa się z następujących obszarów funkcjonalnych:

Zarządzanie strategią i organizacją

 • Zarządzanie relacjami z właścicielami kapitału i otoczeniem biznesowym

 • Tworzenie i realizacja strategii

 • Ocena efektywności

 • Planowanie strategiczne i symulacje

 • Konsolidacja


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

mySAP Financials dziedzinowymi

składa się z następujących obszarów funkcjonalnych:

Dodatkowe obszary funkcjonalne

 • Finansowe portale elektroniczne

 • Zarządzanie podróżami służbowymi

 • Zarządzanie nieruchomościami

 • Zarządzanie finansami organizacji

 • Zarządzanie premiami i prowizjami


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

AUTOMATYZACJA dziedzinowymi
Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

INTEGRACJA dziedzinowymi


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

INTEGRACJA RACHUNKOWOŚCI W SAP R/3 dziedzinowymi

Integracja jest osiągnięta dzięki:

 • Istnieniu wspólnego planu kont dla rachunkowości finansowej i kosztowej

 • Zastosowaniu zasady dokumentowania operacji gospodarczych

 • Umożliwieniu równoległego wpisywania danych rachunku kosztów i rachunkowości finansowej

 • Uzgadnianie pojedynczych wpisów oraz sum częściowych kont dla danego okresu lub rodzaju transakcji

 • Przesyłanie danych związanych z rozliczeniami z systemu rachunkowości finansowej do systemu rachunku kosztów i vice versaZintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Różne moduły finansowe odnoszą się do różnych perspektyw i umożliwiają realizację sprawozdawczości na różnych poziomach szczegółowości


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Rachunkowość menedżerska perspektyw i umożliwiają realizację sprawozdawczości na różnych poziomach szczegółowości

CONTROLLING


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

5. Controlling w systemie SAP R/3 jako narzędzie zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Controlling: funkcje rachunku MPK zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Współczesne Centrum Zarządzania zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

4. Przykład systemu FK zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

Oracle Financials zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

 • Daily Business Intelligence zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami

 • Marketing

 • Sprzedaż

 • Kontrakty

 • Finanse

 • HRMS

 • Projekty

 • Planowanie

 • Zamówienia

 • Zakupy

 • Produkcja

 • Opracowywanie Produktu


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

 • Finanse zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami

  Oracle Financialsto zintegrowany zestaw sprawdzonych aplikacji do prowadzenia księgowości i zarządzania finansami w nowoczesnym e-biznesie.

 • skraca zamykanie ksiąg nawet dziesięciokrotnie,

 • zapewnia globalną spójność,

 • podnosi efektywność operacyjną,

 • przyspiesza proces podejmowania trafniejszych decyzji.


Zintegrowane systemy finansowe charakterystyka systemu finansowo ksiegowego

 • Finanse zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami

  Oracle Financials składa się z następujących elementów:

 • General Ledger (księga główna),

 • Assets (środki trwałe),

 • Payables (zobowiązania),

 • Receivables (należności),

 • Cash Management (zarządzanie środkami pieniężnymi),

 • Treasury (zarządzanie ryzykiem finansowym),

 • Property Manager (menedżer nieruchomości),

 • Self-Service Financials (finanse samoobsługowe),

 • Financials Intelligence (inteligentna analiza danych finansowych)

 • Mobile Financials (wersja dla pracowników mobilnych).


Pytania
Pytania? zarządzania efektywnością gospodarowania zasobami